Συντακτική ομάδα

Επιμελητές

Χριστόφορος Σκαμνάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Αγγελική Καζάνη, Δρ. Κοινωνικής Στατιστικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Χρύσανθος Τάσσης, Επίκουρος Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Κωνσταντίνος Δημουλάς, Αναπλ. Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Απόστολος Καψάλης, Δρ. Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Βαγγέλης Κουμαριανός, Δρ. Νομικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Στέφαανος Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο