Τόμ. 2 (1980)

Δημοσιευμένα: 2015-03-17

Μνήμη Μέλπως Μερλιέ

Γ. Π. Κουρνούτος, Διονύσιος Α. Ζακυθηνός, Μ. Β. Σακελλαρίου, Ροζέ Μιλλιέξ, Πάνος Χαλδέζος, Τζων Βεΐνογλου, Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Μ. Φ. Δραγούμης