ΠΡΕΒΕΖΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 27-28 (1992)

Δημοσιευμένα: 01.04.2022

Πανηγυρικός

Μιχαήλ Κατσαούνης

Απελευθέρωση της Πρέβεζας

Λάζαρος Συνέσιος

Η Συμπολιτεία του Ακρωτηρίου

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

Ο Οδηγισμός στην Πρέβεζα

Ερρικέτη Γερολύμου-Ζηκίδου

Αισθητική και παιδί

Γιώργος Α. Καλακαλλάς

Το Συρράκο και η Πρέβεζα

Γεώργιος Μουστάκης

Πέντε ηπειρώτικα παραμύθια

Ευάγγελος Αυδίκος

Αρκάδιος Λευκός

Μ.Μ. Παπαΐωάννου

Ο κ. Διευθυντής

Γιώργος Καβάγιας

Φονικό σε παμπ

Θωμάς Μανόπουλος

Τα κριάρια

Σπύρος Ντούσιας

Στην Κόνιτσα

Βασίλης Μάργαρης