Διδακτική παρέμβαση στο νηπιαγωγείο: «Το αλφαβητάρι του ονόματός μου»


Δημοσιευμένα: Feb 22, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Βιβλιοδεσία Το αλφαβητάρι του ονόματός μου Νηπιαγωγείο Τέχνη
Γεωργία Τζήλου
Κονδυλία Μακρή
Περίληψη

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η
πραγματοποίηση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μίας διδακτικής παρέμβασης, που
εκπονήθηκε σε δημόσιο νηπιαγωγείο, κατά το Α τρίμηνο του σχολικού έτους 2022-2023, στο
πλαίσιο της τάξης.

Περιλαμβάνει μία σειρά από δραστηριότητες με στόχο
οι μαθητές κατά τη διαδικασία της μάθησης, παράλληλα με την ενδελεχή εξάσκησή τους στη
διατύπωση λόγου, να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους και δεξιότητες κριτικής
σκέψης. 

Σκοπό έχει να βοηθήσει τα παιδιά αξιοποιώντας τα βασικά
εργαλεία του θεματικού πεδίου «Παιδί και Επικοινωνία», να γνωρίσουν τα γράμματα του
ονόματός τους και την τέχνη της βιβλιοδεσίας και μέσα από δημιουργική αναζήτηση και
σύνθεση απόψεων να παράγουν εκφραστικό και γραπτό λόγο, να εκφραστούν καλλιτεχνικά και να
εξοικειωθούν με τη δημιουργία βιβλίου-αλφαβηταρίου.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Πεντέρη, Ε., Χλαπάνα, Ε., Μέλλιου, Κ., Φιλιππίδη, Α., & Μαρινάτου, Θ.
(2021). Οδηγός νηπιαγωγού -Υποστηρικτικό υλικό. Πυξίδα: Θεωρητικό και μεθοδολογικό
πλαίσιο-Διδακτικοί σχεδιασμοί. Στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων
Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
του ΙΕΠ με MIS 5035542.
Πεντέρη, Ε., Χλαπάνα, Ε., Μέλλιου, Κ., Φιλιππίδη, Α., & Μαρινάτου, Θ.
(2021). Πρόγραμμα Σπουδών Προσχολικής Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου. Στο πλαίσιο της Πράξης
«Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΙΕΠ με MIS 5035542.
Τζήλου, Γ., Καϊλάρη, Φ., Νινιού, Σ. & Ταμπουλίδης, Κ. (2021). Η παιδαγωγική
αξιοποίηση του παραμυθιού Γλαύκος και Ίρις. Στο Α. Λούβρης και Ν. Τζιμόπουλος (Επιμ.),
ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση», 19-21 Νοεμβρίου 2021. Διαδικτυακά.
Τζήλου, Γ. (2018). Συνεργατική Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Α/θμια
Εκπαίδευση μέσα από μια έρευνα-δράση με θέμα «Η διδακτική των μαθηματικών μέσω της
Τέχνης με τη χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών». Αδημοσίευτη διπλωματική εργασία.
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.