‘Artfully classified’ and‘appropriately placed’: notes on the display of antiquities in early twentieth-century Greece


Δημοσιευμένα: Ιαν 1, 2008
Andromache Gazi
Περίληψη
No abstract available
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Antiquity and the Greek antiquities
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Andromache Gazi, Department of Communication, Media & Culture Panteion University


Department of Communication, Media & Culture
Panteion University

Αναφορές
Alexander E. 1979: Museums in Motion: an Introduction to the History and Function of Museums (Nashville).
Arvanitopoulos Α. 1909: Θεσσαλικά Μνημεία. Αθανασάκειον Μουσείον εν Βόλω. Μέρος Αʹ: Η σημασία των γραπτών στηλών των Παγασών και σύντομος ιστορία της ελληνικής ζωγραφικής; Μέρος Βʹ: Κατάλογος των εν τω Αθανασακείω Μουσείω Βόλου aρxαιοτήτων. Πρώτη, δευτέρα και τρίτη αίθουσα γραπτών στηλών Παγασών (Athens).
Arvanitopoulos Α. 1912: Ανασκαφαί και έρευναι εν Θεσσαλία, Praktika, 218-29.
Arvanitopoulos A. 1928: Γραπταί Στήλαι Δημητριάδος Παγασών (Athens).
Burcaw E. 1983: Introduction to Museum Work (Boulder).
Caftanzoglou R. 2001: Στη σκιά του Ιερού Βράχου. Τόπος και μνήμη στα Αναφιώτικα (Athens).
Clogg R. 2002: A Concise History of Greece (2nd edition; Cambridge).
Collignon M. & Couve L. 1902-1904: Catalogue des Vases Peints du Musée National d’ Athènes (Paris).
Dakin D. 1972: The Unification of Greece 1770-1923 (London).
Dimaras K.Th. 2000: Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας (9th edition; Athens).
Dimaras A. 1988: Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε (Athens).
Detorakis T. 1978: Στέφανος Ξανθουδίδης. Βιογραφικά- Βιβλιογραφικά, Κρητολογία 6 (Jan.-June), 107-71.
Elliadi M. 1933: Crete, Past and Present (London).
Étienne R. & Étienne F. 1990: La Grèce Antique. Archéologie d’ une Découverte (Paris).
Fletcher R. 1977: Cultural and intellectual development 1821-1911, in: Koumoulides J. (ed.) Greece in Transition: Essays in the History of Modern Greece 1821-1974 (London) 153-71.
Fougères G. 1912: Athènes (Paris).
Frangoudaki A. 2001: Η Γλώσσα και το Έθνος 1880-1980. Εκατό χρόνια αγώνες για την αυθεντική ελληνική γλώσσα (Athens).
Gärtringen, von H. & Wilski P. 1904: Stadtgeschichte von Thera (Berlin).
Gazi A. 1993: Archaeological Museums in Greece1829-1909: The Display of Archaeology (unpublished PhD thesis, Leicester University).
Gazi A. 1994: Archaeological Museums and Displays in Greece 1829-1909. A first approach, Museological Review 1(1), 50-69.
Gazi A. 1999: Η έκθεση των αρχαιοτήτων στην Ελλάδα (1829-1909). Ιδεολογικές αφετηρες – πρακτικές προσεγγσεις, Αρχαιολογία και Τέχνες 73, 45-53.
Gazi A. forthcoming: Sacred fragments decently displayed. Displaying archaeology – exhibiting ideology in 19th and early 20th century Greek museums, in: Voutsaki S. & Cartledge P. (eds), Ancient Monuments and Modern Identities: towards a Critical History of Greek Archaeology (London).
Hamilakis Y. 2007: The Nation and its Ruins: Antiquity, Archaeology and National Imagination in Greece (Oxford).
Hamilakis Y. & Yalouri E. 1996: Antiquities as symbolic capital in modern Greek society, Antiquity 70, 118-29.
Jenkins I. 1986: Greek and Roman life at the British Museum, Museums Journal 82(2), 67-69.
Kakridis F. 1996: Η γερμανική διαχεριση της ελληνικής κληρονομιάς, in: Chrysos E. (ed.). Ένας νέος κόσμος γεννιέται. Η εικόνα του ελληνικού πολιτισμού στη γερμανική επιστήμη κατά τον 19ο αι. (Athens) 25-40.
Kalpaxis Th. 1990: Αρχαιολογία και Πολιτική Ι.Σαμιακά Αρχαιολογικά 1850-1914 (Herakleion).
Kastriotis P. 1896: Εθνικόν Αρxαιολογικόν Μουσείον. Κατάλογος των Γλυπτών (Athens).
Kastriotis P. 1908: Γλυπτά του Εθνικού Μουσείου. Κατάλογος περιγραφικός (Athens).
Kavadias P. 1890-92: Γλυπτά του Εθνικού Μουσείου.Περιγραφικός κατάλογος (Athens).
Kavadias P. 1895: Catalogue des Musées d’Athènes (Athènes).
Keramopoulos A. 1908: Οδηγός των Δελφών (Athens).
Keramopoulos A. 1909: Το αρχαιολογικόν μουσείον Θηβών, Παναθήναια Θʹ (15/30 September 1909) 282-83.
Keramopoulos A. 1917: Θηβαϊκά, ΑρχαιολογικόνΔελτίον, 125.
Kitromilides P. 2003: From subservience to ambivalence. Modern Greek attitudes toward the Classics, in: Haagsma
M. et al. (eds), The Impact of Classical Greece on European and Classical Identities (Amsterdam) 47-53.
Kotsakis K. 1991: The powerful past: theoretical trends in Greek archaeology, in: Hodder I. (ed.), Archaeological
Theory in Europe (London) 65-90.
Kotsakis K. 2003: Ideological aspects of contemporary archaeology in Greece, in: Haagsma M. et al. (eds.), The
Impact of Classical Greece on European and Classical Identities (Amsterdam) 55-70.
Kyriakidou-Nestoros A. 1978: Η θεωρία της ελληνικής λαογραφίας. Κριτική ανάλυση (Athens).
Leondaritis G. 1983: Ελληνισμός και Διεθνισμός: πολιτική ιδεολογία, in: Tsaousis D. (ed.), Ελληνισμός–Eλληνικότητα. Ιδεολογικοί και βιωματικοί άξονες της νεοελληνικής κοινωνίας (Athens) 27-36.
Lowenthal D. 1988: Classical antiquities as national and global heritage, Antiquity 62, 726-35.
Mallouchou-Tufano F. 1998: Η αναστήλωση των αρχαίων μνημείων στη Νεώτερη Ελλάδα(1834-1939).Το έργο της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (Athens).
Miles R. et al. 1988: The Design of Educational Exhibits (London).
Mnemosyna 1938-1940: Μνημόσυνα Στεφάνου Ξανθουδίδου–Ιωσήφ Χατζιδάκη 1938-40 (Herakleion).
Morris I. 1994: Classical Greece: Ancient Histories and Modern Archaeologies (Cambridge).
Moschonas S. 2005: Ιδεολογία και γλώσσα (Athens).
Oikonomos G. 1927: Jean Svoronos 1863-1922 (Bibliographie Détaillée), Journal International d’Archéologie
Numismatique 3, 3-22.
Papahatzis N. 1954: Η περιοxή του Βόλου. Από άποψη ιστορική και αρxαιολογική (3rd edition; Volos).
Pearce S. 1990: Archaeological Curatorship (Leicester).
Pearce S. 1992: Museums, Objects and Collections: α Cultural Study (Leicester).
Peponis J. & Hedin J. 1982: The layout of theories in the Natural History Museum, 9H 3, 21-25.
Petrakos V. 1987a: Η εν Αθήναις Αρxαιολογική Εταιρεία. Η ιστορία των 150 χρόνων της, 1837-1987 (Athens).
Petrakos V. 1987b: Ιδεογραφία της εν Αθήναις Αρxαιολογικής Εταιρείας, Αρχαιολογική Εφημερίς, 25-197.
Petropoulos J. 1978: The Modern Greek State and the Greek Past, in: Vryonis S. (ed.), The ‘Past’ in Medieval and Modern Greek Culture (Malibu) 163-76.
Politis N. 1907: Αρxαιολογικά, in: Zeugolis T. (ed.), Κυκλαδικόν Ημερολόγιον (Hermoupolis) 158-62.
Politis A. 2006: Μια επισκόπηση της πνευατικής ζωής στην τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, in: Αποτυπώματα του χρόνου.Ιστορικά δοκίμια για μια μη θεωρητική θεωρία (Athens) 142-72.
Romaios Κ. 1909: Κατάταξις εν τω Μουσείω, Praktika, 318-23.
Sabetai V. 2001: Corpus Vasorum Antiquorum, Greece: Τhebes, Archaeological Museum, fasc. 1 (Αthens).
Sabetai V. 2004a: Ure, Percy Neville (1879-1950), in: Todd R.B. (ed.), The Dictionary of British Classicists, vol. 1 (London) 993-94.
Sabetai V. 2004b: Burrows, Ronald Montagu (1867-1920), in: Todd R.B. (ed.), The Dictionary of British Classicists, vol. 1 (London) 130-31.
Sabetai V. 2006: Ronald M. Burrows and Percy N. Ure in Boeotia, lecture delivered at the colloqium “The Ure Museum: a Retrospective” at the Ure Museum, University of Reading, http://www.rgd.ac.uk/Ure/history/Sabetai_2006.pdf.
Shanks, M. 1996: Classical Archaeology of Greece: Experience of a Discipline (London).
Skopetea E. 1988: Το “ΠρότυποΒασίλειο” και η Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού προβλήματος στην Ελλάδα (1830-1880) (Athens).
Smith C. 1908: A Guide to the Exhibition Illustrating Greek and Roman Life (London).
Stais V. 1907: Marbres et Bronzes du MuséeNational (Athens).
Stais V. 1909: Collection Mycénienne du Musée National (Athens)
Stavridi-Patrikiou R. 1999: Γλώσσα, εκπαίδευση και πολιτική (Athens).
Stavridi-Patrikiou R. 2000: Δημοτικισμός και κοινωνικό πρόβλημα (2nd edition; Athens).
Svoronos, N. 1889: Η κλοπή του εν Αθήναις Νομισματικού Μουσείου (Athens).
Svoronos N. 1903: Το εν Αθήναις Εθνικόν Μουσείον(Athens).
Toudouze G. 1904: Les statues peintes du musée de l’Acropole d’Athènes, Le Musée 1, 19-25.
Tolias G. 2004: Usages et abus de l’hellénisme en Grèce, 1870-1914, in: Basch S. (ed.), La métamorphose des ruines. L’ influence des découvertes archéologiques sur les arts et les lettres (1870-1914) (Paris) 72-83.
Vlahos N. 1989: Ο Ιωσήφ Χατζιδάκις μεταξύ Μήλου και Κρήτης, Μηλιακά Γʹ, 273-300.
Voudouri D. 2003: Κράτος και μουσεία. Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των αρχαιολογικών μουσείων (Athens).
Voudouri D. forthcoming: Legal protection of antiquities in Greece and national identity, in: Voutsaki S. & Cartledge
P. (eds), Ancient Monuments and Modern Identities: towards a Critical History of Greek Archaeology (London).
Voutouris P. 2006: Κοσμοπολιτικά ανοίγματα και ελληνοκεντρικοί εγκλεισμοί. Μια φιλολογική διαάχη του 1899, in: Voutouris P. & Giorgis G. (eds), Ο ελληνισμός στον 19ο αιώνα. Ιδεολογικές και αισθητικές αναζητήσεις (Athens) 114-28.
Voutsaki S. 2003: Archaeology and the construction of the past in 19th century Greece, in: Hokwerda H. (ed.), Constructions of Greek Past: Identity and Historical Consciousness from Antiquity to the Present (Groningen) 231-55.
Yalouri E. 2001: TheAcropolis: Global Fame, Local Claim (London).
Yanoulopoulos Y. 1999: “Η Ευγενής μας Τύφλωσις...”.Εξωτερική πολιτική και “εθνικά θέματα” από την ήττα του 1897 έως τη μικρασιατική καταστροφή (Athens).
Xanthoudidis S. 1927: Χάνδαξ–Ηράκλειον. Ιστορικά σημειώματα(Herakleion).
Williams R. 1977: Marxism and Literature (Oxford).