| More

Δημιουργικότητα, εναλλακτικές δημοσιότητες και η κοσμοπολιτική των ‘πλιατσικολόγων’ στο Μπέηογλου (Ιστανμπούλ)

Views: 834 Downloads: 339
Fotini Tsibiridou

Περίληψη


Η έξοδος στο Γκεζί το 2013 μας προκαλεί να εξετάσουμε αναδρομικά τη σύνθεση και τη δυναμική των κύριων δραστών που έλαβαν μέρος στις διαμαρτυρίες του Γκεζί, αυτούς που o Ρ.Τ. Ερντογκάν στιγμάτισε αποκαλώντας τους ‘πλιατσικολόγους’. Η μελέτη βασίζεται σε επιτόπια έρευνα που πραγματοποιείται από το 2008 στην περιοχή του Μπέηογλου, ανάμεσα σε φεμινίστριες, καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, συγγραφείς και ακαδημαϊκούς που ζουν ή/και δραστηριοποιούνται σε αυτήν την μοντέρνα καρδιά της σύγχρονης παγκόσμιας πόλης Ιστανμπούλ. Η συγκεκριμένη επιτόπια εθνογραφική έρευνα μας επιτρέπει να εξετάσουμε τις διευρυμένες πρακτικές, αισθητική και εμπρόθετη δράση που ανιχνεύονται μέσα σε εναλλακτικές  δημοσιότητες. Οι εθνογραφικές συναντήσεις με τις τοπικές κριτικές φωνές που παράγουν αναστοχαστικά ‘κείμενα’ έδωσαν το στίγμα αυτής της μελέτης που εστιάζει στην σημασία της πολιτισμικής στροφής στα κινήματα κοινωνικής διαμαρτυρίας, δηλαδή τη στροφή στον ακτιβισμό των ταυτοτήτων, στην καλλιτεχνική δημιουργία και στη διάδραση με τις εναλλακτικές δημοσιότητες. Οι συγκεκριμένες μορφές κοινωνικής διαμαρτυρίας αποτελούν αντιδράσεις απέναντι στην αυταρχική διακυβέρνηση, στη νέο ισλαμιστική ηθική, τις φαντασιώσεις και τις  κυβερνητικές τεχνολογίες αστυνόμευσης που επιβάλλονται σε σύμπραξη με τα νεοφιλελεύθερα προγράμματα εξευγενισμού και μετατροπής της Ιστανμπούλ σε δημιουργική πόλη, από το τέλος του 20ού αι. Το Μουσείο της Αθωότητας, ως πρότζεκτ του δημιουργού Ορχάν Παμούκ αποτελεί μια βασική μελέτη περίπτωσης στην οποία εστιάζει το παρόν άρθρο, επειδή συμπυκνώνει  ειρωνικά και μετωνυμικά τις εναλλακτικές δημοσιότητες που μετασχηματίζονται σε σημαίνουσα κοσμοπολιτική των πλιατσικολόγων.


Λέξεις κλειδιά


Ιστανμπούλ, δημιουργική πόλη, εναλλακτικές δημοσιότητες, αυταρχική διακυβέρνηση, νέα Ισλαμικά ήθη, κοσμοπολιτική των πλιατσικολόγων

Πλήρες Κείμενο:

PDF (English)

Αναφορές


Agathangelou, A. M. and Soguk, N. (eds) (2013). Arab revolutions and world transformations. London: Routledge.

Arat, Y. (2004). Rethinking the political: A feminist journal in Turkey, Pazartesi. Women’s Studies International Forum, 27, pp. 281– 292.

Aksoy, A. and Robins, K. (2011). Changing urban cultural governance in Istanbul: The Beyoğlu plan. KPY Working Paper 1. Retrieved 30 April 2013, from http://bilgikpy.com/wp-content/uploads/2011/11/KPYWP1aksoyRobins.pdf

Albera, D. and Fliche, B. (2012). Muslim devotional practices in Christian shrines: The case of Istanbul. In D. Albera and M. Couroucli (eds), Sharing sacred spaces in the Mediterranean. Christians, Muslims, and Jews at shrines and sanctuaries (pp. 94-117). Bloomington: Indiana University Press.

Atasoy, Y. (2009). Islam’s marriage with Neoliberalism. State transformation in Turkey. New York: Palgrave Macmillan.

Baykan, A. and Hatuka, T. (2010). Politics and culture in the making of public space: Taksim Square, 1 May 1977, Istanbul. Planning Perspectives, 25 (1), pp. 49-68.

Bakhtin, M. (1941). Rabelais and his world. Bloomington: Indiana University Press.

Boym, S. (2001). The future of nostalgia. New York: The Basic Books.

Checker, M. (2009). Anthropology in the public sphere, 2008: Emerging trends and significant impacts. American Anthropologist, 111 (2), pp. 162-169.

Ҫolak E. (2014). Art in the street: The significant role of using the art, literature and humor in the Gezi resistance. International Journal of Arts and Sciences, 7(4), pp. 463-476.

De Angellis, M. (2010). The production of the commons and the ‘explosion’ of the middle class. Antipode, 42 (4), pp. 954-977.

De la Cadena, M. (2010). Indigenous Cosmopolitics in the Andes: Conceptual reflections beyond politics. Cultural Anthropology, 25 (2), pp. 334–370. http://dx.doi.org/10.14506/

Derviş, P. (2014). Places of memory. Istanbul/Venice.

Derviş, P., Tanju, B. and Tanyeli U. (eds) (2008). Becoming Istanbul: An encyclopedia. İstanbul/Frankfurt: Garanti Gallery and Deutsches Architekturmuseum.

Dokmeci, V., Altunbas, U. and Yazgi, B. (2007). Revitalisation of the main street of a distinguished old neighbourhood in Istanbul. European Planning Studies, 15 (1), pp. 153-166.

Durmaz, S. B. (2015). Analyzing the quality of place: Creative clusters in Soho and Beyoğlu. Journal of Urban Design, 20 (1), pp. 93-124, http://dx.doi.org/10.1080/13574809.2014.972348

Farmer, F. (2013). After the public turn: Composition, counterpublics, and the citizen bricoleur. Logan: Utah State University Press.

Foucault, M. (1982). Subject and power. Critical Inquire, 8 (4), pp. 777-795.

Fraser, N. (1997). Justice Interruptus. New York: Routledge.

Gibb, R. (2001). Toward an Αnthropology of social movements. Journal des Αnthropologues, 85-86, pp. 233-253.

Göktürk, D., Soysal, L. and Türeli, I. (eds) (2010). Orienting Istanbul. Cultural capital of Europe?. London and New York: Routledge.

Harvey, D. (2000). Spaces of hope. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Harvey, D. (2012). Rebel cities, London: Verso.

Herzfeld, M. (1997). Portrait of a Greek Imagination: An ethnographic biography of Andreas Nenedakis. Chicago: The University of Chicago Press.

Hoyng, R. (2014). Place brands, nonbrands, tags and queries: The networks of urban activism in the creative city Istanbul. Cultural Studies, 28 (3), pp. 494–517.

Jale, E. (2010). Art in Istanbul: Contemporary spectacles and history revisited. In D. Göktürk, L. Soysal and I. Türeli (eds), Orienting Istanbul. Cultural capital of Europe? (pp. 216-233). London and New York: Routledge.

Johnston, J. (2000). Pedagogical guerrillas, armed democrats, and revolutionary counterpublics: Examining paradox in the Zapatista Uprising in Chiapas Mexico. Theory and Society, 29 (4), pp. 463-505.

Keyder, C. (ed). (1999). Istanbul. Between the Global and the Local, New York / Oxford, Rowman and Littlefield Pub. Inc.

Kohn, M. (2001). The power of place: The house of the people as counterpublic. Polity, 33(4), pp. 503-526.

Komins, B. (2002). Cosmopolitanism depopulated: The cultures of integration, concealment and evacuation in Istanbul. Comparative Literature Studies, 39 (4), pp. 360-385.

Latour, B. (2004). Whose cosmos, which cosmopolitics? Comments on the peace terms of Ulrich Beck. Common Knowledge, 10 (3), pp. 450-462. http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/92-BECK_GB.pdf

Lelandais, G., E. (2013). Citizenship, minorities and the struggle for a right to the city in Istanbul. Citizenship Studies, 17 (6-7), pp. 817–836. http://dx.doi.org/10.1080/13621025.2013.834134.

Lévi Strauss, C. (1962). La pensée sauvage [The Sauvage Mind], Paris, Plon.

Loehwing, M. and Motter, J. (2009). Publics, counterpublics, and the promise of democracy. Philosophy & Rhetoric, 42 (3), pp. 220-241.

Low, S. (2003). Embodied space(s). Anthropological theories of body, space, and culture. Space and Culture, 6 (1), pp. 9-18.

Mukherjee, R. S. (2011). Fragments and fissures: Towards a political anthropology of the global. International Social Science Journal UNESCO, 61 (202), pp. 339-350.

Marcus, G. and Fischer, M. (1986). Anthropology as cultural critique: an experimental moment in the human sciences. Chicago: University of Chicago Press.

Mills, A. (2010). Streets of memory: Landscape, tolerance and national identity in Istanbul, Athens / London, The University of Georgia Press.

Moore, C. (2010). On cruelty: Literature, aesthetics and global politics. Global Society, 24 (3), pp. 311-329.

Navaro-Yashin, Y. (2002). Faces of the state. Secularism and public life in Turkey. Princeton: Princeton University Press.

Öktem, Κ. (2011). Angry nation. Turkey since 1989. London: Zed Books.

Özkan, D. (ed.) (2015). Cool Istanbul: Urban enclosures and resistances. Urban Studies, Bielefeld, Transcript Verlang.

Pamuk, O. (2003). Istanbul. Hatiralar ve Şehir [Istanbul. Memories and the city], Istanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Pamuk, O. (2008). Masumiyet Müzesi [The Museum of Innocence], Istanbul: İletişim.

Parmaksioǧlu, K. (2009). Bobos in Turkey: Manifestations of the Bourgeois Bohemian Lifestyle in Istanbul. MA Thesis, Istanbul, Bohaziçi University.

Poewe, K. (1996). Writing culture and writing fieldwork: The proliferation of experimental and experiential ethnographies. Ethnos, 61 (3-4), pp. 177-206.

Pollock, S., Bhabha, H. K., Breckenridge, C.A. and Chakrabarty, D. (2000). Cosmopolitanisms. Public Culture, 12 (3), pp. 577-589.

Prato, G. B. and Pardo, I. (2013). Urban Anthropology. Urbanities, 3 (2), pp. 80-110.

Proust, M. (1913-1927 [2012]). A la recherche du temps perdu, Coll. Classiques, Paris: Ed. Humanis.

Puchner, M. (2014). Orhan Pamuk's own private Istanbul. Raritan, 33 (3), pp. 97-107.

Rassel, I. A. (ed.) (2014). An innocent city. Modest musings on everyday Istanbul. Istanbul, Koç University-Yapi Kredi Yayinlari.

Rethmann, P. (2013). Imagining political possibility in an age of late liberalism and cynical reason. Reviews in Anthropology, 42, pp. 227-242.

Sassen, S. (2001). The global city: Introducing a concept. New Jersey: Princeton University Press.

Selek, P. (2001). Maskeler Süvariler Gacõlar, Ülker Sokak: Bir Altkültürün Dõşlanma Mekanõ [Masks, Cavaliers, Gacis, Ülker Street: Exclusion place of a subculture]. Istanbul: İstiklal Kitabevi.

Selek, P. (2013). La maison du Bospore. [The House in Bosporus]. Paris: Liana Lévi.

Sharman, R. (1997). The anthropology of aesthetics: A cross-cultural approach. JASO, 28 (2), pp. 177-92.

Sişmek, S. (2004). New social movements in Turkey since 1980. Turkish Studies, 5 (2), pp. 111-139.

Sitrin, M. (2013). Occupy trust: The role of emotion in the new movements. Hot Spots, Cultural Anthropology website, February 14. https://culanth.org/fieldsights/76-occupy-trust-the-role-of-emotion-in-the-new-movements

Starrett, G. (2008). “Authentication and affect: Why the Turks don’t like enchanted counterpublics”, A review essay. Comparative Studies in Society and History, 50 (4), pp. 1036-1046.

Stengers, I. (2005). A cosmopolitical proposal. Ιn B. Latour and P. Weibel (eds), Making things public: Αtmospheres of democracy (pp. 994-1003). Cambridge: MIT Press.

Tasbasi, K. (2014). Neo Istanbul liberal: A city of capital or a city of culture?. Revista de Comunicaciσn Vivat Academia, XVII NΊ129, pp. 10-33.

Tsibiridou, F. (2014). Social poetics, emotional engagement and cultural critique in Istanbul: When liminality matters in the social movements. Urbanities, 4 (1), pp. 26-44.

Tsibiridou, F. and Palantzas, N. (2016). Becoming Istanbul: A dictionary of the problematics of a changing city; Inside critique of significant cultural meanings. In E. Deltsou and M. Papadopoulou (eds), Changing Worlds and Signs of the Times. Volos: Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society (pp. 196-205). http://hellenic-semiotics.gr/wp content/uploads/2016/04/15_Changing_Worlds__Signs_of_the_Times_Tsibiridou_Palantzas_196-205.pdf

Tsibiridou, F. and Bartsidis, M. (2016). Dignity as glocal civic virtue: Redefining democracy through cosmopolitics in the era of neoliberal governementality. In S. Alnasseri (ed.), Arab revolutions and beyond. The Middle East and reverberations in the Americas (pp. 31-54). New York: Palgrave Macmillan.

Tsibiridou, F (forthcoming 2017). Ethnography of space, creative dissent and reflective nostalgia at the city centre of the global Istanbul. Ιn I. Pardo and G.B. Prato (eds), Handbook on Urban Ethnography.

Tuominen, P. (2013). The clash of values across symbolic boundaries: Claims of urban space in contemporary Istanbul. Cont Islam, 7, pp. 33–51.

Warner, M. (2002). Publics and counterpublics. New York: Zone Books.

Watson C. M. (2014). Derrida, Stengers, Latour, and subalternist cosmopolitics. Theory, Culture & Society, 31, pp. 75-98.

Yanikkaya, B. (2015). Mirror, mirror on the wall. Aysel is the coolest of them all… Ιn D. Ӧzkan (ed.), Cool Istanbul: Urban Enclosures and Resistances (pp. 131-162). Bielefeld: Transcript Verlang.

Yumul, A. (2009). “A prostitute lodging in the bosom of Turkishness’’: Istanbul’s Pera and its representation. Journal of Intercultural Studies, 30 (1), pp. 57-72.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.