Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Ο Σμύρνης Χρυσόστομος προς τον Θεσσαλονίκης Γεννάδιο. Ανέκδοτη Επιστολή του 1914


Δημοσιευμένα: Jul 1, 2015
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης
Ἀντώνιος-Αἰμίλιος Ν. Ταχιάος
Περίληψη

The metropolitans Chrysostom of Smyrna (1910-1922) and Gennadios
of Thessaloniki (1912-1951) were both Bithynians. They were born in
Greek Orthodox villages in Bithynia in 1867 and 1868 respectively while
their paths crossed repeatedly in their education and in their careers
in the Church. They both rose to senior episcopal positions in the hierarchy
of the Great Church of Christ, the Patriarchate of Constantinople,
and played important roles not only as ecclesiastical but also as political
leaders at the head of their respective communities in Asia Minor and
in Macedonia. Their documented interaction, however, is sporadic and
tends to limit itself to formalities. The letter dated April 19, 1914 from
Chrysostom of Smyrna to Gennadios of Thessaloniki enriches significantly
the rather sparse record of ties and communications between the two
Bithynian prelates. It is addressed to Gennadios, to whom Chrysostom
appeals to exercise his influence and pastoral authority among his flock
in order to avert persecution of Muslims in the newly liberated territories
of Northern Greece. Such actions, Chrysostom warns, may provoke reactions at the expense of Christians in Asia Minor. The occasion of the letter was an incident at the expense of the Muslims at the village of Aşıklar and their mosque in the Kilkis region north of Thessaloniki in April 1914. The letter published here is bringing the incident to the attention of historical scholarship for the first time.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Τὸ ἀρχεῖο τοῦ ἐθνομάρτυρος Σμύρνης Χρυσοστόμου, ὅπως διεσώθη ἀπὸ τὸν
μητροπολίτη Αὐστρίας Χρυσόστομο Τσίτερ, εἰσαγωγή-σημειώσεις Ἀλέξης Ἀλεξανδρής, Ἀθήνα: ΜΙΕΤ, 2000, τόμ. Α´ (1902-1910), Β (1910-1922), Γ (1918-1922).

Σ. Λοβέρδος, Ὁ Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, Ἀθήνα 1929

Γ. Ι. Ἀναστασιάδης, « Ὁ ὁραματιστὴς τῆς Ἁγιασοφιᾶς. Πῶς τὸν εἶδα γιὰ τελευταία φορά», Μικρασιατικὰ Χρονικά, Ζ´ (1957), σ. 338-348

Χ. Σολομωνίδης, Ἡ Ἐκκλησία τῆς Σμύρνης, Ἀθήνα 1960, σ. 221-266

Χ. Σολομωνίδης, Σμύρνης Χρυσόστομος, Ἀθήνα 1971

Γ. Μυλωνᾶς, «Ὁ Ἐθνομάρτυς Χρυσόστομος Μητροπολίτης Σμύρνης», Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τόμ. 57 (1982), σ. 6-28.

Θ. Ξύδης, «Ἀνέκδοτο Γράμμα τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης (19 Αὐγούστου 1920)», Νέα Ἑστία, τόμ. 843 (Αὔγουστος 1965), σ. 1156-1157

Κ. Μαμώνη, «Ἀνέκδοτος Ἐπιστολὴ Μητροπολίτου Χρυσοστόμου Σμύρνης», Μικρασιατικὰ Χρονικὰ
ΙΒ΄ (1965), σ. 403-410

Π. Μ. Κιτρομηλίδης, «Τὸ τέλος τῆς ἐθναρχικῆς παράδοσης. Μαρτυρίες ἀπὸ ἀνέκδοτες ἐπιστολὲς τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης πρὸς τὸν Ἴωνα Δραγούμη», Ἀμητὸς στὴ μνήμη Φώτη Ἀποστολόπουλου, Ἀθήνα 1984, σ. 486-507

Α. Πολενάκης, «Μία ἄγνωστη ἐπιστολὴ τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης, ἀπὸ 20-21 Αὐγούστου 1922», Πολιτικὰ Θέματα, τχ. 737 (2-9 Ἰουνίου 1989), σ. 37

Θ. Ἀναγνωστόπουλος-Παλαιολόγος, «Δύο ἀνέκδοτες ἐπιστολὲς τοῦ ἐθνομάρτυρα Μητροπολίτη Χρυσοστόμου Σμύρνης πρὸς τὸν Καθηγητὴ Νεοκλῆ Καζάζη», Παρνασσός, τόμ. ΛΒ´ (1990), σ. 329-339

Τ. Κ. Καράντζαλης, Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως, Ἀνέκδοτοι Ἐπιστολαὶ Μητροπολίτου Σμύρνης Χρυσοστόμου (1867-1922), Ἀθήνα 1990

Μιχαὴλ Φαργκάνης, « Ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος ὡς φορέας ἐθνικῆς καὶ ἐκπαιδευτικὴς δραστηριότητας», Ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος Ἀλεξιάδης (1912-1951), Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 181

Ἀθανάσιος Ε. Καραθανάσης, « Ἡ πρώτη δεκαετία ἐν μέσῳ θυέλλης, τῆς ἀρχιερατείας τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Γενναδίου Ἀλεξιάδου (1912-1924)», αὐτόθι, σ. 153-163· Βενέδικτος Φ. Ἀδαμαντιάδης, « Ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος», Μικρασιατικὰ Χρονικὰ Ε´ (1952), σ. 32-44

Γιάννης Γκλαβίνας, Οἱ μουσουλμανικοὶ πληθυσμοὶ στὴν Ἑλλάδα (1912-1923). Ἀπὸ τὴν ἐνσωμάτωση στὴν ἀνταλλαγή, Θεσσαλονίκη 2013, σ. 58-72

Α. Xanthopoulou-Kyriakou, “The Migration of Pontic Greeks from the Russian Caucasus to Macedonia (1912-1914)”, Balkan Studies 37 (1996), σ. 271-288
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)