ΠΡΕΒΕΖΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 41-42 (2005)

Δημοσιευμένα: 31.12.2005

Εισαγωγή

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Το κλείσιμο των ναών στα 1890

Βούλα Γ. Σοφοπούλου

Το παιδί με το ταμπούρλο

Βαγγέλης Ν. Κολιός

Το δικό μου ζωντανό νερό

Στέφανος Η. Σταμάτης

Ο σκάρος

Νίκος Β. Καρατζένης

Τα προικιά της νύφης

Ανδρέας Καρζής