The archaeologist in contemporary Greek novel


Δημοσιευμένα: Jan 1, 2008
Maria Diamandi
Περίληψη
No abstract available
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • The imagined realities of Greekness
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Alexandraki V. 2003: Η μυθιστορηματική γραφή ως απόκλιση στο Μυθιστόρημα της κυρίας Έρσης του Ν.Γ. Πεντζίκη (unpublished Ph.D. thesis, University of Athens).
Apostolidou V. 1995: Η συγκρότηση και οι σημασίες της ‘εθνικής λογοτεχνίας’, in: Έθνος–Κράτος–Εθνικισμός (Athens) 15-39.
Arayis Y. 1993: Νίκος Γαβριήλ Πεντζκης, in: Η μεσοπολεμική πεζογραφία. Από τον πρώτο ως τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο (1914-1939) II (Athens) 46-115.
Argyriou A. et al. 1973: Πολυκριτική. Η νεοελληνική πραγματικότητα και η πεζογραφία μας, Η Συνέχεια 4, 172-79.
Argyriou A. 1993: Κοχλίας: ένα πεντζίκειο περιοδικό. Η παρουσία και η συμβολή του Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη στο περιοδικό Κοχλίας (1945-1948), Αντί 515, 51-54.
Calotychos V. 2003: Modern Greece: a Cultural Poetics (Oxford and New York).
Chrysoyelou-Katsi A. 1997: Γεώργιος Δροσίνης, in: Η παλαιότερη πεζογραφία μας. Από τις αρχές της ως τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο VII (Athens) 92-112.
Dimaras K.Th. 1951: Πρώτες κρίσεις [έπειτ’ απ το θάνατό του], Νέα Εστία 50, 1371-73.
Dimaras K.Th. 1977a: Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Athens).
Dimaras K.Th. 1977b: Η διακόσμηση της ελληνικής ιδεολογίας, in: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους XIV (Athens)
-409.
Dromazos S. 1946: Ανδρέας Καρκαβίτσας, ο πρόδρομος του νεοελληνικού ρεαλισμού, Ελεύθερα Γράμματα 57, 371.
Drosinis G. 1998a: Έρση, in: Drosinis G., Άπαντα VI: Πεζά (1922-1948) (ed. by Y. Papakostas; Athens) 13-226.
Drosinis G. 1998b: Σκόρπια Φύλλα της Ζωής μου, in: Drosinis G., Άπαντα VIII (ed. by Y. Papakostas; Athens).
Filippidis D. & Konstantas G. 1988: Γεωγραφία νεωτερική (ed. by A. Koumarianou; Athens).
Fostieris A. & Niarchos Th. 1983: Μια συνομιλία του Ν.Γ. Πεντζίκη με τον Αντώνη Φωστιέρη και τον Θανάση Νιάρχο, H Λέξη 22, 135-38.
Galanaki R. 1997: Δεκάλεπτες εισηγήσεις απ τους δημιουργούς, in: Ιστορική πραγματικότητα και νεοελληνική πεζογραφία (1945-1995) (Athens) 15-25.
Golfis R. 1951: Ο Δημοτικισμός του Δροσίνη, η ποίησή του και το νοημά της, Νέα Εστία 50, 1338-41.
Hamilakis Y. 2007: The Nation and its Ruins Antiquity, Archaeology, and National Imagination in Greece (Oxford).
Haris P. 1951: Ένα έργο και τρεις γενιές, Νέα Εστία 50, 1329-30.
Idas [Dragoumis I.] 1914: Ελληνικός πολιτισμός(Athens).
Karantonis A. 1977: Πεζογράφοι και πεζογραφήματα της γενιάς του ’30 (Athens).
Karkavitsas A. 1973: Ο αρχαιολόγος, in: Karkavitsas A., Άπαντα III (ed. by N. Sideridou; Athens) 1253-1356.
Kayalis T. 2002: Λογοτεχνία και πνευματική ζωή, in: Chatzeioseph Ch. (ed.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, B2: Ο Μεσοπόλεμος 1922-1940 (Athens) 294- 365.
Kokkou A. 1977: Η μέριμνα για τις αρχαιότητες στην Ελλάδα και τα πρώτα μουσεία (Athens).
Konstantinides A. 1987: Για την αρχιτεκτονική (Athens).
Koumarianou A. 2005: Αθήνα η πόλη–οι άνθρωποι. Αφηγήσεις και μαρτυρίες, 12ος-19ος αιώνας (Athens).
Kremmydas V. 1996: Πρόσληψη και χρήσεις της αρχαιότητας στον ελληνικό Διαφωτισμό και το Εικοσιένα. ‘Να ανακαινισθή και να αναζήση πάλιν το ελληνικόν γένος’, Ο Πολίτης 29, 24-29.
Kyriakidou-Nestoros A. 1978: Η θεωρία της ελληνικής λαογραφίας. Κριτική ανάλυση (Athens).
Lambropoulos V. forthcoming: Unbuilding the Acropolis in Greek Literature, in: Vasunia Ph. & Stephens S. (eds), Classic and National Cultures(Oxford).
Lappas K. 2004: Πανεπιστήμιο και φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα (Athens).
Leontis A. 1995: Topographies of Hellenism: Mapping the Homeland (Ithaca and London).
Makriyannis I. 1947: Στρατηγού Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα (ed. by Y. Vlachoyannis, 2nd edition; Athens).
Mamalaki G. 1978: Απ το κλασσικό μέτρο στο σύγχρονο ανθρωπισμό, Παρνασσός 20(4), 527-49.
Marmaras E.B. 2007: Το ξενοδοχείο Mont Parnes. Μια αρχιτεκτονική ορεινήιστορία (Athens).
Maurer G.-L. 1976: Ο ελληνικός λαός. Δημόσιο, Ιδιωτικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο από την έναρξη του Αγώνα για την ανεξαρτησία ως την 31η Ιουλίου 1834 (Athens).
Menounos I. 1979: Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές (Athens).
Moschos E.N. 1976: Τάσος Αθανασιάδης. Ένας ανατόμος της κοινωνίας και της ψυχής. Δοκίμιοκριτικής (Athens).
Moullas P. 2002: Σκέψεις για την πεζογραφία μας, in: 1949-1967:Η εκρηκτική εικοσαετία (Athens) 339-48.
Niarchos Th. 1976: Πραγματογνωμοσύνη της εποχής.Συνομιλίες(Athens).
Papakostas Y. 1998a: Εισαγωγή, in: Drosinis G., Άπαντα I (ed. by Y. Papakostas; Athens) 13-60.
Papakostas Y. 1998b: Εισαγωγή, in: Drosinis G., Άπαντα VIII: Σκόρπια Φύλλα της Ζωής μου (ed. by Y. Papakostas; Athens) 16-19.
Paschalis S. 1988: Η εκζήτηση της ‘αδιεξότητας’, Σύναξη 27, 109-15.
Peckham R.S. 2001: National Histories, Natural States: Nationalism and the Politics of Place in Greece (Oxford and New York).
Petrakos V. 1987: Η Eν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Η ιστορία των 150 χρόνων της, 1837-1987 (Athens).
Petrakos V. 2004: Η απαρχή της ελληνικής αρχαιολογίας και η ίδρυση της Αρχαιολογικής Εταιρείας (Athens).
Politi T. 1994: Φωνή και γραφή στο μυθιστρημα του Α. Καρκαβίτσα: Ο Αρχαιολγος, Σύγχρονα Θέματα 50-51, 47-52 (repr. in: Politi 1996, 129-54).
Politi T. 1996: Συνομιλώντας με τα κείμενα (Athens).
Politis A. 1997: Απ τους Ρωμαίους αυτοκράτορες στους ένδοξους αρχαίους προγόνους, Ο Πολίτης 32, 12-20.
Politis A. 1998: Ρομαντικά χρόνια. Ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830-1880 (Athens).
Ricoeur P. 1990: Η αφηγηματική λειτουργία (transl. by V. Athanasopoulos; Athens).
Rhigas 1968: Συναγωγή κειμένων, 2 vols (ed. by L. Vranousis; Athens).
Ross L. 1976: Αναμνήσεις και ανταποκρίσεις από την Ελλάδα (1832-1833) (ed. by T. Vournas; Athens).
Sachinis A. 1958: Το Νεοελληνικό Μυθιστόρημα. Ιστορία και κριτική (Athens).
Sachinis A. 1979: Μεσοπολεμικοί και μεταπολεμικοί πεζογράφοι (Thessaloniki).
Sakellariou G.K. 1796: Αρχαιολογία συνοπτική των Ελλήνων. Περιέχουσα τας δογματικάς, πολιτικάς και πολεμικάς τάξεις, άμα δε και τα ήθη αυτών, και πλείστα αξιόλογα ως εν τω πίνακι φαίνεται (Vienna).
Savvidis Y.P. 1989: Ανάσταση του Δροσίνη; in: Savvidis Y.P., Καστανόχωμα, 1979-1989. Πενήντα πέντε μικρά δοκίμια, εγκώμια, εισηγήσεις, βιβλιοκρισίες, μαχητικές επιστολές κ.ά. (Athens) 155-56.
Savvidis Y.P. 1992: Οι αρχαιολογικές περιδιαβάσεις του ποιητή Γιώργου Σεφέρη (Nicosia).
Seferis Y. 1974: Ένας Έλληνας – Ο Μακρυγιάννης, in: Seferis Y., Δοκιμές Αʹ (Athens) 228-63.
Sideridou-Thomopoulou N. 1959: Ο Αντρέας Καρκαβίτσας και η εποχή του(Athens).
Skopetea E. 1999: Οι Έλληνες και οι εχθροί τους. Η κατάσταση του έθνους στις αρχές του εικοστού αιώνα, in: Chatzeioseph Ch. (ed.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, A1: Οι απαρχές 1900-1922 (Athens) 9-36.
Spyridakis Y. 1951: Ο Καρκαβίτσας ως λαογράφος, Ελληνική Δημιουργία 8, 45-49.
Stavridi-Patrikiou R. 1976: Δημοτικισμός και κοινωνικό πρόβλημα (Athens).
Stavropoulou E. 1992: Τάσος Αθανασιάδης, in: Η μεσοπολεμική πεζογραφία. Από τον πρώτο ως τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο (1914-1939) II (Athens) 50-119.
Stavropoulou E. 1997: Ανδρέας Καρκαβίτσας, in: Η παλαιότερη πεζογραφία μας. Από τις αρχές ως τον πρώτο
παγκόσμιο πόλεμο VIII (Athens) 174-251.
Theotokas Y. 2005: Αναζητώντας τη διαύγεια. Δοκίμια για τη νεότερη ελληνική και ευρωπαϊκή λογοτεχνία (ed. by D. Tziovas; Athens).
Trelos I. [Seferis Y.] 1987: Οι ώρες της “Κυρίας Έρσης” (Athens).
Triantafyllopoulos N. 1993: Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης. Ελάχιστα περί του μεγάλου κήτους, ήγουν του Ν.Γ. Πεντζίκη, Αντί 513, 54.
Troupaki M. 1984: Τάσος Αθανασιάδης: ‘Δεν έγραψα ποτέ μου εύκολα βιβλία’, interview by M. Troupaki, Διαβάζω 105, 64-70.
Tsagarousianos S. 2007: Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης: Προσεύχομαι στα πράγματα, για να με δώκουν ζωή, in: Tsagarousianos S., Αντίο παλιέ κόσμε. Συνομιλίες του Στάθη Τσαγκαρουσιάνου με αξιοσημείωτους ανθρώπους (Athens) 42-64.
Tsouras N. 1990: Βιοχρονολόγιο του Αντρέα Καρκαβίτσα, Νέα Εστία 128, 1198-1201.
Tziovas D. 1995: Η δυτική φαντασίωση του ελληνικού και η αναζήτηση του υπερεθνικού, in: Έθνος–Κράτος–Εθνικισμός (Athens) 339-61.
Tziovas D. 1999: Εισαγωγή, in: Ragavis A.R., Διηγήματα I (ed. by D. Tziovas; Athens) 9-129.
Varikas V. 1980: Πειραματισμοί. Ν. Πεντζίκη: ‘ Το μυθιστρημα της κ. Έρσης’, Συγγραφείς και κείμενα, II: 1966-1968 (Athens) 126-30.
Veremis Th. & Koliopoulos Y. 2006: Ελλάς. Η σύγχρονη συνέχεια. Από το 1821 μέχρι σήμερα (Athens).
Vikelas D. 1997: Οι Διεθνείς Ολυμπιακοί Αγώνες, in: Vikelas D., Άπαντα VIII: Σύμμικτα (ed. by A. Angelou; Athens) 124-39.
Vitti M. 1979: Η Γενιά του Τριάντα. Ιδεολογία και Mορφή (Athens).
Voyatzaki E. 2001: Το Μυθιστρημα της κυρίας Έρσης του Πεντζίκη: αισθητική συνείδηση και διακειμενικότητα, Πόρφυρας 100, 176-90.
Voutouris P. 1999: Λογοτεχνικές αναζητήσεις, in: Chatzeioseph Ch. (ed.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, A1: Οι απαρχές 1900-1922 (Athens) 282-309.
Yakovaki N. 2006: Ευρώπη μέσω Ελλάδας. Μια καμπή στην ευρωπαϊκή αυτοσυνείδηση, 17ος-18ος αιώνας (Athens).