Οι ενοριακοί ναοί της Ίμβρου


Δημοσιευμένα: Jan 1, 1993
Ευγενία Χαλκιά
Περίληψη

Le chiese parrocchiali dei sette villagi greci dell’isola di Imvros, costruite o
riniiovate nel terzo decenio del XIX secolo, presentano lo stesso tipo architettonico:
sono delle basiliche longitudinali di forma molto semplice, a tre navate
— eccetto la chiesa di Kastro che è à navata unica — fornite nel loro lato
occidentale di nartece semiaperto. Quasi tutte sono caratterizzate da un elemento
tipologico speciale, cioè gli alti contrafforti (due o tre) di sezione triangolare,
posti simmetricamente nella parte esterna dei muri laterali delle chiese.
Il loro modello portebbe essere cercato tra l’architettura ecclesiastica dei centri
urbani dell’Ellisponto o della costa microasiatica, dato che l’artigiano che
costruì la prima chiesa fornita di detti contrafforti venne da Madytos. Di
origine microasiatica deve essere inoltre il modello degli iconostasi della maggior
parte delle chiese di Imvros, dati i rapporti dell’isola già dall’inizio del
secolo scorso con i centri urbani dell’Asia Minore.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)