Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Οικονομική Κρίση και Κοινωνικό Κράτος


Δημοσιευμένα: Jul 10, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
Κοινωνική Πολιτική Οικονομικά Κοινωνικής Πολιτικής Κρίση Κοινωνικό Κράτος
Σάββας Ρομπόλης
Περίληψη
[μη διαθέσιμη περίληψη/ no abstract available]
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Σάββας Ρομπόλης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Αναφορές
Βιβλιογραφία
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία
Aglietta, M. (2008). La crise. Paris: Michalon.
Attali, J. (2007). L’avenir du travail. Paris: Fayard.
Bureau International du Travail : Étude d’ensemble concernant les instruments relatifs à la sécurité sociale, Genève 2011.
Cohen, D. (2010). Η ευημερία του κακού. Αθήνα: Πόλις.
Commission Européenne: Livre vert – Vers des systèmes de retraites adéquats, viables et surs en Europe, Bruxelles 2010.
Concialdi, P. (2005). Retraites: on vous ment! Paris: En clair Mango.
Gough, I. (2008). Η πολιτική οικονομία του κοινωνικού κράτους. Αθήνα: Σαββάλας.
Husson, M. (Novembre 2009). Le choc de la crise, le poids du chômage. Chronique Internationale de l’IRES, n. 121.
Laville, J. (2007). L’économie solidaire. Paris: Hachette.
Papadopoulos, Th. and Roumpakis, A. (2009). “Familistic welfare capitalism in crisis: The case of Greece, ERI working paper series, WP-09-14.
Papadopoulos, Th. (1996). “Family” state and social politics for children en Greece, στο Bronnen J. and O’Brien on (eds) children and families: Research and Policy, London, Falmer Press, pp 171-188.
Pourcel, P. (2006). La protection sociale. Paris: Bréal.
Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
Κρητικός, Α. (2010). Παράγοντες αλλαγής των κοινωνικών κρατών την εποχή της παγκοσμιοποίησης: Συντάξεις και πολιτικές απασχόλησης. Αθήνα: Νήσος.
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Ετήσια Έκθεση 2009, Φρανκφούρτη 2010.
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ: Η ελληνική Οικονομία και Απασχόληση, Αθήνα 2010.
Τράπεζα της Ελλάδας: Έκθεση του Διοικητή έτους 2010, Αθήνα 2011.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)