Πρακτικὰ Συμβουλίου Κοινότητας Κεφαλονιᾶς. Βιβλίο Α΄ (19 Μαρτίου - 19 Ἀπριλίου 1593)


Published: Sep 29, 1979
Keywords:
Κοινότητες Βενετική διοίκηση
Νίκος Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ
Abstract
 

N. G. Moschonas

Actes du Conseil de la Communauté de Céphalonie. Livre I (19 mars - 19 avril 1593)

L'auteur, après une brève étude introductive, édite le plus ancien livre conservé jusqu' à nos jours et considéré comme le premier des Actes du Conseil de la Communauté de l'île de Céphalonie sous la domination vénitienne. Le codex, conservé dans les Archives Historiques Locales de Céphalonie, contient les actes officiels des réunions et les résolutions de ce corps (période du 19 mars au 19 avril 1593). L'édition critique du texte italien accompagnée de régestes en langue grecque est suivie d'indices de personnes et de lieux, ainsi que de tableaux généalogiques.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Most read articles by the same author(s)