Το Μετόχι της μονής Κουτλουμουσίου στην Ίμβρο: Πρώτη προσέγγιση


Δημοσιευμένα: Jan 1, 1999
Ευγενία Χαλκιά
Περίληψη

Le petit monastère des Taxiarques à Imbros, métoque du monastère athonite
de Kutlumus, est cité dans les Actes du Kutlumus de 1640 et de 1678.
Actuellement, seules la fontaine et quelques ruines de l’enceinte sont
conservées, tous les autres bâtiments ayant été démolis, après la dissolution
de tous les monastères d’Imbros en 1943, par le gouvernement turc.
Selon les informations historiques, le monastère des Taxiarques, qui était
un «stauropègion», disposait trois petites chapelles et un nombre considérable
de territoires. A partir du début du XIXe siècle, une école a
commencé à fonctionner dans les cellules du monastère, fondée par le moine
imbriote Bartholoméos Kutlumussianos.
Quelques icônes seulement, du monastère des Taxiarques, subsistent
actuellement, étant conservées dans l’église paroissiale du village voisin
Glyky. Elles sont datées du XVIIT et principalement du XIXe siècle, et
peuvent être attribuées à des ateliers athonites.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)