Εκδόσεις σχολικών βιβλίων


Δημοσιευμένα: Dec 12, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Εκδόσεις σχολικών Βιβλίων Σχολικά Εγχειρίδια
Μάγδα Σουλιώτη
Περίληψη

Η έκδοση σχολικών βιβλίων στην ελληνική γλώσσα καλύπτει σχεδόν τρεις αιώνες ιστορίας από το 1771 που εκδόθηκε στην Βιέννη το πρώτο γνωστό αλφαβητάριο μέχρι και τη λήξη του 20ού αιώνα. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα η Ελλάδα βίωσε ποικίλες αλλαγές τόσο σε πολιτικό και ιστορικό επίπεδο, όσο και σε κοινωνικό και εκπαιδευτικό, αλλαγές οι οποίες επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την παραγωγή, την μορφή και το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Δημαράς, Αλέξης (2009). Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε (1895-1967), Β΄ Τόμος, Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της
Εστίας.
Δημαράς, Αλέξης (2010). Πάλι για τα σχολικά βιβλία; Στο Καλλιτέχνες και Λογοτέχνες στα Αναγνωστικά
-1960, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, σσ. 9-12.
Καψάλης, Α. & Χαραλάμπους Δ. (1995). Σχολικά Εγχειρίδια: Θεσμική Εξέλιξη και Σύγχρονη Προβληματική,
Αθήνα: Έκφραση.
Κουλούρη, Χριστίνα (1988). Ιστορία και Γεωγραφία στα Ελληνικά Σχολεία (1834-1914), ΙΑΕΝ, , Αθήνα:
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.
Νούτσος, Χαράλαμπος (2009). Το σχολείο της “εθνικοφροσύνης”. Στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα,
Αθήνα.
Σιούτας, Αθανάσιος (2009). Ιστορική ανασκόπηση του τρόπου συγγραφής και έγκρισης των διδακτικών
βιβλίων. Στο Eπιστημονικό Bήμα, τ. 11, Φεβρουάριος 2009, σσ. 101-110.
Στάικος, Κων. Σπ. (1996). Τυπογραφεία της Διασποράς. Στο Ελληνική Τυπογραφία, Επτά Ημέρες. Ένθετο
Καθημερινής, 7/4/1996, σσ. 4-7.
Σπυρίδωνας Α. (1934). Αναγνωσματάριον, Κωνσταντινούπολη.
Τερλεξής, Πανταζής (1999). Πολιτική κοινωνικοποίηση, Αθήνα: Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός.
Φίλος, Σ. (1984). Το χρονικό ενός θεσμού, Αθήνα: Εκδόσεις για όλους.
Χαραλαμπόπουλος, Β., (2000). Οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης, Gutenberg.
Χαραλάμπους, Δ. (1999). Το σχολικό βιβλίο στην Ελλάδα. Στο Το ελληνικό βιβλίο, Επτά Ημέρες. Ένθετο
Καθημερινής, 9/5/1999, σσ.9-11.