Η συναισθηματική επικοινωνία με το παιδί


Δημοσιευμένα: Φεβ 22, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Παιδί Συναισθηματική επικοινωνία
Χρίστος Βράχας
Περίληψη

Το άρθρο παρουσιάζει τη συναισθηματική επικοινωνία με το
παιδί και πως μπορούμε να το βοηθήσουμε να εκφράζει τα συναισθήματά του αντί να τα κρατά
μακριά από το ίδιο και από εμάς.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Bilbao, Á. (2022). Πως λειτουργεί ο εγκέφαλος των παιδιών: ένας οδηγός για
γονείς (μτφ. Μπελέγρης Γιάννης). Παπαδόπουλος (έτος έκδοσης πρωτότυπου 2022).
Cole, M., Cole. S. (2001). Η Ανάπτυξη των Παιδιών - Β' τόμος (μτφ. Σόλμαν
Μαρία). Τυπωθητω. (έτος έκδοσης πρωτότυπου 2001).
Ginott, Dr., Haim (2003). Between Parent and Child: The Bestselling Classic That
Revolutionized Parent-Child Communication (Revised and Updated). New York: Three Rivers
Press.
Gottman, J. (2000). Η συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών: Πώς να μεγαλώσουμε
παιδιά με συναισθηματική νοημοσύνη: Ένας πρακτικός οδηγός για γονείς (μτφ. Ξενάκη
Χρύσα). Ελληνικά Γράμματα. (έτος έκδοσης πρωτότυπου 1998).
Marcoli, A. (2001). Ο θυμός των παιδιών: Παραμύθια για την κατανόηση της
παιδικής συμπεριφοράς (μτφ. Μελετιάδης Μελής). University Studio Press (έτος έκδοσης
πρωτότυπου 2001).
Wadsworth, J. B. (2009). Η θεωρία του Jean Piaget για τη γνωστική και τη
συναισθηματική ανάπτυξη τα θεμέλια του κονστρουκτιβισμού (μτφ. Κανελλάκη Σοφία).
Καστανιώτης. (έτος έκδοσης πρωτότυπου 1971).