Συντακτική ομάδα

Ιδρυτική Συντακτική Επιτροπή

 • Αθανασιάδης Ηλίας, Αφυπηρετήσας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Βρατσάλης Κώστας, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Γκόβαρης Χρήστος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Σκούρτου Ελένη, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Σοφός (Λοΐζος) Αλιβίζος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Συντακτική Επιτροπή

 • Βρατσάλης Κώστας, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Δάρρα Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Καζούλλη (Κούρτη) Βασιλεία, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Καραμούζης Πολύκαρπος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Κόκκινος Γεώργιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Κώστας Απόστολος, Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Σκουμιός Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Σκούρτου Ελένη, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Σοφός (Λοΐζος) Αλιβίζος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Τσαμπαρλή Αναστασία, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου