Βιβλιοκρισία: N. SINIOSSOGLOU, Radical Platonism in Byzantium. Illumination and Utopia in Gemistos Plethon, Cambridge(UK), Cambridge University Press, 2011.


Χρήστος ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ
Abstract
ΒΙβλιοκρισία: N. Siniossoglou, Radical Platonism in Byzantium. Illumination and Utopia in Gemistos Plethon, Cambridge(UK), Cambridge University Press, 2011, pp. xvi+454. ISBN 978-1-107-01303-2
Article Details
  • Section
  • Review Articles and Book Reviews
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Χρήστος ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ, Δρ. Οικονομολόγος
Research Director, Hellenic National Research Foundation, Institute for Byzantine Research
Most read articles by the same author(s)