Σχετικά με το περιοδικό


Θεματική περιοχή και περιεχόμενο

Θεμελιώδης σκοπός του Επιστημονικού Περιοδικού Κοινωνική Πολιτική είναι να προάγει τη μελέτη της Κοινωνικής Πολιτικής. Η θεματολογία του περιοδικού διαθέτει διεπιστημονικό χαρακτήρα και καλύπτει τις θεματικές ενότητες που με την ευρεία έννοια εντάσσονται στη μελέτη της Κοινωνικής Πολιτικής. Ενδεικτικά αναφέρονται τομείς όπως η κοινωνική ασφάλιση και η κοινωνική πρόνοια, η υγεία, η κοινωνική φροντίδα, η απασχόληση και η αγορά εργασίας, οι πολιτικές ισότητας των φύλων, η οικογενειακή, η εκπαιδευτική, η μεταναστευτική, η αντεγκληματική και η στεγαστική πολιτική. Τα άρθρα υποβάλλονται σε διαδικασία αξιολόγησης από δύο ανώνυμους κριτές. Παράλληλα, η Κοινωνική Πολιτική δημοσιεύει βιβλιοκριτικές από τον ελληνικό και τον διεθνή χώρο καθώς και σύντομες κριτικές ανασκοπήσεις επίκαιρων ζητημάτων κοινωνικής πολιτικής.

Διαδικασία Ομότιμης Αξιολόγησης

Οι μελέτες που πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές αποστέλλονται ανωνύμως σε δύο (2) κριτές, των οποίων τα ονόματα δεν ανακοινώνονται. Προκειμένου να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας κρίσης, είναι απαραίτητη κατά την υποβολή της μελέτης η τήρηση της ανωνυμίας εκ μέρους του/της συγγραφέα μέσω της αφαίρεσης των στοιχείων ταύτισής του/της από βιβλιογραφικές αναφορές (αναφορές σε προηγούμενα άρθρα του ιδίου συγγραφέα θα πρέπει να γίνονται σε τρίτο πρόσωπο).

Οι κριτές καλούνται να αξιολογήσουν την υποβληθείσα μελέτη με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

- πρωτοτυπία

- συμβολή στην επιστήμη

- σύνταξη και σύνθεση κειμένου.

Βασιζόμενο στην αξιολόγηση των κριτών το Συμβούλιο ανακοινώνει στους συγγραφείς την αποδοχή ή απόρριψη των μελετών τους σε εύλογο διάστημα από την υποβολή τους. Η ΕΕΚΠ διατηρεί εμπιστευτικό αρχείο όλων των μελετών που έχουν υποβληθεί προς δημοσίευση.

Σε περίπτωση που μια μελέτη γίνει δεκτή με την προϋπόθεση εισαγωγής διορθώσεων βάσει των υποδείξεων των κριτών, ο/η συγγραφέας έχει εύλογο διάστημα, που καθορίζεται από τους εκάστοτε υπευθύνους του τόμου, για να πραγματοποιήσει τις αλλαγές αυτές. Η αναθεωρημένη μορφή κάθε μελέτης πρέπει να έχει λάβει υπόψη τις μετατροπές που έχουν ζητήσει οι κριτές ή ο/η συγγραφέας να εξηγεί γιατί δεν τις αποδέχτηκε. 

Πολιτική ανοικτής πρόσβασης

Το συγκεκριμένο περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του υποστηρίζοντας την αρχή της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων καθιστώντας διαθέσιμη ελεύθερα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.

Επιστημονική Επιτροπή

Μαρίνα Αγγελάκη (Επ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

Αγγελική Αθανασοπούλου (ΕΔΙΠ, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Θανάσης Αλεξίου (Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Βασίλης Ασημακόπουλος (Εντεταλμένος Διδασκαλίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Βασίλης Αράπογλου (Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Δημήτρης Βενιέρης (Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

Διονύσης Γράβαρης (Ομότιμος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Κώστας Δημουλάς (Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Κώστας Δικαίος (Αν. Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Κώστας Ελευθερίου (Επ. Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Αγγελική Καζάνη (Εντεταλμένη Διδάσκουσα, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Μαρία  Καραμεσίνη (Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Δημήτρης Κατσορίδας (Δρ. Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αιγαίου)

Απόστολος Καψάλης (Επ. Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Γιάννης Κουζής (Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Ευάγγελος Κουμαριανός (Επ. Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Νίκος Κουραχάνης (Επ. Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος (Επ. Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Μαρία Μητροσύλη (Επ. Καθηγήτρια, ΤΕΙ Αθήνας)

Χρήστος Μπάγκαβος (Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Αντώνης Μωυσίδης (Ομ. Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Χαράλαμπος Οικονόμου (Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Δέσποινα Παπαδοπούλου (Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Χρίστος Παπαθεοδώρου (Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Στέφανος Παπαναστασίου (Επ. Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Ελένη Πρόκου (Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Σάββας Ρομπόλης (Ομ. Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Χριστόφορος Σκαμνάκης (Αν. Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Μάνος Σπυριδάκης (Καθηγητής, Εθνικό Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Γιώργος Σταμέλος (Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών)

Μαρία Στρατηγάκη (Ομ. Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Αριστομένης Συγγελάκης (Εντεταλμένος Διδασκαλίας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος (Καθηγητής, Εθνικό Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Χρύσανθος Τάσσης (Επ. Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Ανδρέας Φερώνας (Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

Ιορδάνης Ψημμένος (Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου. Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.

Συντελεστής

Συνδρομές μελών ΕΕΚΠ.

Ιστορικό περιοδικού

Το Ηλεκτρονικό Επιστημονικό Περιοδικό Κοινωνική Πολιτική υπήρξε ιδρυτικός σκοπός της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής (2000). Από το 2013 κυκλοφορεί και εκδίδονται συστηματικά δύο τέυχη ανά έτος. Επίκεντρο του ακαδημαϊκού διαλόγου και προβληματισμού του Περιοδικού είναι ζητήματα θεωρίας και εφαρμογής της Κοινωνικής Πολιτικής.