| More

Διαδικασίες Κοινωνικού Αποκλεισμού και Παροχή Υπηρεσιών των Μεταναστριών Θυμάτων Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης στην Ελλάδα

Views: 592 Downloads: 495
Χριστίνα Τσακάλου
Χριστίνα Τσακάλου

Περίληψη


Αντικείμενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η προσέγγιση στις διαδικασίες κοινωνικού αποκλεισμού και η παροχή υπηρεσιών στις μετανάστριες θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα. Με βάση την εκπόνηση της αντίστοιχης έρευνας πεδίου, ως αντικείμενο της εν λόγω διδακτορικής διατριβής, το άρθρο επικεντρώνεται στον ρόλο των κοινωνικών υπηρεσιών για την πρόληψη, προστασία και καταστολή του φαινομένου της σωματεμπορίας καθώς και την αρωγή των θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Πιο συγκεκριμένα θα αναδειχθεί ο θεωρητικός προβληματισμός γύρω από τα θέματα της μετανάστευσης και της διακίνησης και εμπορίας γυναικών / trafficking καθώς και οι εννοιολογικές αποσαφηνίσεις των παραπάνω φαινομένων. Επίσης θα τεθούν τα βασικά ερωτήματα της έρευνας, η μεθοδολογία καθώς και η περιγραφή της υπάρχουσας  κατάστασης σχετικά με τον άξονα των κοινωνικών υπηρεσιών και των μηχανισμών της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα γύρω από τις ανωτέρω θεματικές περιοχές δράσης. Το άρθρο θα κλείσει με τις πρώτες εμπειρικές διαπιστώσεις της  έρευνας, για την καταγραφή της αποτελεσματικότητας, της εφαρμογής της προστασίας και αρωγής στο εν λόγω φαινόμενο, από τις κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και στην ερμηνεία των λόγων των υπαλλήλων αυτών, μέσα από την διαδικασία των ημι-δομημένων συνεντεύξεων  της έρευνας.


Λέξεις κλειδιά


Σεξουαλική Εκμετάλλευση; Ελλάδα; Μετανάστευση

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Campani, G. (2000). "Immigrant Women in Southern Europe: Social Exclusion,Domestic Work and Prostitution in Italy.", Eldorado or Fortress?: Migration in Southern Europe, edited by Russell King.

Campani, G. (2010). “Trafficking and women’s migration in the global context”,Unpublished.

Castles ,S. & Miller, M. J. (1998). The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. The Guilford Press: New York.

Cavounidis, J. (2006). Labour Market Impact of Migration:Employment Structures and the Case of Greece, IMR.

Emke-Poulopoulos, I. (2001). “Trafficking in Women and Children: Greece a country of destination and transit”, Working Paper No.2, Mediterranean Migration Observatory, UEHR Working Papers.

Emke-Poulopoulos, I. (2003) “Trafficking in Women and Girls for the Sex Trade: The Case of Greece”. The Greek Review of Social Research: Athens.

Gillham, B. (2000). The Research Interview. Paston PrePress: London.

Hamel, J., 1993, Case Study Methods, Sage Publications Vo.32, London.

Jandl, M., (2007). “Irregular Migration, Human Smuggling and the Eastern Enlargement of the European Union” Center of Migration Studies of New York, Vol.41, no2.

King, R. & Zontini E. (2000). The role of gender in the South European Immigration Model. London.

Lazaridis, G. (2001). “Trafficking and Prostitution-The Growing Exploitation of Migrant Women in Greece”, The European Journal of Women’s Studies, 8(1), pp.80-91.

Lindstrom, N. (2004). “Regional Sex Trafficking in the Balkans-Transnational Networks in an Enlarged Europe” M.E.Sharpe Vol.51, no3.

Phizaklea, A. (1983) One Way Ticket: Migration and Female Labour. London: Routledge & Kegan Paul.

Plummer, K. (2000). Τεκμήρια ζωής. Εισαγωγή στα προβλήματα και τη βιβλιογραφία μιας ανθρωπιστικής μεθόδου. Gutenberg: Αθήνα.

Psimmenos, I. (2000). “The making of periphractic spaces: The case of Albanian undocumented female migrants in the sex industry in Athens”, in F. Anthias, G. Lazaridis, Gender and Migration in Southern Europe.

Robson, C. (2007). H Έρευνα του Πραγματικού Κόσμου. Gutenberg: Αθήνα.

Truong, D. (2003). Gender, Exploitative migration and the sex industry: A European perspective. Sage: Hague.

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

Αμπατζή, Λ. (2008). Προσεγγίζοντας το φαινόμενο του trafficking. ΕΚΚΕ: Αθήνα.

Δημουλάς, Κ. & Παπαδοπούλου, Δ. (επιμ.), (2004). Έρευνα για τις μορφές κοινωνικής ένταξης των οικονομικών μεταναστών στην Περιφέρεια Αττικής 2003-2004, Αθήνα: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.

Θανοπούλου, Μ. (2007). Φύλο και Μετανάστευση-Τόμος ΙΙΙ- Διαγενεακές σχέσεις και σχέσεις φύλου σε οικογένειες Αλβανών μεταναστών. Gutenberg, ΚΕΚΜΟΚΟΠ: Αθήνα.

Καμπούρη, Ε. (2007). Φύλο και Μετανάστευση- Τόμος ΙΙΙ- Η καθημερινή ζωή των μεταναστριών από την Αλβανία και την Ουκρανία. Gutenberg: Αθήνα.

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, (2006). Η γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα- Τα ευρήματα της πανελλήνιας έρευνας του ΚΕΘΙ, Αθήνα.

Μοντζίνι, Π. (2007). Εμπόριο γυναικών-Πορνεία, μαστροπεία και εκμετάλλευση. Μελάνι: Αθήνα.

Μουσούρου, Λ. Μ. (1991). Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Gutenberg: Αθήνα.

Παύλου, Μ. και Χριστόπουλος, Δ. (2004). Η Ελλάδα της μετανάστευσης-Κοινωνική συμμετοχή, δικαιώματα και ιδιότητα του πολίτη. Κριτική: Αθήνα.

Στρατηγάκη, Μ. (2006). Το φύλο της κοινωνικής πολιτικής. Μεταίχμιο: Αθήνα.

Τσιώλης, Γ. (2006). Ιστορίες ζωής και Βιογραφικές Αφηγήσεις. Κριτική: Αθήνα.

Ψημμένος, Ι. (1999). Μετανάστευση και Εργασία στην Ευρώπη: η δημιουργία νέων κοινωνικών χώρων. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Αθήνα.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2016 Χριστίνα Τσακάλου

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδειαCreative Commons Attribution 4.0 International License.