| More

H μεταναστευτική αισθητική ως πολιτική στρατηγική στο πεδίο της τέχνης: Διεθνικότητα, υβριδισμός και διαπολιτισμικότητα στη Διαρκή αναχώρηση της Πέτρα Γκόινγκ (Τσαγγάρη, 2000)

Views: 803 Downloads: 523
Vasiliki Petsa

Περίληψη


Το παρόν άρθρο διερευνά τους όρους και τις προϋποθέσεις διαμόρφωσης μιας αισθητικής με πολιτικά δραστικό περιεχόμενο στην παρούσα συγκυρία της αυξανόμενης παγκόσμιας διασυνδεσιμότητας. Εστιάζοντας στο πεδίο της κινηματογραφικής δημιουργίας, και μέσα από το πρίσμα του «διαπολιτισμικού κινηματογράφου» και του «ανεξάρτητου διεθνικού είδους», πραγματοποιείται μια αναλυτική προσέγγιση της ταινίας Η διαρκής αναχώρηση της Πέτρα Γκόινγκ [The Slow Business of Going] της Αθηνάς-Ραχήλ Τσαγγάρη (2000), η οποία προάγει τη «μεταναστευτική αισθητική», καθώς ενεργοποιεί τον υβριδισμό και τη διαπολιτισμικότητα στο πλαίσιο μιας αγωνιστικής πολιτικής στρατηγικής.


Λέξεις κλειδιά


διαπολιτισμικός κινηματογράφος; κινητικότητα; μεταναστευτική αισθητική; υβριδικότητα; μεταφορά

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Κιουπκιολής, Α. (2011). Πολιτικές της ελευθερίας. Αγωνιστική δημοκρατία, μετα-αναρχικές ουτοπίες και η ανάδυση του πλήθους. Αθήνα: Εκκρεμές.

Μπραϊντόττι, Ρ. (2014). Νομαδικά υποκείμενα. Ενσωματότητα και έμφυλη διαφορά στη φεμινιστική θεωρία (μτφρ.: Αγγελική Σηφάκη, Ουρανία Τσιάκαλου). Αθήνα: Nήσος.

Acsan, E. (2009). Nomads and migrants: A comparative reading of Le Corbusier’s and Sedad Eldem’s Travel Diaries. In J. Traganou and M. Mitrasinovic (eds), Travel, space, architecture (pp. 85-102). Farnham: Ashgate.

Appadurai, A. (1996). Modernity at large. Cultural dimensions of globalization. Minneapolis and London: University of Minnesota Press.

Augé, M. (1995). Non-places. Introduction to an Anthropology of supermodernity. London: Verso.

Bal, M. and Hernández-Navarro, M. Á. (2011). Introduction. In M. Bal and M. Á. Hernández-Navarro (eds), Art and visibility in migratory culture: Conflict, resistance, and agency (pp. 9-20). Amsterdam: Rodopi.

Bauman, Z. (1992). Soil, blood and identity. The Sociological Review, 40 (4), pp. 675-701.

Beck, U. (2008). Mobility and the cosmopolitan perspective. In W. Canzler, V. Kauffman, and S. Kesselring (eds), Tracing mobilities. Towards a cosmopolitan perspective (pp. 25-36). Hampshire UK and Burlington VT: Ashgate.

Bedel, D. and Tsangari, A.R. (2001). A permanent erection for the eye: Athina Rachel Tsangari’s The Slow Business of Going. Senses of Cinema, 17. http://sensesofcinema.com/2001/experimental-cinema-17/slow/ [access on 13/09/2018].

Bhabha, H. (1990). DissemiNation: Time, narrative, and the margins of the modern nation. In H. Bhabha (eds), Nation and narration (pp. 291-322). London and New York: Routledge.

Brah, A. (1996). Cartographies of diaspora. Contesting identities. London and New York: Routledge.

Butler, J. and Athanasiou, A. (2013). Dispossession. The performative in the political. Cambridge, UK and Malden, MA: Polity Press.

Canclini, N. G. (2011). Migrants: Workers of metaphors. In M. Bal and M. Á. Hernández-Navarro (eds), Art and visibility in migratory culture: Conflict, resistance, and agency (pp.23-36). Amsterdam: Rodopi.

Casey, E.D. (1987). The world of nostalgia. Man and World, 20, pp. 361-384.

Corcoran, S. (2010). Editor’s introduction. In S. Corcoran (ed.), Jacques Rancière. Dissensus. On politics and aesthetics (pp. 1-24). London and New York: Continum.

Deleuze, G. and Guattari, F. (1987). A Thousand Plateus. Capitalism and schizophrenia. Minneapolis and London: University of Minnesota Press.

Dimitrakaki, A. (2013). The 2008 Effect. Third Text, 27 (4), pp. 579-588.

Dimitrakaki, A. (2007). Materialist feminism for the twenty-first century: The video essays of Ursula Biemann. Oxford Art Journal, 30 (2), pp. 207-232.

Glick Schiller, N., Basch, L. and Szanton Blanc, C. (1995). From immigrant to transmigrant: Theorizing transnational migration. Anthropological Quarterly, 68 (1), January, pp. 48-63.

Glick Schiller, N., Basch, L. and Szanton Blanc, C. (1992). Transnationalism: A new analytic framework for understanding migration. Annals of the New York Academy of Science, 645, pp. 1-24.

Gupta, A. (1992), The Song of the Nonaligned World: Transnational identities and the reinscription of space in late capitalism. Cultural Anthropology, February 1992, 7 (1), pp. 63-79.

Hallward, P. (2006). Staging equality. On Rancière’s theocracy. New Left Review, 37, pp. 109-129.

Lindner, C. (2011). The postmetropolis and mental life: Wong Kar-Wai’s cinematic Hong Kong. In G. Bridge and S. Watson (eds), The New Blackwell Companion to the City (pp. 327–36). Oxford: Blackwell.

Malkki, L. (1992). National Geographic: The rooting of peoples and the territorialization of national identity among scholars and refugees. Cultural Anthropology, February 1992, 7 (1), pp. 24-44.

Marks, L. (2000). The skin of the film. Intercultural cinema, embodiment, and the senses. Durham and London: Duke University Press.

Mezzandra, S. (2010). The Gaze of Autonomy. Capitalism, migration and social struggles, 19/09/2010, UniNOMADE 2.0. http://www.uninomade.org/the-gaze-of-autonomy-capitalism-migration-and-social-struggles/ [access on 1/03/2018].

Naficy, H. (2001). An accented cinema. Exilic and diasporic filmmaking. Princeton: Princeton University Press.

Naficy, H. (1994). Phobic spaces and liminal panics: Independent transnational film genre. East-West Film Journal, 8 (2), pp. 1-30.

Poupou, A. (2014). Going backwards, moving forwards: The return of modernism in the work of Athina Rachel Tsangari. Filmicon: Journal of Greek Film Studies, 2. http://www.filmiconjournal.com/journal/article/page/20/2014/2/4 [access on 1/03/2018]

Rancière, J. (2013). The politics of aesthetics. London & New York: Bloomsbury.

Rancière, J. (2008α). From politics to aesthetics?. Paragraph, 28 (1), pp. 13-25.

Rancière, J. (2004). Introducing disagreement. Angelaki, 9 (3), pp. 3-9.

Rancière, J. (1999). Disagreement. Politics and Philosophy. Minneapolis and London: University of Minnesota Press.

Rutherford, J. and Bhabha, H. (1990). The third space: Interview with Homi Bhabha. In J. Rutherford (ed), Identity: Community, culture, difference (pp. 207-221). London: Lawrence and Winshart.

Soja, E. (2000). Postmetropolis. Critical studies of cities and regions. Malden, MA: Blackwell.

Soja, E. (1996). ThirdSpace. Oxford: Blackwell Publishing.

Tanke, J. J. (2011). What is the aesthetic regime?. Parrhesia, 12, pp. 71-81.

Tsangari, A.-R. and Linklater, R. (2001). The slow biz of show biz. A conversation between filmakers Richard Linklater and Athena Rachel Tsangari. The Austin Chronicle, 2 Μαρτίου 2001. https://www.austinchronicle.com/screens/2001-03-02/the-slow-biz-of-show-biz/ [access on 6/09/2018].

Urry, J. (2004). Connections. Environment and Planning D: Society and Space, 22, pp. 27-37.

Watson, P. (2012). Approaches to film genre – taxonomy/genericity/metaphor. In J. Nelmes (ed.), Introduction to film studies, 5th ed. (pp. 188-208). London and New York: Routledge.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.