| More

Αστικός ακτιβισμός και αισθητικός κοσμοπολιτισμός στους καιρούς της κρίσης: Το “Θεσσαλονίκη Αλλιώς” στη Στουτγάρδη

Views: 721 Downloads: 456
Eleftheria Deltsou

Περίληψη


Το “Θεσσαλονίκη Αλλιώς”, μια αστική ακτιβιστική ομάδα που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2010,παρεμβαίνει κατά διαστήματα στην καθημερινότητα της πόλης επιτελώντας εναλλακτικές πολιτικές και αισθητικές παρεμβάσεις. Το άρθρο αυτό διερευνά καταρχήν τη συγχρονικότητα της ίδρυσης της ομάδας με την περίοδο της ελληνικής οικονομικής κρίσης ως περίπτωση αντίστασης ή συναίνεσης. Στη συνέχεια επικεντρώνεται σε μια εκδήλωση της ομάδας στη Στουτγάρδη της Γερμανίας, κατά την οποία η επιτέλεση του τόπου φαίνεται να αντικρούει την οικονομική κρίση και ως κρίση της εθνικής υπόστασης. Αυτό το συμβάν επιστράτευσε έναν αισθητικό κοσμοπολιτισμό, όπου οι ρητορικές της δημιουργικότητας, επιχειρηματικότητας, και τέχνης αντιτάσσονταν σε ανθελληνικές ευρωπαϊκές αντιλήψεις, διεκδικούσαν συγχρονικότητα και ισότιμη συμμετοχή στην ηγεμονική ευρωπαϊκότητα και αντιτάσσονταν τόσο σε ξένες μηντιακές αναπαραστάσεις της Ελλάδας, όσο και σε αρχαιοελληνικές αναπαραστάσεις της. Στο τέλος διερευνά κατά πόσο η συγκρότηση μιας κοσμοπολιτικής τοπικότητας αποτελεί μια μορφή κρυπτο-αποικιοκρατίας.

 


Λέξεις κλειδιά


δίπολο σύγκρουση/συναίνεση, κρίση, αισθητικός κοσμοπολιτισμός, δημιουργικότητα, κρυπτο-αποικιοκρατία

Πλήρες Κείμενο:

PDF (English)

Αναφορές


Αθανασίου, Α. (2012). Η κρίση ως κατάσταση “έκτακτης ανάγκης”. Κριτικές και αντιστάσεις. Αθήνα: Σαββάλας.

Χαμηλάκης, Γ. (2012). Το έθνος και τα ερείπια του: Αρχαιότητα, αρχαιολογία και εθνικό φαντασιακό στην Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου.

Τζιόβας, Δ. (2011). Ο μύθος της γενιάς του Τριάντα: Νεοτερικότητα, ελληνικότητα και πολιτισμική ιδεολογία. Αθήνα: Πόλις.

Checker, M. (2011). Wiped out by the “greenwave”: Environmental gentrification and the paradoxical politics of urban sustainability. City & Society, 23 (2), pp. 210-229.

Deltsou, E. (2016). ‘Salonica Other Ways – Otherwise’: A Mirror-λ letter and heterotopias of an urban experiment. In E. Deltsou and M. Papadopoulou (eds), Changing worlds and signs of the times: Selected proceedings from the 10th international conference on semiotics (pp. 186-195). The Hellenic Semiotics Society. Accessed at http://hellenic-semiotics.gr/wp-content/uploads/2016/04/14_Changing_Worlds__Signs_of_the_Times_Deltsou_186-195.pdf

Fabian, J. (1983). Time and the other: How anthropology makes its object. New York: Columbia University Press.

Giovanopoulos Ch. and Dalakoglou D. (2011). From ruptures to eruption: A genealogy of the December 2008 revolt in Greece. Ιn A. Vradis and D. Dalakoglou (eds), Revolt and crisis in Greece: Between a present yet to pass and a future still to come (pp. 91-114). Oakland: AK Press & Occupied London.

Gregory, S. (1998). Globalization and the “place” of politics in contemporary theory: A commentary. City & Society, 10 (1), pp. 47-64.

Harvey, D. (2008). The right to the city. New Left Review, 53, pp. 23-40.

Herzfeld, M. (1987). Anthropology through the looking-glass: Critical ethnography in the margins of Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

Herzfeld, M. (2002). The absent presence: Discourses of crypto-colonialism. South Atlantic Quarterly, 101, pp. 899-926.

Knight, D. M. (2013). The Greek economic crisis as trope. Focaal: Journal of Global and Historical Anthropology, 65, pp. 147-159.

Kyriakopoulos, L. (2011). The state of exception as precondition for crisis. Fieldsights - Hot Spots, Cultural Anthropology Online. Available from http://www.culanth.org/fieldsights/255-the-stateof-exception-as-precondition-for-crisis, accessed 04 August 2015.

Lefebvre, H. (1968). Le Droit à la ville. Paris: Anthropos (2nd ed.); Paris: Ed. du Seuil.

Papailias, P. (2011). Beyond the “Greek crisis”: Histories, rhetorics, politics. Fieldsights - Hot Spots, Cultural Anthropology Online. Available from: http://www.culanth.org/fieldsights/243-beyondthe-greek-crisis-histories-rhetorics-politics, accessed 04 August 2015.

Papanikolaou, D. (2011). Archive trouble. Fieldsights - Hot Spots, Cultural Anthropology Online. Available from http://www.culanth.org/fieldsights/247-archive-trouble, accessed 04 August 2015.

Plantzos, D. (2012). The Kouros of Keratea: Constructing subaltern pasts in contemporary Greece. Journal of Social Archaeology, 12 (2), pp. 220-244.

Povinelli, E. A. (2011a). Routes/Worlds. e-flux, September 27, http://www.e-flux.com/journal/routesworlds/, accessed 04 August 2015.

Povinelli, E. A. (2011b). Economies of abandonment. Durham, Duke University Press.

Povinelli, E. A. (2014). “Geontologies of the otherwise.” Theorizing the contemporary. Cultural Anthropology website (published online January 13) https://culanth.org/fieldsights/465-geontologies-of-the-otherwise, accessed 04 August 2015.

Regev, M. (2007). Cultural uniqueness and aesthetic cosmopolitanism. European Journal of Social Theory, 10 (1), pp. 123-138.

Rethmann, P. (2013). Imagining political possibility in an age of late liberalism and cynical reason. Reviews in Anthropology, 42, pp. 227-242.

Swyngedouw, E. (2007). Impossible “sustainability” and the postpolitical condition. Ιn R. Krueger and D. Gibbs (eds), The sustainable development paradox. New York: Guilford Press.

Swyngedouw, E. (2009). Climate change as post-political and post-democratic populism. Paper presented at DVPW conference, Kiel, Germany, 22-25 September.

Wilf, E. (2014). Semiotic dimensions of creativity. Annual Review of Anthropology, 43 (1), pp. 397-412.

Žižek, S. (1999). The ticklish subject — The absent centre of political ontology. London: Verso.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.