Κριτική και Θεσμική Παιδαγωγική: Ένας φανταστικός διάλογος του Paulo Freire με τον Celestin Freinet για τις πρώτες μέρες στο σχολείο της κοινότητας


Χαράλμπος Μπαλτάς
Περίληψη

Κριτική και Θεσμική Παιδαγωγική: Ένας φανταστικός διάλογος
του Paulo Freire με τον Celestin Freinet
για τις πρώτες μέρες στο σχολείο της
κοινότητας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.