| More

Εισαγωγή "Ζωή και διαμαρτυρία στην πόλη: Τέχνη, αισθητική και αλληλεγγύη ως δυνατότητες"

Views: 1103 Downloads: 613
Eleftheria Deltsou, Fotini Tsibiridou

Περίληψη


Η εισαγωγή στο ειδικό τεύχος διερευνά θεωρητικά την ανάδυση της πολιτισμικής στροφής σε σύγχρονα κοινωνικά κινήματα. Η επικέντρωση στην έννοια της “δυνατότητας” ως ενός ευρέως φάσματος πολιτισμικά και πολιτικά ετερόκλητων πρακτικών και ιδεών καθιστά εφικτό να αναλυθούν με όρους ενδεχομενικότητας: η εμφάνιση διαφορετικών τρόπων αστικής ζωής και αντι-δράσης μέσα από την επικέντρωση σε οραματισμούς που κινητοποιούν κοινωνικά κινήματα· το πώς αυτοί οι οραματισμοί γίνονται δράση· οι ήδη πολιτισμικά διαθέσιμοι ή φαντασιακά νέοι τρόποι συσχετισμού στις νέες μορφές κοινωνικών κινητοποιήσεων· οι τακτικές, στρατηγικές και ρητορικές που τα κοινωνικά κινήματα θέτουν σε χρήση, καθώς αντι-δρούν ενάντια σε περισσότερο ή λιγότερο αυταρχικές πρακτικές στους σύγχρονους νεοφιλελεύθερους καιρούς. Τα άρθρα αυτού του τεύχους αφορούν στις ακόλουθες πόλεις του κόσμου: Μπογκοτά (Κολομβία), Λος Άντζελες (ΗΠΑ), Ιστανμπούλ (Τουρκία), Θεσσαλονίκη (Ελλάδα).


Λέξεις κλειδιά


αστική διαμαρτυρία, νεοφιλελευθερισμός, δυνατότητες, ενδεχομενικότητα, ασθητική, ποιητική, ρητορική, στρατηγικές

Πλήρες Κείμενο:

PDF (English)

Αναφορές


Αβδελά, Ε. (2015). “Εισαγωγή: Συλλογική δράση και παραγωγή δημόσιας κοινωνικότητας στην Ελλάδα του εικοστού αιώνα”. Στο Ε. Αβδελά, Χ. Εξερτζόγλου, Χ. Λυριντζής, (επιμ.), Μορφές δημόσιας κοινωνικότητας στην Ελλάδα του εικοστού αιώνα (σελ. 11-38). Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Αθανασίου, Α. Καραβάντα, Μ, Λαλιώτου, Ι. και Παπαηλία, Π. (2015). Αποδομώντας την Αυτοκρατορία. Θεωρία και πολιτική της μετααποικιακής κριτικής. Αθήνα: Νήσος.

Καβουλάκος, Κ.-Ι., και Γριτζάς, Γ. (2015). Εναλλακτικοί οικονομικοί και πολιτικοί χώροι: Κοινωνικά κινήματα και χωρική ανάπτυξη. Ελληνικά Ακαδημαϊκά και Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, www.kallipos.gr

Afouxenidis, A. (2015). Social media and politics: contestation, mediation and civil society. The Greek Review of Social Research, 144, pp. 3-19.

Appadurai, A. (2000). Grassroots globalization and the research imagination. Public Culture, 12 (1), pp.1-19.

Bartsidis, M. and Tsibiridou, F. (2014). Review essay: Shuttered experiences and revolution”; A. Agathangelou and N. Soguk, (eds.) “Arab Revolutions and World Transformations”. Historein, 14 (2), pp.112-123.

Checker, M. (2009). Anthropology in the public sphere, 2008: Emerging trends and significant impacts. American Anthropologist, 111 (2), pp. 162-169.

Ciavolella, R. and Boni, S. (2015). Aspiring to alterpolitics: Anthropology, radical theory, and social movements. Focaal—Journal of Global and Historical Anthropology, 72, pp. 3-8.

De la Cadena, M. (2010). Indigenous cosmopolitics in the Andes: Conceptual reflections beyond politics. Cultural Anthropology, 25 (2), pp. 334–370.

Escobar, A. (1992). Culture, practice and politics: Anthropology and the study of social movements. Critique of Anthropology, 12, pp. 395-432.

Farmer, F. (2013). After the Public Turn: Composition, Counterpublics, and the Citizen Bricoleur. Logan: Utah State University Press.

Ferguson, J. and Gupta, A. (2002). Spatializing states: Toward an ethnography of neoliberal governmentality. American Ethnologist, 2 (4), pp. 981–1002.

Forum “Urban Anthropology” (2013). Discussion and comments. Urbanities, 3 (2), pp.111-132.

Forum “Urban Anthropology” (2014). Discussion and comments. Urbanities, 4(2), 84-103.

Gibb, R. (2001). Toward an anthropology of social movements. Journal des Αnthropologues, pp. 85-86, 233-253.

Harvey, D. (1989). The condition of postmodernity. Oxford: Basic Blackwell.

Harvey, D. (2000). Spaces of hope. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Harvey, D. (2008). The right to the city. New Left Review, 53, pp. 23-40.

Herzfeld, M. (1991). A place in history: Social and monumental time in a Cretan town. Princeton University Press.

Herzfeld, M. (2009). Evicted from Eternity: The Restructuring of Modern Rome. Chicago: The University of Chicago Press.

Herzfeld, M. (2010). Engagement, gentrification, and the neoliberal hijacking of history. Current Anthropology, 51 (2), pp. 259-267.

Herzfeld, M. (2015). Heritage and the right to the city: When securing the past creates insecurity in the present. Heritage and Society, 8(1), pp. 3-23.

Herzfeld, M. (2016). Siege of the spirits: Community and polity in Bangkok. Chicago: The University of Chicago Press.

Hilgers, M. (2011). The three anthropological approaches to neoliberalism. International Social Science Journal, 61 (202), pp. 351–364.

Jameson, F. (1998). The cultural turn: Selected writings on the postmodern, 1983-1998. Brooklyn: Verso.

Jasper, J. (1997). The art of moral protests: Culture, biography, and creativity in social movements. Chicago: University of Chicago Press.

Jasper, J. (2011). Emotions and social movements: Twenty years of theory and research. Annual Review of Sociology, 37, pp. 285–304.

Juris, J. S. and Razsa, M. (eds) (2012). Occupy, anthropology, and the 2011 global uprisings. HOT SPOTS Cultural Anthropology website, July 27. https://culanth.org/fieldsights/63-occupy-anthropology-and-the-2011-global-uprisings.

Kipnis, A. (2008). Audit cultures: neoliberal governmentality, socialist legacy, or technologies of governing?. American Ethnologist, 35 (2), pp. 275–289.

Lefebvre, H. (1968). Le droit à la ville, Paris, Anthropos (2nd ed.). Paris: Ed. du Seuil.

Leontidou, L. (2015).‘Smart cities’ of the debt crisis: grassroots creativity in Mediterranean Europe. The Greek Review of Social Research, 144, pp. 69-101.

Miller, B. and Nicholls, W. (2013). Social movements in urban society: The city as a space of politicization”, Urban Geography, 34(4), pp. 452–473.

Monge, F. (2014). Forum “Urban Anthropology”. Urbanities, 4(2), pp. 95-97.

Morhayim, L. (2012). From counterpublics to counterspaces: Livable city advocates’ efforts to reshape cities through carfree-streets events. PhD Dissertation, UC Berkeley, Architecture. http://escholarship.org/uc/item/3qx7f110.

Nash, J. (2005). Social movements: An anthropological reader. Blackwell Publishing.

Ortner, S. B. (2011). On neoliberalism. Anthropology of this Century, 1, http://aotcpress.com/archive/issue-1/.

Pardo, I. (1996). Managing existence in Naples: Morality, action and structure. Cambridge: Cambridge University Press.

Pardo, I. and Prato, G.B. (eds) (2016). Anthropology in the city. Methodology and theory, London & New York: Routledge.

Pratt J. and Luetchford P. (eds) (2013). Food for change: The politics and values of social movements. Pluto Press.

Prato, G.B. and Pardo, I. (2013). Urban Anthropology. Urbanities, 3 (2), pp. 80-110.

Rethmann, P. (2013). Imagining political possibility in an age of late liberalism and cynical reason. Reviews in Anthropology, 42, pp. 227–242.

Sassen, S. (2001). The global city: Introducing a concept. Princeton NJ: Princeton University Press.

Sharp, J. (2007). Geography and gender: Finding feminist political geographies. Progress in Human Geography, 31 (3), pp. 381–387.

Sitrin, M. (2013). Occupy trust: The role of emotion in the New Movements. Hot Spots, Cultural Anthropology, website February 14. https://culanth.org/fieldsights/76-occupy-trust-the-role-of-emotion-in-the-new-movements.

Tsibiridou, F. and Bartsidis, M. (2016). Dignity as glocal civic virtue: Redefining democracy through cosmopolitics in the era of neoliberal governmentality. In S. Alnasseri (ed) Arab revolutions and beyond. The Middle East and reverberations in the Americas (pp. 31-54). New York: Palgrave Macmillan.

Ufer, U. (2015). Urban access: Contested spaces and contested politics. Focaal, 72, pp. 64-77.

Warner, M. (2002). Publics and counterpublics. New York: Zone Books.

Watson C. M. (2014). Derrida, Stengers, Latour, and subalternist cosmopolitics. Theory, Culture & Society, 31 (1), pp. 75-98.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.