Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Active Labour Market Policies in Greece: Challenges and Responses During the Economic Crisis


Δημοσιευμένα: Jul 10, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
Ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας οικονομική κρίση πολιτικές οικονομικής προσαρμογής νέες μορφές δυαδικής αγοράς εργασίας
Paraskevi - Viviane Galata
Manolis Chrysakis
Περίληψη

Οι επιπτώσεις της ύφεσης στην Ελλάδα και τα μέτρα λιτότητας που προωθούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής είχαν καταστροφικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας. Παρά το γεγονός ότι εισάχθηκαν αρκετές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και την κοινωνική προστασία, υπάρχουν αμφιβολίες κατά πόσον οι λύσεις που υιοθετήθηκαν υπήρξαν αποτελεσματικές μέχρι στιγμής για την άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης. Η παρούσα εργασία αποβλέπει να διερευνήσει το ρόλο των ενεργητικών πολιτικών αγοράς εργασίας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της συμβολής τους στη μείωση των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης. Τα ευρήματα από την ανάλυση της βιβλιογραφίας δείχνουν ότι υπάρχουν αρκετές προκλήσεις για την προώθηση ενεργητικών πολιτικών αγοράς εργασίας, ιδιαίτερα σε περίοδο ύφεσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υποκαταστήσουν τις θεμελιώδεις εγγυήσεις της αναπλήρωσης του εισοδήματος και ότι θα πρέπει να συνδέονται με μια ολοκληρωμένη πολιτική δημιουργίας θέσεων εργασίας, διατηρώντας παράλληλα το δημόσιο χαρακτήρα και το ρόλο του κράτους που δεν πρέπει να υπονομεύονται με το πρόσχημα των δημοσιονομικών περιορισμών.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Avram, S., Figari, F., Leventi, C., Levy, H., Navicke, J., Matsaganis, M., Militaru, E., Paulus, A., Rastringina, O. & Sutherland, H. (2013). “The Distributional Effects of Fiscal Consolidation in Nine Countries”, Working Paper EM 2/13, EUROMOD.
Bank of Greece (2014a). Report of the Governor for the year 2013, Athens.
Bank of Greece (2014b). The Chronicle of the Great Crisis: The Bank of Greece 2008-2013, Athens: Bank of Greece, Centre of Culture, Research and Documentation.
Bank of Greece (2015). Monetary Policy 2014-2015, Athens.
Begg, I., Mushövel, F., Niblett, R., Vandenbroucke, F., Rinaldi, D., Wolff, G., Wilson, K., Hüttl, P., Hellström, E. and Kosonen, M. (2015). Redesigning European welfare studies – Ways forward, Germany: Vision Europe Summit.
Carnoy, M. (1979). Can educational policy equalize income distribution in Latin America? England: SAXON HOUSE.
Cedefop (2014a). Vocational education and training in Greece, Short description, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Cercas, A. (2014). Report on Employment and social aspects of the role and operations of the Troika (ECB, Commission and IMF) with regard to euro area programme countries, Brussels: European Parliament.
Cazes, S., Verick, S. & Heuer, C. (2009). Labour market policies in times of crisis, Geneva: International Labour Office.
Chrysakis, E. (2012). The use of administrative data for the evaluation of labour market policies and programmes: an utopia or a still promising issue for Greece? Peer Review on “Evaluation of Labour Market Policies and Programmes: The use of data-driven analysis”, Belgium: ICF GHK Consulting & CERGE-EI.
Collins, M. (2012). “Responding to the unemployment crisis: what role for active labour market policies?” NERI Working Papers Series NERI WP 2012/No 5.
Contini, B. (2002). Employment performance and labor market segmentation in Europe and USA: preliminary explorations, Italy: University of Torino.
De la Croix, D., Docquier, F., Mainguet, C., Perelman, S. & Wasmer, E. (2002). Capital Humain et Dualisme sur le Marché du Travail, Belgium: Editions De Boeck Université.
Diadikasia S.A. (2014), “Evaluation Report of the Programme for 2013 under the project Evaluation Consultant during the Implementation (on-going) of the Operational Programme Human Resources Development” (in Greek), http://www.epanad.gov.gr.
Dimoulas, K. - Michalopoulou, K. (2008). Active Labour Market Policies. The Case of Integrated Interventions in the Prefectures of Arta, Thesprotia, Preveza, Larissa and Ftiotida, Athens: Labour Institute of Greek General Confederation of Labour (in Greek).
EEO Group (2012). “Study of Redesign of Active Employment Policy’s Actions & Definition of the way of their Evaluation” (in Greek), http://www.epanad.gov.gr.
Emmenegger, P., Kvist, J., Marx, P. and Petersen, K. (2015). “Three Worlds of Welfare Capitalism: The making of a classic”, Journal of European Social Policy, 25 (1), pp. 3-13.
Espin-Andersen, G. (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
Espin-Andersen, G. with Gallie, D., Hemerijck, A., Myles, J. (2002). Why we need a New Welfare State, Oxford-New York: Oxford University Press. Greek translation and edition: Γιατί χρειαζόμαστε ένα ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ (2006), Αθήνα: Εκδόσεις Διόνικος.
European Commission (2013a). “The Second Economic Adjustment Programme for Greece – Third Review”, European Economy Occasional Papers No 159, Brussels: European Commission.
European Commission (2013b). Draft Joint Employment Report accompanying the Communication from the Commission on Annual Growth Survey 2014, COM (2013) 801 final, Brussels, 13 November 2013.
European Commission (2013c). Overview of progress in implementing country-specific recommendations by Member State, COM (2013) 800 final, Brussels, 13 November 2013.
European Commission (2014a). Market reforms in Italy, Spain, Portugal and Greece, European Economy 5/2014, Brussels: European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs.
European Commission (2014b). “The Second Economic Adjustment Programme for Greece – Fourth Review”, European Economy Occasional Papers No 192, Brussels: European Commission.
European Commission (2014c). Employment and Social Developments in Europe 2014, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
European Commission (2015a). Active Labour Market Policies. European Semester Thematic Fiche, Brussels: European Commission.
European Commission (2015b). Assessment of the Social Impact of the new Stability Support Programme for Greece, Commission Staff Working Document, Brussels, 19.8.2015, SWD (2015) 162 final.
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - Eurofound (2010). Financing and operating active labour market programmes during the crisis, Background Paper, Ireland: EUROFOUND.
Ferrera, M. (1996). ‘The southern model of welfare in Europe’, Journal of European Social Policy, 6: 1, 17–37.
Friends of Europe (2015a). Unequal Europe. Recommendation for a more caring EU, Final report of the High-Level Group on Social Union, Brussels.
Friends of Europe (2015b). Europe’s Jobs Policy Shake-up, High level Conference, Brussels.
García Pérez, J. I. & Osuna, V. (2014). “Dual labour markets and the tenure distribution: Reducing severance pay or introducing a single contract”, Labour Economics 29 (2014) 1-13.
Garibaldi, P. & Taddei, F. (2013). Italy: a dual labour market in transition: Country case study on labour market segmentation, Geneva: International Labour Office.
International Labour Organisation - ILO (2015). An employment-oriented investment strategy for Europe. Geneva: ILO.
International Labour Organisation - ILO (2014). Greece: Productive jobs for Greece. Geneva: ILO.
International Labour Organisation and International Institute for Labour Studies (2011a). Dual Labour Markets with search costs, EC-IILS Joint Discussion Paper Series No 7, The International Institute for Labour Studies (IILS).
International Labour Organisation and International Institute for Labour Studies (2011b). Active labour market policies, search costs and positive fiscal multiplier, EC-IILS Joint Discussion Paper Series No 8, The International Institute for Labour Studies (IILS).
Jessoula, M., Matsaganis, M, Natili, M. (2015). “Strengthening minimum income protection in Southern and Eastern Europe? Pressures from within and from beyond”. Paper presented for the 22nd International Conference of Europeanists, Paris, 8-10 July 2015.
Karamessini, M. (2015). “The Greek Social Model: Towards a Deregulated Labour Market and Residual Social Protection”, in Vaughan-Whitehead, D. (ed.), The European Social Model in Crisis. Is Europe Losing its Soul? Geneva, Switzerland/Cheltenham UK: ILO/Edward Elgar.
Karantinos, D., Linardis, A., Mouriki, A., Chrysakis, M., Kostaki, I. (2015). “Study of External Interim Evaluation of the Action Voucher Entry to the Labour Market of the Operational Programme Human Resources Development with MIS code 455372”, Athens: National Centre for Social Research (in Greek), http://www.epanad.gov.gr.
Karantinos, D. (2014). An evaluation of the social and employment aspects and challenges in Greece, Brussels: European Parliament.
Karantinos, D., Chrysakis, M., Balourdos, D., Mouriki, A., Soulis, S., Galata, V., Petraki, M. & Kostaki, I. (2013). Formulation of a strategic development policy framework 2014-2020 for the thematic objectives 8 "Promoting employment and supporting labor mobility", 9 "Promoting social inclusion and combating poverty" and 10 "Investment in education, skills and lifelong learning”, Athens: National Centre for Social Research (in Greek).
Kouzis, J. (2001). Industrial relations and European unification, Flexibility and deregulation or upgrading of work? Athens: Labour Institute of Greek General Confederation of Labour (in Greek).
Labour Institute of the Greek General Confederation of Labour (2011). The Greek economy and employment-Yearly Report 2011, Athens (in Greek).
Leclercq, E. (1999). Les théories du marché du travail – La pensée économique contemporaine (4), Paris: Éditions du Seuil.
Leventi, C., Matsaganis, M. (2016). “Estimating the distributional impact of the Greek crisis (2009-2014)”, OECD Economics Department Working Papers, No. 1312, Paris: OECD Publishing.
Maruani, M. & Reynaud, E. (2004). Sociologie de l'emploi, 4e edition, Paris: La Découverte.
Martin, J.P. & Grubb D. (2001). “What works and for whom: A review of OECD countries’ experiences with active labour market policies”, Swedish Economic Policy Review, 8, pp. 9-56.
Matsaganis, M. (2013). The Greek Crisis: Social Impact and Policy Responses, Berlin: Friedrich Ebert Stiftung (in Greek).
Ministry of Education, Research and Religion (2016). “National Strategic Framework for upgrading Vocational Education and Training and Apprenticeships” (in Greek) https://minedu.gov.gr/publications/docs2016/Στρατηγικό_Πλαίσιο_ΕΕΚ.pdf.
Ministry of Finance (2015). National Reform Programme, Athens, (in Greek).
Ministry of Labour, Social Security and Welfare (2014). Government Employment Council, 1st Meeting on 01.09.2014, Athens: Ministry of Labour (in Greek).
Mitrakos, T. (2014). “Inequality, poverty and social welfare in Greece: distributional effects of austerity”. Working Paper 174, Athens : Bank of Greece (in Greek).
Morrison, C. (1996). La répartition des revenues, Paris: Presses Universitaires de France.
OECD (2013). Economic Survey of Greece 2013, Paris: OECD Publishing.
OECD (2014). Society at a Glance 2014, Highlights: Greece – The crisis and its aftermath, Paris: OECD Publishing.
OECD (2016). OECD Economic Surveys Greece, Paris: OECD Publishing.
Palier, B. and Thelen, K. (2010). “Institutionalizing Dualism: Complementarities and Change in France and Germany”, Politics & Society, 38 (1), pp. 119-148.
Papadopoulos, T. & Roumpakis, A. (2013). “Familistic welfare capitalism in crisis: social reproduction and anti-social policy in Greece”, Journal of International and Comparative Social Policy, 29 (3), pp. 204-220.
Petmesidou, M. & Papatheodorou, C. (eds.) (2010). Social Reforms and the Changing “Public” - “Private” Mix in Social Welfare, Conference proceedings of the 3nd International Conference of Hellenic Social Policy Association. Athens: Ellinika Grammata (in Greek).
Petmesidou, M. and Guillén, A. (2015). Economic crisis and austerity in Southern Europe: threat or opportunity for a sustainable welfare state? OSE Research Paper No. 18, Bruxelles: European Social Observatory.
Prokou, E. (2011). “The aims of employability and social inclusion / active citizenship in lifelong learning policies in Greece”, The Greek Review of Social Research, special issue 136 C´, pp. 203-223 (in Greek).
Rueda, D. (2006). “Social Democracy and Active Labour-Market Policies: Insiders, Outsiders and the Politics of Employment Promotion”, British Journal of Political Science, 36(3), pp. 385–406.
Shahidi, F.V. (2015). “Welfare Capitalism in crisis. A Qualitative Comparative Analysis of Labour Market Policy Responses to the Great Recession”, Journal of Social Policy, 44 (4), pp. 659-686.
Tremblay, D.-G. (1990). Economie du travail. Les réalités et les approaches théoriques, Québec: Ed. Saint-Martin.
Vlandas, T. (2013). “Mixing apples with oranges? Partisanship and active labour market policies in Europe”, Journal of European Social Policy, 23(1), 3–20.
Xiarchogiannopoulou, E. & Aganidis, P. (2014). The Economic Adjustment Programmes and the resistance of neo-liberal ideas: the experience of Greece and the future of progressive politics, Opinion Article No 14, Athens: Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (in Greek).
Zartaloudis, S. (2014). “The impact of the Fiscal Crisis on Greek and Portuguese Welfare States: Retrenchment before the catch-up?”, Social Policy & Administration, 48 (4), pp. 430-449.