Ανακοινώσεις

Το ετήσιο επιστημονικό περιοδικό του Μουσείου Μπενάκη κυκλοφορεί τώρα και στο διαδίκτυο!

Το Μουσείο Μπενάκη με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της ηλεκτρονικής κυκλοφορίας του ομότιτλου περιοδικού του, το οποίο εκδίδεται σε ετήσια βάση από το 2001. Στα 12 χρόνια της ζωής του το περιοδικό Μουσείο Μπενάκη έχει καθιερωθεί ως ένα διεθνούς επιπέδου επιστημονικό βήμα για αρχαιολόγους, εθνολόγους, ανθρωπολόγους, ιστορικούς, ιστορικούς της τέχνης, μουσειολόγους και ερευνητές πολλών ακόμα ειδικοτήτων. Στην ιστοσελίδα του Μουσείου Μπενάκη σταθερά δημοσιεύονται το εξώφυλλο, τα περιεχόμενα και οι περιλήψεις των μελετών που περιλαμβάνει το εκάστοτε τεύχος. Το 2013 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το περιοδικό: χάρη στη συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), τα παλαιότερα αλλά και τα επόμενα τεύχη του περιοδικού Μουσείο Μπενάκη, όπως και τα παραρτήματά του θα κυκλοφορούν, παράλληλα με την έντυπη έκδοσή τους, και ηλεκτρονικά προσφέροντας έτσι εύκολη πρόσβαση τόσο στην επιστημονική κοινότητα, όσο και στο ευρύτερο κοινό.

Το ετήσιο επιστημονικό περιοδικό του Μουσείου Μπενάκη κυκλοφορεί τώρα και στο Διαδίκτυο!

2014-04-04

Το Μουσείο Μπενάκη με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της ηλεκτρονικής κυκλοφορίας του ομότιτλου περιοδικού του, το οποίο εκδίδεται σε ετήσια βάση από το 2001. Σήμερα πια το περιοδικό Μουσείο Μπενάκη έχει καθιερωθεί ως ένα διεθνούς επιπέδου επιστημονικό βήμα για αρχαιολόγους, εθνολόγους, ανθρωπολόγους, ιστορικούς, ιστορικούς της τέχνης, μουσειολόγους και ερευνητές πολλών ακόμα ειδικοτήτων. Στην ιστοσελίδα του Μουσείου Μπενάκη σταθερά δημοσιεύονται το εξώφυλλο, τα περιεχόμενα και οι περιλήψεις των μελετών που περιλαμβάνει το εκάστοτε τεύχος.

Το 2014 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το περιοδικό: χάρη στη συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), τα παλαιότερα αλλά και τα επόμενα τεύχη του περιοδικού Μουσείο Μπενάκη, όπως και τα παραρτήματά του θα κυκλοφορούν, παράλληλα με την έντυπη έκδοσή τους, και ηλεκτρονικά προσφέροντας έτσι εύκολη πρόσβαση τόσο στην επιστημονική κοινότητα, όσο και στο ευρύτερο κοινό.