Η λεξιπλαστική δύναμη της Θουκυδίδειας γλώσσας


Δημοσιευμένα: Dec 12, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Θουκυδίδης
Βασίλειος Μακρυπούλιας
Περίληψη

O Θουκυδίδης, ως πιστός μαθητής της νοερής Αθήνας, του ανθρωπίνου Νοός, πιστεύει στη δυναμική εξέλιξη των πραγμάτων δια του νοήμονος ανθρώπου. Μέσω της λεξιπλασίας του προσπάθησε ακριβώς να αποκαλύψει ότι ο άνθρωπος αποτελεί ένα μέγεθος το οποίο κινείται με βάση τις νοητικές ενέργειες που ανακαλύπτει οι οποίες τελικά τον καθοδηγούν και στο επίγειο ταξίδι του καθορίζοντας μεγάλο κομμάτι των πράξεών του.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Βλάχου, Αγγ. (1965). Θουκυδίδου ιστορία, Γαλαξίας, Αθήνα.
Σταματάκου, Ι. (1999). Θουκυδίδου ξυγγραφή, Αθήνα.
Finley, J.H. (1942). Thucydides, Harvard University Press.
Warner, R. (1962). The Peloponnesian War, London.