Βιβλιοκρισία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ, Βυζαντινὴ Ἀναγέννηση καὶ Οὐτοπία. Ὁ Πλήθων καὶ τὸ Δεσποτᾶτο τοῦ Μυστρᾶ. Ἀθήνα: Εὐρασία, 2017, 200 σελ.


Χρήστος ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ
Abstract
Βιβλιοκρισία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ, Βυζαντινὴ Ἀναγέννηση καὶ Οὐτοπία. Ὁ Πλήθων καὶ τὸ Δεσποτᾶτο τοῦ Μυστρᾶ. Ἀθήνα :  Εὐρασία, 2017, 200 σελ.
Article Details
  • Section
  • Review Articles and Book Reviews
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Χρήστος ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ
Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών Παν. Φραγκφούρτης
Most read articles by the same author(s)