Archaeological etymologies: monumentality and domesticity in twentieth-century Greece


Δημοσιευμένα: Jan 1, 2008
Michael Herzfeld
Περίληψη
No abstract available
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Antiquity and the Greek antiquities
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Athanasiou A. 2006: Bloodlines: performing the body of the ‘demos’ reckoning the time of the ‘ethnos’, Journal of Modern Greek Studies24, 229-56.
Avdela E. 2002: Δια λόγους τιμής. Bία,συναισθήματα και αξίες στη μετεμφυλιακή Ελλάδα (Athens).
Bakalaki A. 1993: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, Διαβάζω 323, 52-58.
Bakalaki A. 2006: A different kind of knowledge? Learning anthropology in the Greek University System, Journal of Modern Greek Studies 24, 257-83.
Bastéa E. 2000: The Creation of Modern Athens: Planning the Myth (Cambridge).
Befu H. 2001: Hegemony of Homogeneity: an Anthropological Analysis of Nihonjinron (Melbourne).
Bernal M. 1987: Black Athena: the Afroasiatic Roots of Classical Civilization, 1: The Fabrication of Ancient Greece 1785-1985 (New Brunswick).
Couroucli M. 2005: L’identité et le nationalisme au regard des anthropologues, in: Sant Cassia P. & Fabre T. (eds), Les Défis et les Peurs entre Europe et Méditerranée (Paris) 105-24.
Caftanzoglou R. 2000: The sacred rock and the profane settlement: place, memory and identity under the Acropolis, JournalofOralHistory 28, 43-51.
Caftanzoglou R. 2001a: Shadow of the sacred rock: contrasting discourses of place under the Acropolis, in: Bender B. & Winer M. (eds), Contested Landscapes: Movement, Exile and Place (Oxford) 21-35.
Caftanzoglou R. 2001b: Στη σκιά του Ιερού Βράχου. Τόπος και μνήμη στα Αναφιώτικα (Athens).
Danforth L. M. 1983: Power through submission in the Anastenaria, Journal of Modern Greek Studies 1, 203-23.
Danforth L. M. 1995: The Macedonian Conflict: Ethnic Nationalism in a Transnational World (Princeton).
Deltsou E 1996: Theoretical and everyday practices of otherness, Journal of Liberal Arts 2, 87-98.
Detienne M. 2007: The Greeks and Us: a Comparative Anthropology of Ancient Greece (Cambridge).
Du Boulay J. 1974: Portrait of a Greek Mountain Village (Oxford).
Douglas M. 1966: Purity and Danger: an Analysis of Concepts of Pollution and Taboo (London).
Faubion J. D. 1993: Modern Greek Lessons: a Portrait in Historical Constructivism (Princeton).
Ferry E. Ε. 2005: Not Ours Alone: Patrimony, Value, and Contemporary Mexico (New York).
Friedl E. 1962: Vasilika: a Village in ModernGreece (New York).
Friedl E. 1964: Lagging emulation in post-peasant society, American Anthropologist 56, 569-85.
Gefou-Madianou D. 1993: Ανθρωπολογικοί οίκοι. Για μια κριτική της ιθαγενούς ανθρωπολογίας, Διαβάζω 323, 44-51.
Gefou-Madianou D. 2003: Εννοιολογήσεις του εαυτού και του “Άλλου”: ζητήματα ταυτότητας στη σύγχρονη ανθρωπολογική θεωρία, in: Gefou-Madianou D. (ed.), Εαυτός και “Άλλος”.Εννοιολογήσεις, ταυτότητες και πρακτικές στην Ελλάδα και την Κύπρο (Athens) 15- 110.
Goffman E. 1959: The Presentation of Self in Everyday Life (New York).
Green S. 2005: Notes from the Balkans: Locating Marginality and Ambiguity on the Greek Albanian Border (Princeton).
Halkias A. 2004: The Empty Cradle of Democracy: Sex, Abortion, and Nationalism in Modern Greece (Durham).
Halkias A. 2005: Αναθεωρήσεις του έμφυλου έθνους:‘δημογραφικά’ διλήμματα, επιστήμη και λόγος, in: Michailidou M. & Halkias A. (eds), Η παραγωγή του κοινωνικού σώματος (Athens) 57-85.
Hamilakis Y. & Yalouri E. 1996: Antiquities as symbolic capital in modern Greek society, Antiquity 70, 117-29.
Hart L.K. 2006: Liquid landscapes and fluid pasts, Journal of Modern Greek Studies 24, 455-61.
Herzfeld M. 1983: Semantic slippage and moral fall: the rhetoric of chastity in rural Greece, Journal of Modern Greek Studies 1, 161-72.
Herzfeld M. 1991: A Place in History: Social and Monumental Time in a Cretan Town (Princeton).
Herzfeld M. 1992: The Social Production of Indifference: Exploring the Symbolic Roots of Western Bureaucracy (Oxford).
Herzfeld M. 1999: Of language and land tenure: τhe transmission of property and information in autonomous Crete, Social Anthropology 7, 223-37.
Herzfeld M. 2001: Competing diversities: ethnography in the heart of Rome, Plurimondi 3, 147-54.
Herzfeld M. 2002a: The absent presence: discourses of crypto-colonialism, SouthAtlanticQuarterly 101, 899-926.
Herzfeld M. 2004: The Body Impolitic: Artisans and Artifice in the Global Hierarchy of Value (Chicago).
Herzfeld M. 2005: Cultural Intimacy: Social Poetics in the Nation State (2nd edition; New York).
Iakovidis C. 1975: Introduction, in: Skopelitis S., Νεοκλασικά σπίτια της Αθήνας και του Πειραιά (Athens).
Kantsa V. 2006: Οικογενειακές υποθέσεις: μητρότητα και ομοφυλόφιλες ερωτικές σχέσεις, in: Papataxiarchis E. (ed.), Οι Περιπέτειες της Ετερότητας. Η παραγωγή της πολιτισμικής διαφοράς στη σημερινή Ελλάδα (Athens) 355-81.
Karakasidou A. 1997: Fields of Wheat, Hills of Blood: the Passage to Nationhood in Greek Macedonia, 1870-1990 (Chicago).
Lefkowitz M. 1996: Not Out of Africa: how Afrocentrism Became an Excuse to Teach Myth as History (New York).
Liakos A. 1993: Εθνικός λόγος: χθες-σήμερα, in: Ο Ιανός του εθνικισμού. Ηελληνική βαλκανική πολιτική (Athens).
Loizos P. 1975: The Greek Gift: Politics in a Cypriot Village (Oxford).
Low S. 2000: On the Plaza: the Politics of Public Space and Culture (Austin).
Maddox 2004: Intimacy and hegemony in the New Europe, in: Shryock A. (ed.), Off Stage/On Display: Intimacy and Ethnography in the Age of Public Culture (Stanford) 131-54.
Orso E. 1979: Modern Greek Humor: a Collection of Jokes and Ribald Tales (Bloomington).
Özyürek E. 2004: Wedded to the Republic: public intellectuals and intimacy oriented publics in Turkey, in: Shryock A. (ed.), Off Stage/On Display: Intimacy and Ethnography in the Age of Public Culture (Stanford) 131-54.
Papadakis K. E. 1994: Θέματα αγωγής του παιδιού κατά τον Ιερό Χρυσόστομο (Συγκριτική παιδαγωγική προσέγγιση της Πραγματείας Περί Κενοδοξίας και Όπως διά τους γονέας ανατρέφειν τα τέκνα κάτω από το πρίσμα της διαχρονικής παιδαγωγικής σκέψης) (2nd edition; Rethymnon).
Papataxiarchis E. 2006: Εισαγωγ, in: Papataxiarchis Ε. (ed.), Οιπεριπέτειες της ετερότητας. Η παραγωγή της πολιτισμικής διαφοράς στη σημερινή Ελλάδα (Athens) 9-89.
Pavlidis E. & Hesser J. 1986: Women’s roles and house form and decoration in Eressos, Greece, in: Dubisch J. (ed.), Gender and Power in Rural Greece (Princeton) 68-96.
Paxson H. 2004: Making Modern Mothers: Ethics and Family Planning in Urban Greece (Berkeley).
Petronoti M. 1998: Το πορτραίτο μιας διαπολιτισμικής σχέσης. Κρυσταλλώσεις, ρήγματα, ανασκευές (Athens).
Preziosi D. 1979: The Semiotics of the Built Environment: an Introduction to Architectonic Analysis (Bloomington).
Riedel B. S. 2005: Elsewheres: Greek LGBT Activists and the Imagination of a Movement (unpublished Ph.D. thesis, Rice University; Houston).
Roilos P.N.: Metonymies: Economy and Desire in K.P. Kavafis (Ms. under review).
Sant Cassia P. & Bada C. 1992: The Making of the Modern Greek Family: Marriage and Exchange in Nineteenth Century Athens (Cambridge).
Silverman S. 1975: Three Bells of Civilization: the Life of an Italian HillTown (New York).
Tambiah S. J. 1992: Buddhism Betrayed? Religion,Politics, and Violence in Sri Lanka (Chicago).
Thongchai W. 2000: The quest for ‘Siwilai ’: a geographical discourse of civilizational thinking in the late nineteenth-century and early twentieth-century Siam, Journal of Asian Studies 59, 528-49.
Topali P. 2006: Ασύμπτωτες σχέσεις: Φιλιππινέζες οικιακές βοηθοί και Ελληνίδες εργοδότριες στην Αθήνα, in: Papataxiarchis Ε. (ed.), Οι περιπέτειες της ετερότητας. Η παραγωγή της πολιτισμικής διαφοράς στη σημερινή Ελλάδα (Athens) 297-323.
Winkler J.J. 1990: The Constraints of Desire: the Anthropology of Sex and Gender in Ancient Greece (New York).
Van Dyck K. 1997: Kassandra and the Censors: Greek Poetry Since 1997 (Ithaca).
Van Steen G. 2000: Venom in Verse: Aristophanes in Modern Greece (Princeton).
Yalouri E. 2001: TheAcropolis:Global Fame, Local Claim (Oxford).
Yiakoumaki V. 2006: Περί τροφής και εθνικής ταυτότητας: το τοπικό, το εθνοτικό και το αγροτικό ως διαστάσεις μιας νέας ‘πολιτισμικής ποικιλότητας’ στη σημερινή Ελλάδα, in: Papataxiarchis Ε. (ed.), Οι περιπέτειες της ετερότητας. Η παραγωγή της πολιτισμικής διαφοράς στη σημερινή Ελλάδα (Athens) 105-38.