The debate over Cretan icons in twentieth-century Greek historiography and their incorporation into the national narrative


Δημοσιευμένα: Ιαν 1, 2008
Dionysis Mourelatos
Περίληψη
No abstract available
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Greek Archaeology: Paradigms and ideologies
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Dionysis MourelatosΑναφορές
Àlvarez-Lopera J. 1999: Η κατασκευή ενός ζωγράφου. Ένας αιώνας ερευνητικής και ερμηνευτικής εργασίας για τον Δομίνικο Θεοτοκόπουλο, in: Àlvarez-Lopera J. (ed.), ElGreco. Ταυτότητα και Μεταμόρφωση (Milan) 27-59.
Apostolidou V. 2003: Λογοτεχνία και ιστορία στη μεταπολεμική Αριστερά. Η παρέμβαση του Δημήτρη Χατζή 1947-1981 (Athens).
Beck G.H. et al. (eds), Venezia, centro di mediazione tra oriente e occidente (secoliXV-XVI). Aspetti e problemi (Florence).
Bettini S. 1933: La pittura di icone cretese veneziana e i madonneri (Padua).
Bettini S. 1977: Ascedenze e signifato della pittura Veneto-cretese, in: Beck G.H. et al. (eds), Venezia, centro di mediazione tra oriente e occidente (secoliXV-XVI). Aspetti e problemi (Florence) 691-703.
Cattapan M. 1968: Nuovi documenti riguardanti pittori cretesi dal 1300 al 1500, in: Πεπραγμένα του Βʹ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου 3, Χανιά 1966 (Chania) 29-46.
Cattapan M. 1972: Nuovi elenchi e documenti dei pittori in Creta dal 1300 al 1500, Θησαυρίσματα 9, 202-35.
Cattapan M. 1973: I pittori Andrea e Nicola Rizo da Candia, Θησαυρίσματα 10, 238-82.
Cattapan M. 1977: I pittori Pavia, Rizo, Zafuri da Candia e Papadopoulo dalla Canea, Θησαυρίσματα 14, 199-238.
Chatzidakis M. 1947: Η κρητική ζωγραφική και η ιταλική χαλκογραφία, Κρητικά Χρονικά 1, 27-46.
Chatzidakis M. 1950: Ο Θεοτοκόπουλος και η κρητική ζωγραφική, ΚρητικάΧρονικά 4, 371-440.
Chatzidakis M. 1953: Contribution à l’étude de la peinture post-byzantine, in: 1453-1953: Le cinq centieme anniversaire de la prise de Constantinople. L’Hellenisme Contemporain (Athens) 193-216.
Chatzidakis M. 1966-69: Η ζωγραφική στην Πόλη μετά την Άλωση, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (Fourth Period) 5, 186.
Chatzidakis M. 1972: Περί Σχολής Κωνσταντινουπόλεως ολίγα, Αρχαιολογικόν Δελτίον 27, 121-37.
Chatzidakis M. 1974a: Η μεταβυζαντιν τέχνη (1453- 1669) και η ακτινοβολία της, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους X (Athens) 410-37.
Chatzidakis M. 1974b: Essai sur l’école dite ‘italogrecque’, précédé d’une note sur les rapports de l’art vénitien avec
l’art crétois jusqu’à 1500, in: Pertusi A. (ed.), Venezia e il Levante fino al secolo XV, II (Florence) 169-211.
Chatzidakis M. 1977: La peinture des ‘madonneri’ ou ‘vénéto-crétoise’ et sa destination, in: Beck et al. (eds), Venezia, centro di mediazione tra oriente e occidente (secoli XV-XVI). Aspetti e problemi (Florence) 673-90.
Chatzidakis N. 1997: Εικόνες της συλλογής Βελιμέζη. Επιστημονικός κατάλογος (Athens).
Chatzeioseph Ch. 1989: Το έργο του Νίκου Σβορώνου και η ελληνική ιστοριογραφία. Πεντα χρόνια αποκλίσεων και συγκλίσεων, Σύγχρονα Θέματα 38, 24-33.
Chrysos E. 1996: Novus incipit orbis. Εισαγωγή στη θεματική του συνεδρίου, in: Chrysos E. (ed.), Ένας νέος κόσμος γεννιέται. Η εικόνα του Ελληνικού πολιτισμού στη γερμανική επιστήμη κατά το 19ο αι. (Athens) 13-24.
Constantoudaki M. 1975a: Μαρτυρίες ζωγραφικών έργων στον Χάνδακα σε έγγραφα του 16ου και 17ου αιώνα, Θησαυρίσματα 12, 35-136.
Constantoudaki M. 1975b: Dominicos Thèotokopoulos (El Greco) de Candie à Venice. Documents inèdits (1566-1568), Θησαυρίσματα 12, 292-308.
Constantoudaki Μ. 1976: Ανέκδοτα έγγραφα για τον ζωγράφο του 16ου αιώνα Ιωάννη Γριπιώτη, Θησαυρίσματα 13, 284-96.
Constantoudaki M. 1977: Νέα έγγραφα για ζωγράφους του Χάνδακα (ΙΣΤ´ αι.) από τα αρχεία του Δούκα και των νοταράων της Κρήτης, Θησαυρίσματα 14, 158-98.
Constantoudaki M. 1981: Ειδήσεις για τη συντεχνία των ζωγράφων του Χάνδακα τον 16ο αιώνα, Πεπραγμένα του Δʹ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειον 1976, 2 (Herakleion) 123-45.
Constantoudaki-Kitromilides M. 1999: Η ζωγραφική στην Κρτη τον 15ο-16ο αιώνα: ο μακρύς δρόμος προς το Δομνικο Θεοτοκόπουλο και η πρώιμη παραγωγή του, in: Àlvarez-Lopera J. (ed.), El Greco. Ταυτότητα και Μεταμόρφωση (Milan) 89-99.
Fledelius K. 1996: Byzantium and the West 1204-1996: a European Perspective, in: Fledelius K. (ed.), XIX International Congress of Byzantine Studies. Major Papers: Byzantine Identity, Image, Influence (Copenhagen) 373-89.
Gratziou O. 1987: Από την ιστορία του Βυζαντινού Μουσείου. Τα πρώτα χρόνια, Μνήμων 11, 54-73.
Gratziou O. 1996: Δημτριος Ι. Πάλλας, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 21, 11-15.
Gratziou O. 2005: Μεταβυζαντινή τέχνη: χρονολογικός προσδιορισμός εννοιολογική κατηγορία, in: Kiousopoulou T. (ed.), 1453. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης και η μετάβαση από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους (Herakleion) 183-96.
Gratziou O. 2006: “...προς δόξαν της τε εκκλησίας και της πατρίδος”. Το Χριστιανικόν Αρχαιολογικόν Μουσείον και ο Γεώργιος Λαμπάκης, in: Gratziou O. & Lazaridou A. (eds), Από τη Χριστιανική Συλλογή στο Βυζαντινό Μουσείο (1884-1930) (Athens) 37-52.
Hadjinicolaou N. 1999: Εθνικιστικές διεκδικήσεις του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου, in: Àlvarez-Lopera J. (ed.), El Greco. Ταυτότητα και Μεταμόρφωση (Milan) 61-87.
Hadjinicolaou N. 2000: Σκέψεις για την “Κρητική Αναγέννηση”, in: Kaklamanis N. et al. (eds), Ενθύμισις Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη (Herakleion) 777-812.
Ηalkia E. 2006: Βυζαντινόν Μουσείον: ναός της τέχνης και της ιστορίας της Μεσαιωνικής Ελλάδος, in: Gratziou O. & Lazaridou A. (eds), Από τη Χριστιανική συλλογή στο Βυζαντινό Μουσείο (1884-1930) (Athens) 53-63.
Ηasiotis I. 1974: Ο ελληνισμός κατά τους δύο πρώτους αιώνες μετά την Άλωση, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους X (Athens) 10-21.
Huxley G. 1998: Aspects of modern Greek historiography of Byzantium, in: Ricks D. & Magdalino P. (eds), Byzantium and the Modern Greek Identity (London) 15-23.
Ivanov S. 2003: Byzance rouge: la byzantinologie et les communists (1928-1948), in: Auzèpy M.-F. (ed.), Byzance en Europe (Paris) 55-60.
Karamanolakis V. & Stathis P. 2000: Ιστορίες για την Άλωση στον πρώτο αιώνα του ελληνικού βασιλείου,in: Kiousopoulou T. (ed.), 1453. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης και η μετάβαση από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους (Herakleion) 227-57.
Karapidakis 2001: Narrazione e concetti della storiografia greca sul period del dominio veneziano, in: Maltezou C. & Ortalli G. (eds), Italia Grecia: temi e storiografie a confronto (Venice) 113-26.
Karpozilos A. 1996: Ο Κάρολος Κρουμπάχερ και ο Ελληνικός πολιτισμός, in Chrysos E. (ed.), Ένας νέος κόσμος γεννιέται. Η εικόνα του Ελληνικού πολιτισμού στη γερμανική επιστήμη κατά το 19ο αι. (Athens) 129-42.
Kazanaki M. 1981: Οι ζωγράφοι του Χάνδακα κατά τον 17ο αιώνα. Ειδήσεις από νοταριακά έγγραφα, Θησαυρίσματα 18, 177-267.
Kiousopoulou T. 1993: Η πρώτη έδρα Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστμιο Αθηνών, Μνήμων 15, 257-76.
Kiousopoulou T. 2001: Βυζαντινή Ιστορία, Σύγχρονα Θέματα 76-77, 92-94.
Kiousopoulou T. 2006: Οι Βυζαντινές Σπουδές στην Ελλάδα (1850-1940), in: Gratziou O. & Lazaridou A. (eds), Από τη Χριστιανική συλλογή στο Βυζαντινό Μουσείο(1884-1930) (Athens) 25-36.
Kitromilides P. 1996: Byzance après Byzance revisited, in: Fledelius K. (ed.), XIX International Congress of Byzantine Studies. Major Papers: Byzantine Ιdentity, Image, Influence (Copenhagen) 220-22.
Kitromilides P. 1998: On the intellectual content of Greek nationalism: Paparrigopoulos, Byzantium and the Great Idea, in: Ricks D. & Magdalino P. (eds), Byzantium and the Modern Greek identity (London) 25-33.
Konstantios D. 2006: Γεώργιος Σωτηρίου: υπέρ έθνους, θρησκείας και επιστήμης, in: Gratziou O. & Lazaridou A. (eds), Από τη Χριστιανική συλλογή στο Βυζαντινό Μουσείο (1884-1930) (Athens) 64-76.
Liakos A. 1994: Προς επισκευήν ολομελείας και ενότητος: η δόμηση του εθνικού χρόνου, in: Επιστημονική συνάντηση στη μνήμη του Κ.Θ. Δημαρά (Athens) 171- 99.
Liakos A. 2001: Η νεοελληνική ιστοριογραφία το τελευταίο τέταρτο του εικοστού αιώνα, Σύγχρονα Θέματα 76-77, 72-91.
Liakos A. 2004: Τ’αγάλματα δεν είναι πια συντρίμμια. Τ’αγάλματα είναι στο μουσείο, Τετράδια Μουσειολογίας 1, 14-18.
Liakos A. 2007: Πώςτοπαρελθόνγίνεταιιστορία; (Athens).
Maguire H. 1992: Byzantine art history in the second half of the twentieth century, in: Laiou A. & Maguire H. (eds), Byzantium: a World Civilization (Washington) 119-56.
Makrides V. 1998: Byzantium in contemporary Greece: the Neo-Orthodox current of ideas, in: Ricks D. & Magdalino P. (eds), Byzantium and the Modern Greek Identity (London) 140-53.
Maksimović L. 2003: The Byzantine ‘commonwealth’: an early attempt at European integration?, in: Chrysos E. et al. (eds), The Idea of European Community in History 1 (Athens) 99-109.
Matthiopoulos E. 2003: Η ιστορία της τέχνης στα όρια του έθνους, in: Matthiopoulos E. & Hadjinicolaou N. (eds), Η ιστορία της τέχνης στην Ελλάδα (Herakleion) 419-75.
Mertzios K. 1961-62: Σταχυολογήματα από τα κατάστιχα του νοταρίου Κρήτης Μιχαήλ Μαρά (1528 1579),Κρητικά Χρονικά 15-16, 256-308.
Noutsos P. 1994: Η σοσιαλιστική σκέψη στην Ελλάδα από το 1875 ως το 1974 (Athens).
Obolensky D. 1966: Modern Russian attitudes to Byzantium, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 15, 61-72.
Paliouras A. 1973: Η ζωγραφική εις τον Χάνδακα από 1550-1600, Θησαυρίσματα 10, 101-23.
Pallas D. 1966: Εικόνα του Αγ. Ευσταθου στη Σαλαμίνα, Χαριστήριον εις Αναστάσιον Κ. Ορλάνδον (Athens) 330-69.
Pallas D. 1971a: Η Θεοτόκος Ζωοδόχος Πηγή, Αρχαιολογικόν Δελτίον 26, Μελέται, 201-24.
Pallas D. 1971b: Η Θεοτόκος Ρόδον το Αμάραντον, Αρχαιολογικόν Δελτίον 26, Μελέται, 225-38.
Pallas D. 1971c: Η ζωγραφική στην Κωνσταντινούπολη μετά την Άλωση, Αρχαιολογικόν Δελτίον 26, Μελέται, 239-63.
Pallas D. 1975-1976: Περί της ζωγραφικής εις την Κωνσταντινούπολιν και την Θεσσαλονίκην μετά την Άλωσιν, Επιστημονική Επετηρίς Βυζαντινών Σπουδών 32, 101-211.
Pallas D. 2007: Αποφόρητα (Athens).
Papadia-Lala A. 2001: La ‘venetocrazia’ nel pensiero Greco. Storicità, realtà, prospettive, in: Maltezou C. & Ortalli G. (eds), Italia Grecia: temi e storiografie a confronto (Venice) 61-70.
Santoro R. 1996: I restauri degli edifice medievali di Rodi, in: M. Livadioti & G. Rocco, La presenza italiana nel Dodecaneso tra il 1912 e il 1948 (Catania) 211-17.
Travlos I. 1960: Πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών. Από των προϊστορικών χρόνων μέχρι των αρχών του 19ου αιώνα (Athens).
Vassilaki-Mavrakaki M. 1981: Ο ζωγράφος Άγγελος Ακοτάντος. Το έργο και η διαθήκη του (1436), Θησαυρίσματα 18, 290-98.
Vassilaki M. & Cormack R. 2005: Το νέο απόκτημα του Δήμου Ηρακλείου: Δομνικου Θεοτοκόπουλου, Η Βάπτιση του Χριστού, Μουσείο Μπενάκη 5, 55-70.
Veremis Th. 1997a: Εισαγωγή, in: Veremis Th. (ed.), Εθνική ταυτότητα και εθνικισμός στη Νεότερη Ελλάδα (Athens) 11-26.
Veremis Th. 1997b: Από το εθνικό κράτος στο έθνος δίχως κράτος. Το πείραμα της Οργάνωσης Κωνσταντινουπόλεως, in: Veremis Th. (ed.), Εθνική ταυτότητα και εθνικισμός στη Νεότερη Ελλάδα (Athens) 27-52.
Xyngopoulos A. 1957: Σχεδίασμα της Θρησκευτικής ζωγραφικής μετά την άλωση (Athens).