Πρόσκληση για Εγγραφή ως Αναγνώστες, Συγγραφείς ή Αξιολογητές

22.02.2023

Καλωσορίζουμε και προσκαλούμε όλους τους Μηχανικούς, την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα να εγγραφούν στο Technical Annals, το Διεθνές (Ανοιχτής Πρόσβασης) Επιστημονικό Περιοδικό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ως αναγνώστες, συγγραφείς ή αξιολογητές, πιστεύοντας ότι με το Περιοδικό αυτό δίνουμε ένα βήμα επικοινωνίας, δημοσιότητας και αναγνώρισης από τη Διεθνή Κοινότητα, της Έρευνας και της Καινοτομίας που παράγουν οι Μηχανικοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποια δυσκολία στην εγγραφή σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης του Technical Annals στη διεύθυνση: technical-annals@central.tee.gr και στα τηλέφωνα: 2103291442, 2103291286 και 2103291747.