Λατινική κτιτορική επιγραφή του Φρουρίου της Άσου


Published: Sep 29, 1985
Keywords:
Βενετοκρατία Κεφαλονιά Επιγραφική Φρούρια Βενετική διοίκηση
Νίκος Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ
Abstract
N. G. Moschonas

 L'inscription latine de fondation de la Forteresse d'Assos à Céphalonie

Après un examen analytique de l'écriture, l'auteur publie, avec un commentaire critique, le texte de vingt-deux vers d'une inscription la­tine de 1595, de la forteresse vénitienne d'Assos à Céphalonie: cette in­scription, qui est un monument épigraphique des plus importants du Levant vénitien, constitue une chronique de la fondation de la forteresse, sous le doge Pasquale Cicogna. L'édition du texte est suivie d'un commen­taire historique.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Most read articles by the same author(s)