Ολοκληρωμένες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας στον Δήμο Αθηναίων


Δημοσιευμένα: Dec 28, 2021
Μαρία Στρατηγάκη
Περίληψη

Στο άρθρο αναλύονται κριτικά τα σημαντικότερα στοιχεία της προνοιακής πολιτικής των δήμων τη δεκαετία του 2010, κατά την οποία κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης και της μαζικής εισροής των προσφύγων και των μεταναστών. Βασίζεται στην περίπτωση του ∆ήμου Αθηναίων, ο οποίος σχεδίασε και υλοποίησε Πρόγραμμα Κοινωνικής Πολιτικής με τους ακόλουθους τρείς κεντρικούς άξονες: (α) την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας, (β) την προστασία των δικαιωμάτων, και (γ) την παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Ως απάντηση στις νέες προκλήσεις της δεκαετίας, η ∆ημοτική Αρχή αναζήτησε και- νοτόμες λύσεις κοινωνικής αλληλεγγύης: αναδιοργάνωσε τις υπηρεσίες στην κατεύθυνση παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών (integrated services) κοινωνικής πρόνοιας και υιοθέτησε την ολιστική προσέγγιση των αναγκών των ευάλωτων ομάδων. Παράλληλα, εγκαινίασε συνεργασίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και κινητοποίησε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Τέλος, υπερέβη εμπόδια που προκαλούσε το ασφυκτικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των δήμων λόγω των μνημονίων, με σημαντικότερα τη δραστική μείωση των πόρων και την απαγόρευση των προσλήψεων.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Ελληνόγλωσση
Δήμος Αθηναίων (2015). Πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Αθηναίων (2015–2019). Έγκριση ΔΣ 10/12/2015.
Δήμος Αθηναίων (2019). Απολογισμός προγράμματος κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Αθηναίων (2015–2019). Έγκριση ΔΣ 14/2/2019.
Ματσαγγάνης, Μ. κ.ά. (2016). Μια αποδοτικότερη πολιτική για την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας, ΔιαΝΕΟσις.
Σκαμνάκης, Χ. (2020). Η κοινωνική πολιτική στην αυτοδιοίκηση, Διόνικος.
Σκαμνάκης, Χ. και Πανταζόπουλος, Στ. (2015). «Κοινωνική προστασία και αυτοδιοίκηση, η εξέλιξη ενός διπλού ελλείμματος». Περιφέρεια, 506, σελ. 89-116.
Σκαμνάκης, Χ και Χάρδας, Τ. (2016). «Κοινωνική πολιτική στο τοπικό επίπεδο, η υποκλιμάκωση της κοινωνικής προστασίας στα χρόνια της κρίσης» Κοινωνική Πολιτική, 7.
Στρατηγάκη, Μ. (2007). Το φύλο της κοινωνικής πολιτικής, Μεταίχμιο.
Φερώνας, Α. (2019). Κοινωνικός Αποκλεισμός και Κοινωνική Αλληλεγγύη στην Ελλάδα της Κρίσης, Διόνικος.
Ξενόγλωσση
Eurocities (2014). Integrated services at local level. Social investment in cities, Brussels.
Ferrera, M. (1996). ‘Τhe southern model of welfare in social Europe’, Journal of European Social Policy, 6(1), pp. 17-37.
Lara Montero, A., et al. (2016). Integrated Social Services in Europe, European Social Network, Brighton.
Petmezidou, M. (1996). ‘Social protection in sοuthern Europe: Trends and prospects’, Journal of Area Studies, 9, pp. 95-125.
Psycharis I., M. Zoi and Iliopoulou, S. (2015). ‘Decentralization and local government fiscal autonomy: Evidence from the Greek municipalities’, Environment and Planning C: Politics and Space, 34(2), pp. 262-280.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)