The development of Greek migration policy and the invention of “para-legality” in labour relations of immigrants


Δημοσιευμένα: Feb 22, 2018
Apostolos Kapsalis
Περίληψη
Η διαχείριση της έξαρσης των μεταναστευτικών ροών από το 2015 και ειδικότερα της παράτυπης εισόδου και διαμονής χιλιάδων νέοεισερχομένων ατόμων στην Ελλάδα συνεπάγονται σημαντικές προκλήσεις για την εθνική μεταναστευτική πολιτική. Η μακρά πορεία νομοθετικών παρεμβάσεων για τη ρύθμιση της παράτυπης μετανάστευσης στη χώρα γνωρίζει πολύ πρόσφατα έναν νέο σταθμό, την επινόηση της παρα-νομιμότητας. Πρόκειται για τη νομοθετική αναγνώριση μιας νέας κατηγορίας μεταναστών στο ενδιάμεσο των έως σήμερα κατοχυρωμένων στη θεωρία τυποποιήσεων με κριτήριο την ειδική εκδοχή της νομιμότητας στη διαμονή. Οι διατυπώσεις των νέων ρυθμίσεων, αφενός εγγράφονται στο πλαίσιο της αναβίωσης μιας παραδοσιακά εργασι- οκεντρικής θεώρησης της μεταναστευτικής πολιτικής και αφετέρου, επικυρώνουν εκ νέου την κρατική επιλογή της διακριτικής μεταχείρισης στην αγορά εργασίας σε βάρος των μεταναστών εργαζομένων με άξονα υποκειμενικά χαρακτηριστικά.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
GREEK-LANGUAGE
Athanasopoulou Maria, Mechili-Enkeleind Aggelos, Athanasopoulou Aggeliki and Diomidous Marianna (2013), “Factors affecting immigrant’s health and their impact in Public Health”, Interscientific Health Care, 5 (5), pp. 162-167.
Baldwin-Edwards Martin (2005), The Integration of Immigrants in Athens: Developing Indicators and Statistical Measures, Panteion University.
Cavounidis Jenny (2012), “The Labour Market Integration of Migrants in Greece”, in Kasimis Charalambos & Papadopoulos Apostolos (edit.), Immigrants in Greece, employment and integration in local societies, publ. Alexandria, pp. 69-104.
ESC/ Economic and Social Committee (2016), Human flows in Greece: aspects and consequences of the refugee and migration issue, Initiative Opinion no. 317, November 2016.
ESC/ Economic and Social Committee (2010), Initiative opinion on migration, Opinion no. 229, February 2010.
ESC/ Economic and Social Committee (2004), Migration and the cooperation among States in the Mediterranean, Opinion 110, July 2004.
Gemi Eda, Alavanos Giannis, Apostolidis Michalis και Panourgia Kyriaki (2010), Temporary and circular migration, European Migration Network, October 2010.
HLHR/ Hellenic League for Human Rights (2007), Right to health of immigrants without legal residence documents, Report, 08/11/2007.
Kaltsonis Dimitris (2009), “Immigrants, law, democracy, Presentation in the Conference “Social inequality in modern Greece”, November 27-28 2009, Panteion University.
Kapsalis Apostolos (2018), Migration and labour in today’s Greece, Publ. Topos (under publication).
Kapsalis Apostolos (2012), “Undeclared work and immigration: ‘legalisation’ of immigrants through their work or legalisation of their work», in Kasimis Charalambos & Papadopoulos Apostolos (edit.), Immigrants in Greece, employment and integration in local societies, publ. Alexandria, pp. 183-210.
Kapsalis Apostolos (2007) (edit.), Undeclared employment and “legalisation” of immigrants: the challenge of Migration Policy, INE/GSEE, Studies (27).
Kotzamanis Byron and Karkouli Alexandra (2016), The migrant inflows in Greece during the last decade: intensity and basic characteristics of the irregular migrants and the asylum seekers, Demographic News, Laboratory of Demographic and Social Analyses, issue 26.
Kouzis Giannis (2001), Labour relations and European Integration: flexibility and deregulation or improvement of labour?, INE/GSEE, Studies (14).
Koukiadis Ioannis (2005), Labour law: individual labour relations and the law of work flexibility, publ. Sakkoula.
Kurtovic Ioanna (2001), “Immigrants: between law and legality”, in Marvakis Athanasios, Parsanoglou Dimitris and Pavlou Miltos (edit.) (2001), Migrants in Greece, publ. Ellinika Grammata, pp. 163-198.
Linou Athina, Kotsioni Ioanna, Chatziprokopiou Panos and Riza Eleni (2009), Report on migrants’ health in Greece, National and Kapodistrian University of Athens, March 2009.
Marouda Maria-Daniella, Saranti Vasiliki, Koutsouraki Eleni and Papaioannou Maria (2015), Defining the labour force inadequacies and the need for labour force migration from third countries of the European Union, Institute of International Relations, Panteion University.
Mentis Georgios (2014), “Migrants and civil law”, Private Law Chronicles, 5, pp. 396-400.
Papatheodorou Theodoros (2015), Alien legal status: Greek and European legislation, publ. Nomiki Bibliothiki.
Papasiopi-Pasia Zoi (2004), Alien status law, publ. Sakkoula.
The Greek Ombudsman (2013), Non-enrollment and non-promotion to the next grade of underage foreign students, due to the lack of enrollment documents, December 2013.
FOREIGN-LANGUAGE
Balch Alex (2010), Managing labour migration in Europe: ideas, knowledge and policy change, Manchester University Press.
Baldwin-Edwards Μartin (2004), Immigration into Greece, 1990-2003: a southern European paradigm?, MMO, UNECE.
Bansak Cynthia (2016), Legalizing undocumented immigrants, IZA, March 2016.
Banulescu-Bogdan Natalia and Fratzke Susan (2015), Europe’s migration crisis in context: why now and what next? , Migration Policy Institute, September 2015.
Bogg Alan (2013), «The immoral trap: migrants workers and the doctrine of illegality», in Ryan Bernard (ed), Labour Migration in hard times: Reforming labour market regulation? , The Institute of Employment Rights, p. 119-140.
Brick Kate (2011), Regularizations in the European Union: the contentious policy tool, Migration Policy Institute, December 2011.
Chauvin Sébastien, Garcés-Mascarenas Blanca and Kraler Albert (2013), Working for legality: employment and migrant normalisation in Europe, IOM.
Chauvin Sébastien and Garcés-Mascarenas Blanca (2012), «Beyond informal citizenship: the new moral economy of migrant illegality», International Political Sociology, 6, p. 241-259.
Couturier Gérard (1990), Droit du travail : les relations individuelles du travail, éd. PUF.
DeGenova Nicholas (2002), «Migrant illegality and deportability in everyday life», Annual Review of Anthropology, 31, p. 419-447.
Doomernik Jeroen and Jandl Michael (2008) (eds.), Modes of migration regulation and control in Europe, Amsterdam University Press.
Economou Charalambos, Kaitelidou Daphne, Katsikas Dimitris, Siskou Olga and Zafiropoulou Maria (2014), «Impacts of the economic crisis on access to healthcare services in Greece with a focus on the vulnerable groups of the population», Social Cohesion and Development, 9 (2), p. 99-115.
Finotelli and Arrango (2011), «Normalisation of unauthorized immigrants in Italy and Spain: determinants and effects», Documents d’ Analisi Geografica, 57 (3), p. 495-515.
Flynn Don and Duvell Frank (2007), Undocumented migrants: symptom, not the problem, PICUM, April 2007.
Gemi Eda (2013), Albanian irregular migration to Greece: a new typology of crisis, ELIAMEP.
Hollifield James, Martin Philip and Orrenius Pia (2014), «Dilemmas of immigration policy», in Hollifield James, Martin Philip and Orrenius Pia, Controlling Immigration, Stanford University Press, third edition, p. 3-34.
ICMPD/ International Centre for Migration Policy Development (2009a), Normalisations in Europe, REGINE program, Appendix A, Country Studies, January 2009.
ICMPD/ International Centre for Migration Policy Development (2009), Normalisations in Europe, REGINE program, Final report, January 2009.
Javillier Jean-Claude (1996), Droit du travail, éd. LGDJ.
Kapsalis Apostolos (2010), Labour integration of immigrants in Greece, National Report, Independent Network of Labour Migration and Integration Experts, IOM-European Commission, (www.labourmigration.eu), March 2010.
King Russell and DeBono Daniela (2013), «Irregular migration and the ‘Southern European Model’ of migration», in Journal of Mediterranean Studies, Vol. 22 (1), p. 1-31.
Koehler Jobst, Laczko Frank, Aghazarm Christine and Schad Julia (2011), Migration et crise économique: implications politiques au sein de l'Union Européenne, Mai 2011, OIM.
Konsta Anna Maria and Lazaridis Gabriella (2010), «Greek migration policy: civic stratification, ‘plastic’ citizenship and ‘plastic subjectivities’ in Greek Immigration Policy», Journal of International Migration and Integration, 11 (4), p. 365-382.
Kraler Albert (2009), Normalisation: a misguided option or part and parcel of a comprehensive policy response to irregular migration?, IMISCOE, Working Paper 24.
Kubal Agnieszka (2012), Conceptualizing semi-legality in migration research, Working Paper 32, International Migration Institute, University of Oxford.
Lazaridis Gabriella (2015), International migration into Europe: from subjects to abjects, Palgrave MacMillan.
Lockak Danièle (1985), Etrangers: de quel droit?, éd. PUF.
Maas Willem (2010), «Unauthorized migration and the politics of regularization, legalization and amnesty», in Menz Georg and Caviedes Alexander (eds), Labour migration in Europe, ed. Palgrave, p. 232-250.
Mc Govern Clair (2014), Regularization programs within the European Union: an effective tool to manage irregular migration?, UNU-GCM.
Money Jeanette (no dated), Comparative immigration policy, University of California.
Nascimbene Bruno (2000), «Immigration legislation reform in Italy: the international and European community frameworks», Revue des Affaires Européennes/Law & European Affairs, p. 94-106.
OECD/ Organisation for the Economic Cooperation and Development (2000), Combating the illegal employment of foreign workers, OECD.
Papadopoulou Aspasia (2005), Normalisation programmes: an effective instrument of migration policy?, Global Migration Perspectives, No33, GCIM.
Reyneri Emilio (2001), Migrants’ involvement in irregular employment in the Mediterranean countries of the European Union, University of Milan Bicocca, January 2001, ILO.
Rodier Claire (2001), «Les régularisations dans les pays du sud de l’Europe et en France», Migrations Société, 74, Mars-Avril 2001, p. 59-68.
Rosenblum Marc (2014), «Overcoming the challenges of immigration control», in Hollifield James, Martin Philip and Orrenius Pia, Controlling Immigration, Stanford University Press, third edition, p. 35-39.
Schaeffer Peter and Kahsai Mulugeta (2011), «A theoretical note on the relationship between documented and undocumented migration», International Journal of Population Research, p. 1-7.
Schweitzer Reinhard (2014), The making and unmaking of irregular migration: migrant ‘illegality’, regularization and deportation in Spain and the UK, Integrim Online papers, 4/2014.
Triandafyllidou Anna and Ambrosini Maurizio (2011), «Irregular immigration control in Italy and Greece: strong fencing and weak gate-keeping serving the labour market», European Journal of Migration and Law, 13, p. 251-273.