Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

The Dream Machine


Δημοσιευμένα: Mar 7, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
ερευνητικές διαδικασίες μεταδεδομένα δεδομένα επαναχρησιμοποίηση
Απόστολος Λιναρδής
Δήμητρα Κονδύλη
Περίληψη

Η παρούσα εργασία υιοθετεί ως θεωρητικές συνισταμένες τους κανόνες που τέθηκαν στο έργο Metanet, το διεθνές πρότυπο τεκμηρίωσης Data Documentation Initiative 3, τις μεθοδολογικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στη διεθνή έρευνα για τις δεξιότητες ενηλίκων PIAAC καθώς και τις νέες προϋποθέσεις του ευρωπαϊκού πλαισίου έρευνας για την επαναχρησιμοποίηση, μακροπρόθεσμη διατήρηση και αρχειοθέτηση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, δημιουργήθηκαν ή έτυχαν επεξεργασίας στο πλαίσιο ενός έργου, προκειμένου να περιγράψει ένα ιδεατό σύστημα αναφορικά με τα κοινωνικά δεδομένα. Το ιδεατό σύστημα που επιχειρούμε  να περιγράψουμε θα επιτρέπει στους χρήστες τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή μιας έρευνας, την αποτελεσματική αρχειοθέτηση και διαχείριση των δεδομένων της, καθώς και τη διάχυση αποτελεσμάτων, δεδομένων και σχετικής τεκμηρίωσης προς δευτερογενή χρήση.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)