Η ρητορική τέχνη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


Δημοσιευμένα: Δεκ 12, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Η Τέχνη της Ρητορικής Προφορικός Λόγος
Σταυρούλα Γρουσουζάκου
Περίληψη

Η καλλιέργεια του προφορικού λόγου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης των μαθητών και μαθητριών του ελληνικού σχολείου. Η τέχνη της ρητορικής γεννήθηκε και εξελίχθηκε από σπουδαίους δασκάλους στην Αρχαία Ελλάδα, οι οποίοι με συγκεκριμένες τεχνικές και μεθόδους δίδαξαν τον πειστικό και αποτελεσματικό λόγο. Η χρήση λογικών επιχειρημάτων, η δομή του λόγου, το ύφος του ομιλητή, ο τονισμός των λέξεων, η βλεμματική επαφή είναι δεξιότητες απαραίτητες και χρήσιμες τόσο στην προσωπική όσο και την επαγγελματική ζωή. Σε μια εποχή που ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει επηρεάσει κάθε πτυχή της επικοινωνίας μας στην οικογένεια, στο σχολείο, στην κοινωνία, οι οργανωμένες δράσεις ρητορικής με βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο ενισχύουν την επικοινωνιακή ικανότητα και ενεργοποιούν την κριτική σκέψη, το συναίσθημα και το ήθος.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
-Αριστοτέλης, (1992), Ρητορική, Β΄. Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Ζαχαρόπουλος
- Αποστολοπούλου – Χρυσανθάκη, Ν. – Κουτλή – Μήτση ,Ν. (2019). Πάρτε τον λόγο, Αθήνα:
Γρηγόρης
- Εγγλέζου, Φ.(2015). Η διδασκαλία της επιχειρηματολογίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα:
Γρηγόρης
- Λουτριανάκη,(2023), Β. Επανένταξη της Ρητορικής στην εκπαίδευση. Ανακτήθηκε από
- Pernot, L. (2005). Η Ρητορική στην Αρχαιότητα. Αθήνα: Δαίδαλος-Ι. Ζαχαρόπουλος