Το χαμάμ του Αλή πασά στην Πρέβεζα


Δημοσιευμένα: Dec 31, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
Ιστορία Πρέβεζας Τουρκοκρατία Λουτρά Αλή Πασάς
Βασιλική Παρασκευάς Σαρρή
Ελισάβετ Παν. Σαρρή
Περίληψη

Η έρευνα της ιστορίας και η μελέτη της αρχιτεκτονικής του οθωμανικού λουτρού του Αλή πασά στην Πρέβεζα αποτέλεσε μέρος της «Μελέτης Ανακαίνισης-Βελτίωσης του κτιρίου των Ιαματικών Λουτρών του Δήμου Πρέβεζας» που διεξήχθη το 2015 από το αρχιτεκτονικό γραφείο της Βασιλικής Σαρρή. Στο πλαίσιο της μελέτης κρίθηκε αναγκαία η σύνταξη ειδικής συμπληρωματικής μελέτης αποκατάστασης για τον οθωμανικό πυρήνα, ο οποίος βρίσκεται ενσωματωμένος στις εγκαταστάσεις των
Ιαματικών Λουτρών.
Το αντικείμενο της μελέτης, ο οθωμανικός πυρήνας αναφερόμενο ως το
χαμάμ του Αλή πασά των Ιωαννίνων, αποτελεί ένα εξαίρετο δείγμα οθωμα-
νικής αρχιτεκτονικής, η ίδρυση και η λειτουργία του οποίου είναι απόλυτα
συνυφασμένη με την ιστορία της πόλης της Πρέβεζας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Κύρια άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Βασιλική Παρασκευάς Σαρρή
Αρχιτέκτων-μηχανικός
Ελισάβετ Παν. Σαρρή
Αρχιτέκτων-μηχανικός