Μεσογειακή διατροφή: H ιδανική διατροφή για την καρδιά


Δημοσιευμένα: Φεβ 22, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Μεσογειακή διατροφή Καρδιαγγειακά νοσήματα
Μαρία Κάππου
Περίληψη

Το άρθρο παρουσιάζει τα οφέλης της μεσογειακής διατροφής
και τον  προστατευτικό της ρόλο  στην  πρόληψη και την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών
νοσημάτων. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Babio N, Bullo M, Salas –SalvadoJ., (2009). Mediterranean diet and metabolic
syndrome : the evidence .Public Health Nuty;9(8A):1073-6
Barzi F, Woodward M, Marfisi RM, Tavazzi L, Valagussa F, Marchioli R.,(2003).
Mediterranean diet and all-causes mortality after myocardial infarction. Eur.J.Clin
.Nutr ;57(4):p 604-11 .
Chrysohoou C, Panagiotakos DB, Pitsavos C, Das UN, Stefanadis C.,(2004).
Adherence to the Mediterranean diet attenuates inflammation and coagulation process in
healthy adults:The ATIICA Study.J Am Coll Cardiol;44(1):152-158.
Jensen MK, Koh-Banerjee P, Hu FB, Franz M, Sampson L, Grønbaek M, Rimm
EB.,(2004). Intakes of whole grains, bran, and germ and the risk of coronary heart
disease in men. Am J Clin Nutr ; 80:1492.
Kafatos A, Nikolaidis G, Kafatos E, Hsia SL,Fordyce M, Kassady J, Christakis
G.,(1979). Coronary heart disease risk factor in fathers with premature myocardial
infraction (MI) and their children in Crete.Iatriki; 35:334-345.
Keys A, Menotti A, Karvonen MJ, Aravanis C, Blackburn H, Buzina R , Fldanza F,
Toshima H, Seccareccia F, Punsar S, Nedeljkovic S, Dontas A.S, Kromhout D .,(1986). The
diet and 15- year death rate in the Seven Countries Stydy.Am J Epidemiol ; 124(6):903-15
.
Ludwig DS, Pereira MA, Kroenke CH, Hilner JE, Van Horn L, Slattery ML, Jacobs DR
Jr .,(1999). Dietary fiber, weight gain, and cardiovascular disease risk factors in
young adults. JAMA ; 282:1539.
Menotti A, Kromhout D, Blackburn H, Fidanza F, Buzina R, Nissinen A., (1999).
Food intake patterns and 25-year mortality from coronary heart disease: cross-cultural
correlations in the Seven Countries Study. The Seven Countries Study Research Group. Eur
J Epidemiol ;15(6):507-15.
Mikta M.,(2007). DASH dietary plan could benefit many, but few hypertensive
patients follow it .JAMA ; 298:164-165
Serra-Majem L, Roman B, Estruch R., (2006) . Scientific evidence of
interventions using the Mediterranean diet: a systematic review. Nutr Rev
;64:S27–47.
Simopoulos AP.,(2001). The Mediterranean diets : What is so special about the
diet of Greece? The scientific evidence .J Nutr ;131:S3065- S3073
Sofi F, Cesari F, Abbate R, Gensini GF, Casini A.,(2008). Adherence to
Mediterranean diet and health status: meta-analysis ;337:a1344.
Trichopoulou A, Costacou T, Bamia C, Trichopoulos D., (2003). Adherence to a
Mediterranean diet and survival in a Greek Population. N Eng J Med
;348:2599–608.
Trichopoulou A, Kouris-Blazos A, Wahlqvist ML, Gnardellis C, Lagiou P,
Polychronopoulos E., (1995). Diet and overall survival in elderly people. BMJ.
;311:1457–60.
Trichopoulou A,Costacou T, Bamia C, Trichopoulos D.,(2003).Adherence to a
Mediterranean diet and survival in a Greek population.N Engl J Med;
(26):2599-2608.
WHO. World Health Statistics 2012.Geneva:World Health
Organization;2012
Wolk A, Manson JE, Stampfer MJ, Colditz GA, Hu FB, Speizer FE, Hennekens CH,
Willett WC.,(1999). Long-term intake of dietary fiber and decreased risk of coronary
heart disease among women. JAMA ; 281:1998.