Η τάξη της Κυκλικής Οικονομίας


Δημοσιευμένα: Feb 22, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
κυκλική οικονομία
Αθανάσιος Μάκιος
Περίληψη

Το άρθρο παρουσιάζει παραδείγματα κυκλικής οικονομίας
δίνοντας έμφαση στο πως μπορούν να αναπτύξουν οι μαθητές την ικανότητα να σκεφτούν τον
πλήρη κύκλο ζωής κάποιων προϊόντων που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας
ζωή.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Διανέοσις, (2022). Μια Κυκλική Οικονομία για την Ελλάδα. Ανακτήθηκε στις 28
Δεκεμβρίου 2022 από τη διεύθυνση
Acaroglu L. (2018), The Circular Classroom; Module 1: Moving from the Linear to
the Circular Economy; Ανακτήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2022 από τη διεύθυνση
.
Wautelet T. (2018). Exploring the role of independent retailers in the circular
economy: a case study approach.