Paths to modernity: Dimitrios R. Theocharis and post-war Greek prehistory


Δημοσιευμένα: Ιαν 1, 2008
Kostas Kotsakis
Περίληψη
No abstract available
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Greek Archaeology: Paradigms and ideologies
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Kostas Kotsakis, Department of History and Archaeology; Aristotle University of Thessaloniki
Αναφορές
Alexander J.C. et al. (eds) 2006: Social Performance: Symbolic Action, Cultural Pragmatics and Ritual (Cambridge).
Alexiou S. 1969: Μινωικός πολιτισμός. Με οδηγόν των ανακτόρων Κνωσού, Φαιστού, Μαλίων (Herakleion).
Andreou S. 2005: The landscapes of modern Greek Aegean prehistory, in: Cherry J.F. et al. (eds), Prehistorians Round the Pond: Reflections on Aegean Prehistory as a Discipline (Ann Arbor) 73-92.
Bernal M. 1987: Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization, 1: The fabrication of Ancient Greece 1785-1985 (New Brunswick).
Demoule J.-P. & Perlès C. 1993: The Greek Neolithic: a new review, Journal of World Prehistory 7, 355-416.
Dimaras K.Th. 1986: Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος. Η εποχή του– Η ζωή του – Το έργο του (Αthens).
Evans A. 1921-1936: The Palace of Minos; a comparative account of the successive stages of the early Cretan civilization as illustrated by the discoveries at Knossos, 4 vols (London).
Ferris D. 2000: Silent Urns: Romanticism, Hellenism, Modernity (Stanford).
Fotiadis M. 1995: Modernity and the Past-Still-Present: politics of Time in the birth of regional archaeological projects in Greece, American Journal of Archaeology 99, 59-78.
Foucault M. 1986: Of Other Spaces, Diacritics 16(1), 22-27.
Gourgouris S. 1996: Dream Nation: Enlightenment, Colonization, and the Institution of Modern Greece (Stanford).
Haley J.B. & Blegen C.W. 1928: The coming of the Greeks, American Journal of Archaeology 32, 141-54.
Herzfeld M. 1982: Ours once more: Foklore, Ideology, and the Making of Modern Greece (Austin).
Hourmouziadis G.H. 1974: Η ανθρωπόμορφη ειδωλοπλαστική τηςνεολιθικής Θεσσαλίας: προβλήματα κατασκευής, τυπολογίας και ερμηνείας (Athens).
Hourmouziadis G.H. 1979: Το Νεολιθικό Διμήνι(Volos).
Hourmouziadis G.H. 1981: Εισαγωγή στο νεολιθικό τρόπο παραγωγής, Ανθρωπολογικά 1, 118-29.
Hourmouziadis G.H. 1992: Θεοχρης, ο πρωτοπόρος, in: Διεθνές Συνέδριο για την Αρχαία Θεσσαλία στη μνήμη του Δημήτρη Ρ. Θεοχάρη (Athens) 29-37.
Jusdanis G. 1991: Belated Modernity and Aesthetic Culture: Inventing National Literature (Minneapolis).
Kalpaxis Th. 1990: Αρχαιολογία και Πολιτική Ι. Σαμιακά Αρχαιολογικά 1850-1914(Rethymnon).
Κasvikis K. 2004: Αρχαιολογικές αφηγήσεις και εκπαίδευση: ανάλυση περιεχομένου και εικονογράφησης στα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού Σχολείου (unpublished PhD thesis, University of Thessaloniki).
Kasvikis K. et al. 2007a: Developing educational programmes for prehistoric sites, in: Hodder I. & Doughty L. (eds), Mediterranean Prehistoric Heritage: Τraining, Education and Management (Cambridge) 105-16.
Kasvikis K. et al. 2007b: National curricula and the politics of Archaeology, in: Hodder I. & Doughty L. (eds), Mediterranean Prehistoric Heritage:Training, Education and Management (Cambridge) 129-44.
Kossina G. 1920: Die Herkunft der Germanen. Zur Methode der Siedlungsarchäologie (Leipzig).
Kotidis A. 1993: Μοντερνισμός και παράδοση στην ελληνική τέχνη του μεσοπολέμου (Thessaloniki).
Kotsakis K. 1991: The powerful past: theoretical trends in Greek archaeology, in: Hodder I. (ed.), Archaeological Theory in Europe (London) 65-90.
Kotsakis K. 1993: Heterotopia (paper presented at the TAG, Durham).
Kotsakis K. 1997: Η Μαύρη Αθηνά: αφηγσεις στο κενό, Σύγχρονα Θέματα 64, 37-41.
Kotsakis K. 1998: The Past is Ours: images of Greek Macedonia, in: Meskell L. (ed.), Archaeology Under Fire: Nationalism, Politics, and Heritage in the Eastern Mediterranean and Middle East(London and New York) 44-67.
Kotsakis K. 2003a: From the Neolithic Side: the Mesolithic/Neolithic interface, in: Perlès C. & Galanidou N. (eds), The Greek Mesolithic (London) 217-21.
Kotsakis K. 2003b: Ideological aspects of contemporary archaeology in Greece, in: Haagsma M. et al. (eds), The Impact of Classical Greece on European and National Identities (Amsterdam) 55-70.
Kotsakis K. 2005: Across the border: unstable dwellings and fluid landscapes in the earliest Neolithic of Greece, in: Bailey D. et al. (eds), (Un)settling the Neolithic (Oxford) 8-15.
Kyriakidou-Nestoros A. 1978: Η θεωρία της ελληνικής λαογραφίας. Κριτική ανάλυση (Athens).
Lambros S. 1884: Τα πορίσματα της προϊστορικής Αρχαιολογίας, Ιστορικά Μελετήματα, 1-25.
Lefkowitz M. 1996: Not out of Africa: how Afrocentrism Became an Excuse to Teach Myth as History(New York).
Marinatos S. 1973: Migration in explanation of culture change, in: Crossland R.A. & Birchall A. (eds), Bronze Age Migrations in the Aegean: Archaeological and Linguistic Problems in Greek Prehistory (London) 315-17.
Marinatos S. & Hirmer M. 1960: Crete and Mycenae (New York).
Meskell L. 2001: Archaeologies of identity, in: Hodder I. (ed.), Archaeological Theory Today (Cambridge) 187-213.
Milojčić V. 1960: Hauptergebnisse der Aus grabungen in Thessalien, 1953-1958 (Bonn).
Morris I. 1994: Archaeologies of Greece, in: Morris I. (ed.), Classical Greece: Ancient Histories and Modern Archaeologies (Cambridge) 8-47.
Mouzelis N. 1978: Ελληνική κοινωνία. Όψεις υπανάπτυξης (Athens).
Mylonas G. 1966: Mycenae and the Mycenaean Age (Princeton).
Platon N. 1971: Zakros: the Discovery of a Lost Palace of Ancient Greece (New York).
Renfrew C. 1980: The Great Tradition versus the Great Divide, American Journal of Archaeology 84, 287-89.
Schachermeyr F. 1955: Die ältesten Kulturen Griechen lands (Stuttgart).
Skopetea E. 1988a: To “ΠρότυποΒασίλειο” και η Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού προβλήματος στην Ελλάδα (1830-1880) (Athens).
Skopetea E. 1988b: Ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος του Κ.Θ. Δημαρά και μερικές σκέψεις περί εθνικής ιστοριογραφίας, Σύγχρονα Θέματα 35-37, 286-94.
Sloan K. (ed.) 2003: Enlightenment: Discovering the World in the Eighteenth Century (London).
Stavrianos E. 1984: Ιστορία του Ανθρώπινου Γένους (Athens).
Sykoutris I. 1956: Μελέται και Άρθρα (Athens).
Theocharis D.R. 1967: Η Αυγή της Θεσσαλικής Προϊστορίας. Αρχή και πρώιμη εξέλιξη της Νεολιθικής (Volos).
Theocharis D.R. 1973: Neolithic Greece (Athens).
Thomas J. 2004: Archaeology and Modernity (London).
Toulmin S.E. 1990: Cosmopolis: the Hidden Agenda of Modernity (New York).
Trigger B. 1980: Gordon Childe: Revolutions in Archaeology (London).
Trigger B.G. 1989: A History of Archaeological Thought (Cambridge).
Tsountas Ch. 1893: Μυκήναι και Μυκηναίος Πολιτισμός (Athens).
Tsountas Ch. 1908: Αι προϊστορικαί ακροπόλεις Διμηνίου και Σέσκλου (Athens).
Tziovas D. 1989: Οιμεταμορφώσεις του εθνισμού και το ιδεολόγημα της ελληνικότητας στο μεσοπόλεμο (Athens).
Tziovas D. 1997: Greek Modernism and Beyond (Oxford).
Wace A.J.B. 1932: Chamber tombs at Mycenae (Oxford).
Weinberg S.S. 1965: The Stone Age in the Aegean (Cambridge).
Willey G.R. & J.A. Sabloff 1974: A History of American Archaeology (San Francisco).