Archaeology and Hellenic identity, 1896-2004: the frustrated vision


Δημοσιευμένα: Jan 1, 2008
Dimitris Plantzos
Περίληψη
No abstract available
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισαγωγικές σελίδες
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Adorno T. 1991: The Culture Lndustry: Selected Essays on Mass Culture (ed. by J.M. Bernstein; London and New York).
Anderson B. 1991: Lmagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (2nd revised edition; London and New York).
Appadurai A. 1996: Modernity at Large: Cultural Dimensions of Ghbalization (Minneapolis and London).
Atkinson J.A. et al. (eds) 1996: Nationalism and Archaeology (Glasgow).
Baudrillard J. 1994: Simulacra and Simulation (transi, by S.F. Glaser; Ann Arbor).
Beard M. 2002: The Parthenon (London).
Bernstein J.M. 1991: Introduction, in: Adorno T., The Culture Lndustry: Selected Essays on Mass Culture (ed. by J.M. Bernstein; London and New York) 1-28.
Bhabha H.K. 1994: The Location of Culture (London and New York).
Buell F. 1994: National Culture and the New Global System (Baltimore and London).
Clogg R 1992: A Concise History of Greece (2nd edition; Cambridge).
Chatterjee P. 1993: The Nation and its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories (Princeton).
Delivorrias A. 2000: A Guide to the Benaki Museum (Athens).
Derrida J. 1978: Writing and Difference (transi, by Alan Bass; Chicago).
Diaz-Andreu M. & Champion T. (eds) 1996: Nationalism and Archaeology in Europe (London).
Dimaras A. 1983: Η εκπαίδευση φορέας διαμόρφωσης και εγχάραξης της ελληνικότητας, in: Tsaousis D.G. (ed.), Ελληνισμός — Ελληνικότητα. Ιδεολογικοί και Βιωματικοί Αξονες της Νεοελληνικής Κοινωνίας (Athens), 235-41.
Dimaras KTh. 2002: Νεοελληνικός Διαφωτισμός (8th edition; Athens).
Dimaras KTh. 2004: Ελληνικός Ρωμαντισμός (Athens).
Fabian J. 1983: Time and the Other: How Anthropology makes its Object (New York).
Foucault M. 1970: The Order of Things: an Archaeology of the Human Sciences (New York).
Foucault M. 1986: Of other spaces, Diacritics 16(1), 22-27.
Geertz C. 1973: The Interpretation of Cultures (New York).
Gellner E. 1983: Nations and Nationalism (Ithaca).
Giannakopoulos K. 2005: Πόλεμοι μεταξύ ανδρών: ποδόσφαιρο, ανδρικές σεξουαλικότητες και εθνικισμοί, Σύγχρονα θέματα 88, 58-67.
Gourgouris S. 1996: Dream Nation: Enlightenment, Colonization and the Institution of Modern Greece (Stanford).
Hadjinikolaou N. 1982: Εδνική Τέχνη και Πρωτοπορία (Athens).
Hamilakis Y. 2004: The fragments of modernity and the archaeologies of the future, Modernismi Modernity 11(1)55-59.
Hamilakis Y. 2007: The Nation and its Ruins: Antiquity, Archaeology, and National Imagination in Greece (Oxford).
Hamilakis Y. & Yalouri E. 1996: Antiquities as symbolic capital in modern Greek society, Antiquity70,117-29.
Herzfeld M. 1986: Ours Once More: Folklore, Ldeology, and the Making of Modern Greece (New York).
Hobsbawm E. 1983: Introduction: Inventing Traditions, in: Hobsbawm E. & Ranger T. (eds), The Lnvention of Tradition (Cambridge).
Huyssen A. 1986: After the Great Divide: Modernism, Mass Culture and Postmodernism (London).
Kalpaxis A. 1996: Επιρροές της γαλλογερμανικής αντιπαράθεσης του 19ου αιώνα στην κατασκευή της εικόνας της Αρχαίας Ελλάδας, in: Chrysos Ε. (ed.), Ένας νέος κόσμος γεννιέται. Η εικόνα τον ελληνικού πολιτισμού στη γερμανική επιστήμη κατά τον 19ο αι. (Athens) 41-58.
Kotsakis Κ. 1998: The Past is Ours: images of Greek Macedonia, in: Meskell L. (ed.), Archaeology under Fire: Nationalism, Politics and Heritage in the Eastern Mediterranean and Middle East (London and New York) 44-67.
Kyrtatas I.D. 2002: Κατακτώντας την Αρχαιότητα. Ιστοριογραφικές διαδρομές (Athens).
Lacan J. 1998: The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis. The Seminar of Jacques Lacan, Book XL (ed. by J.-A. Miller and transi, by A. Sheridan; 2nd edition; New York and London).
Labrusse R. 2006: Dieux cachés, mirages des origines, in: DerouetC. (ed.), Cahiers d'art. MuséeZervos à Vézelay (Paris) 39-59.
Lambropoulos V. 1984: The aesthetic ideology of the Greek quest for identity, Journal of Modern Hellenism 4,19-24.
Lekakis S. 2007: Γιατί τα κτίρια της οδοΰ Δ. Αρεοπαγίτου 17 και 19 θα σωριαστούν σε ερείπια, Monumenta 1
(http://www.monumenta.org/article. php?perm= 1 &IssueID=2&lang=gr&CategoryID=19ôcArticleID=107, last accessed 23 April 2008).
Leontis A. 1995: Topographies of Hellenism: Mapping the Homeland (Ithaca and London).
Liakos A. 1994: Προς επισκευήν ολομελείας και ενότητος: η δόμηση του εθνικού χρόνου, in: Επιστημονική συνάντηση στη μνήμη του Κ. Δημαρά (Athens) 171-99.
Liakos Α. 2005: Πώς στοχάστηκαν το έθνος αντοί πον ήθελαν να αλλάξουν τον κόσμο; (Athens).
Lowenthal D. 1988: Classical antiquities as national and global heritage, Antiquity 62, 726-35.
Mallouchou-Tufano F. 1998: Η αναστήλωση των αρχαίων μνημείων στη Νεώτερη Ελλάδα (1834-1939). Το έργο της εν Αδήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (Athens).
Mallouchou-Tufano F. 2007: The vicissitudes of the Athenian Acropolis in the 19th century: from castle to monument, in: Valavanis P. (ed.), Great Moments in Greek Archaeology (Athens) 36-57.
Meskell L. 1998: Archaeology matters, in: Meskell L. (ed.), Archaeology Under Fire: Nationalism, Politics, and Heritage in the Eastern Mediterranean and Middle East (London and New York) 1-12.
Mitzalis N. 2007: Τα αδιέξοδα της αρχιτεκτονικής και το νέο Μουσείο της Ακρόπολης, Monumenta 1 (http: //www.monumenta.org/article.php?perm= 1 &IssueID=2&lang=gr&CategoryID= 19&ArticleID= 104, last accessed 23 April 2008).
Morris I. 1994: Archaeologies of Greece, in: Morris I. (ed.), Classical Greece: Ancient Histories and Modern Archaeologies (Cambridge) 8-47.
Mouliou M. 1996: Ancient Greece, its classical heritage and the modern Greeks: aspects of nationalism in museum exhibitions, in: Atkinson J.A. et al. (eds), Nationalism and Archaeology (Glasgow) 174-99.
Onoufriou A. 2005: Σήκωσε το τιμημένο, δεν μπορώ να περιμένω: κατασκευή ανδροκεντρικών και εθνοκεντρικών λόγων σε σχέση με την κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλλου από την Εθνική Ελλάδος 2004, Σύγχρονα θέματα, 68-71.
Papageorgiou-Venetas Α. 1994: Athens: the Ancient Heritage and the Historic City scape in a Modern Metropolis (Athens).
Peckham RS. 2001: National Histories, Natural States: Nationalism and the Politics of Place in Greece (London and New York).
Petrakos V. 1987: Η Εν Αδήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Η ιστορία των 150χρόνων της, 1837-1987 (Athens).
Petsalis-Diomidis Α. 2003: Twenty-first century perspectives on the Parthenon, The Journal of Hellenic Studies 123, 191-96.
Philippides D. 1994: The Parthenon as appreciated by Greek Society, in: Tournikiotis P. (ed.), The Parthenon and its Impact in Modern Times (Athens) 278-309.
Plantzos D. 2006: 'Grèce mensongère': Christian Zervos and the rehabilitation of Cycladic Art in: Stampolidis N. (ed.), Γενέθλιον. Ίδρυμα Ν.Π. Γονλανδρή — Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (Athens) 335-45.
Potts Α. 1994: Flesh and the Ldeal: Winckelmann and the Origins of Art History (New Haven and London).
Rao R 1963: Kanthapura (New York).
Renfrew C 1991: The Cychdic Spirit: Masterpieces from the Nicholas P. Gouhndris Collection (New York).
SaidE.W. 1993: Culture andLmperialism (New York).
Said E.W. 1994: Orientalism (2nd revised edition; New York).
Simandiraki A. 2005: Minoan Archaeology in the Athens 2004 Olympic Games, European Journal of Archaeolοgy 8,157-181.
Shanks M. 1996: Classical Archaeology of Greece: Experiences of the Discipline (London and New York).
Schnapp J .T. 2004: Excavating the Corporativist City, Modernismi Modernity () 89-104.
Skopetea E. 1988: To "Πρότνπο Βασίλειο"'και η Μεγάλη Ιδέα. Όψεις τον εδνικού προβλήματος στην Ελλάδα (1830-1880) (Athens).
Skopetea Ε. 1992: Η Δύση της Ανατολής. Εικόνες από το τέλος της Οδωμανικής Αντοκρατορίας (Athens)
Trigger Β.G. 1984: Alternative archaeologies: nationalist, colonialist, imperialist, Man 19,355-70.
Trigger B.G. 1989: A History of Archaeological Thought (Cambridge).
Tziovas D. 1989: Οι μεταμορφώσεις τον εθνισμού και το ιδεολόγημα της ελληνικότητας στο μεσοπόλεμο (Athens).
Valavanis P. 2007: Introduction, in: Valavanis P. (ed.), Great Moments in Greek Archaeology (Athens) 13-15.
Veltsos G. 1983: Η σημειωτική της ελληνικότητας, in: Tsaousis D.G. (ed.), Ελληνισμός — Ελληνικότητα. Ιδεολογικοί και βιωματικοί άξονες της νεοελληνικής κοινωνίας (Athens) 225-33.
Veremis Th. 1983: Κράτος και Έθνος στην Ελλάδα: 1821-1912, in: Tsaousis D.G. (ed.), Ελληνισμός — Ελληνικότητα. Ιδεολογικοί και βιωματικοί άξονες της νεοελληνικής κοινωνίας (Athens) 59-67.
Vitti M. 1984: Η Γενιά τον Τριάντα. Ιδεολογία και Μορφή (Athens).
Voutsaki S. 2002: The 'Greekness' of Greek Prehistory: an investigation of the debate 1876-1900, Pharos 10, 105-22.
Voutsaki S. 2003: Archaeology and the construction of the past in 19th century Greece, in: Hokwerda H. (ed.), Constructions of Greek Past: Ldentity and Historical Consciousness from Antiquity to the Present (Groningen) 231-55.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)