Ὁ νέος κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς ἐν Πάτμῳ Ἱερᾶς Μονῆς Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (Μέθοδος καὶ προβλήματα)


Published: Sep 29, 1966
Keywords:
Βιβλιοθήκη Πάτμου βυζαντινά χειρόγραφα μονή Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου Γρηγόριος Θεολόγος Γρηγόριος Νανζιανζηνός Ι. Σακκελίων Ι. Φλωρίδης Δ. Καλλίμαχος
Αθανάσιος Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ
Abstract

 

A. D. Kominis

Le nouveau catalogue des manuscrits du monastère de Saint-Jean, à Patmos (Méthode et problèmes)

Parmi les travaux en cours du Centre de Recherches Byzantines, il faut signaler la préparation d'un nouveau catalogue des manuscrits de Patmos. L'auteur expose brièvement les raisons qui ont imposé la rédaction de ce catalogue, la méthode qu'il a suivie et les problèmes qu'il envisage. Par la suite, il donne, à titre de specimen, la description du manuscrit N° 33, qui contient des œuvres de Grégoire de Nazianze.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Most read articles by the same author(s)