Λανθάνον δίφυλλον τοῦ πατμιακοῦ κοντακαρίου 212


Published: Sep 29, 1966
Keywords:
Βιβλιοθήκη Πάτμου βυζαντινά χειρόγραφα μονή Ιωάννη Θεολόγου Πάτμου κωδικολογία μοναστικός βίος υμνογραφία Πατμιακά Κοντακάρια
Αθανάσιος Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ
Abstract
 

A. D. Kominis

 Deux feuillets égarés  du kontakarion 212  de Patmos

          L'auteur a retrouvé deux feuillets provenant du kontakarion n° 212 de Patmos. Le contenu, reproduit en entier, comporte des hymnes nouveaux et montre l'importance des manuscrits de Patmos pour l'hymnographie. L'étude codicologique a amené l'auteur à constater que le Patmiacus 212 était initialement composé de 47 quaternions; il en a perdu, avant 1829, 7 quaternions du début et 4 de la fin; ces pertes correspondent à 75-80 hymnes, dont certains étaient transcrits en entier.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Most read articles by the same author(s)