Για την προβολή των συλλογών του και την προώθηση της έρευνας το Μουσείο εκδίδει από το 2001 ένα ετήσιο περιοδικό (Μουσείο Μπενάκη) που δημοσιεύει πρωτότυπες επιστημονικές μελέτες με θέμα ή σημείο αφετηρίας αντικείμενα ή αρχεία των συλλογών του, καθώς και τα ετήσια πεπραγμένα των ερευνητικών του τμημάτων. Στις σελίδες του φιλοξενούνται ελληνικά και ξενόγλωσσα κείμενα, τα οποία συνοδεύονται από αγγλική ή ελληνική περίληψη, αντίστοιχα. Δεδομένου ότι το υλικό του Μουσείου είναι ποικίλο, διαχρονικό και διαπολιτισμικό, το περιοδικό κατά συνέπεια ενισχύει τον διάλογο ανάμεσα στα γνωστικά πεδία της Αρχαιολογίας, της Λαογραφίας, της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Μουσειολογίας, της Ιστορίας, της Ιστορίας της Τέχνης, της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής.

Ανακοινώσεις


Το ετήσιο επιστημονικό περιοδικό του Μουσείου Μπενάκη κυκλοφορεί τώρα και στο Διαδίκτυο!

2014-04-04

Το Μουσείο Μπενάκη με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της ηλεκτρονικής κυκλοφορίας του ομότιτλου περιοδικού του, το οποίο εκδίδεται σε ετήσια βάση από το 2001. Σήμερα πια το περιοδικό Μουσείο Μπενάκη έχει καθιερωθεί ως ένα διεθνούς επιπέδου επιστημονικό βήμα για αρχαιολόγους, εθνολόγους, ανθρωπολόγους, ιστορικούς, ιστορικούς της τέχνης, μουσειολόγους και ερευνητές πολλών ακόμα ειδικοτήτων. Στην ιστοσελίδα του Μουσείου Μπενάκη σταθερά δημοσιεύονται το εξώφυλλο, τα περιεχόμενα και οι περιλήψεις των μελετών που περιλαμβάνει το εκάστοτε τεύχος.

Το 2014 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το περιοδικό: χάρη στη συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), τα παλαιότερα αλλά και τα επόμενα τεύχη του περιοδικού Μουσείο Μπενάκη, όπως και τα παραρτήματά του θα κυκλοφορούν, παράλληλα με την έντυπη έκδοσή τους, και ηλεκτρονικά προσφέροντας έτσι εύκολη πρόσβαση τόσο στην επιστημονική κοινότητα, όσο και στο ευρύτερο κοινό.        

Τρέχον τεύχος


A Singular Antiquity: Archaeology and Hellenic Identity in Twentieth-Century Greece

Δημοσιευμένα: 2008-01-01

3rd Supplement

Edited by Dimitris Damaskos and Dimitris Plantzos

A Singular Antiquity is an attempt to investigate the ideological strategies, somewhat improvised yet at times quite effective, through which the materiality of Greek archaeology has been employed as the foundation for the metaphysics of Greekness.


Προβολή όλων των τευχών