| More

Ο πολιτισμός σε «περιορισμό». Η πολιτιστική εμπειρία του φανταστικού και του πραγματικού χώρου

Views: 1534 Downloads: 1058
Anna Micheli
Anna Micheli

Περίληψη


Βρισκόμαστε στην εξέλιξη μιας παγκόσμιας δραματικής υγειονομικής κρίσης, που επηρεάζει τη ζωή μας, τα μέσα διαβίωσής μας, τον κοινωνικό και πολιτιστικό ιστό της κοινωνίας. Ο Covid - 19 δημιούργησε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης η οποία, μεταξύ άλλων, φέρνει ολόκληρο τον τομέα του πολιτισμού (κινητή, ακίνητη και άυλη πολιτιστική κληρονομιά) σε μια απροσδόκητη κατάσταση, επιβάλλοντας ανάσχεση, σχεδόν όλων των διαδικασιών και των λειτουργικών του δικτύων σε παγκόσμια ή ενδοκοινωνική κλίμακα αλλά και θέτοντας παράλληλα, ένα πάντα υπαρκτό, ωστόσο, ουσιώδες προβληματισμό, αναφορικά με τον βαθμό βιωσιμότητας των σύγχρονων πολιτιστικών στρατηγικών και της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ των πρακτικών διάχυσης του, της ανθρώπινης συμπεριφοράς και ανταπόκρισης μέσα σε περιόδους ακραίων συμβάντων. Συνεισφέροντας σε μια ευρύτερη διεπιστημονική συζήτηση, ο σκοπός αυτού του κειμένου είναι να περιγράψει το πλαίσιο της πολιτιστικής πραγματικότητας όπως αυτή βιώνεται μέσα από την γενικότητα της εμπειρίας της κρίσης στον τομέα της πολιτιστικής ζωής.


Λέξεις κλειδιά


πολιτιστικό διαδίκτυο; ψηφιακές τεχνολογίες; βιωματική εμπειρία στον πολιτισμό; πολιτιστική ζωή και βιωσιμότητα

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Μιχέλη, Α. (2019). Η ιδέα και η έννοια της εν-εικόνισης, ως μια πράξη εννοιολόγησης του πολιτισμικού και κοινωνικού βιώματος. Ανιχνεύοντας το διαλεκτικό πλαίσιο παραγωγής νοηματοδοτήσεων των έργων τέχνης στους χώρους πολιτισμού με έμφαση στους αρχαιολογικούς χώρους και τους δημόσιους χώρους γενικότερα. Μεταδιδακτορική έρευνα (σε εξέλιξη), Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Μπούνια, Α., Νικονάνου, Ν., Οικονόμου, Μ. (2008). Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτισμικής κληρονομιάς. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο.

Χτούρης, Σ. (2020). (υπό επεξεργασία προς δημοσίευση). «Η συνέντευξη και ο διάλογος με ένα αντικείμενο τέχνης. H μέθοδος της Εν-Εικόνισης. Επτά Δοκίμια». Μυτιλήνη: Δήμου -Εργία.

Χτούρης, Σ. (2018). H δυναμική αμφίδρομη σχέση εμπειρικών δεδομένων και θεωρητικών εννοιών. Ένα πλαίσιο για την καταγραφή και κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 151, https://doi.org/10.12681/grsr.19859.

Χτούρης, Σ. (2004). Ορθολογικά, συμβολικά δίκτυα. Global states και εθνικά Χόμπιτ. Αθήνα: Νήσος.

Archer, M.S., (2003). Structure, agency and the internal conversation, Cambridge, Cambridge University Press.

Bourdieu, P. (1977). Outline of a theory of practice (Transl.: R. Nice). Cambridge: Cambridge, University Press.

Bauman Z. (2001). The individualized society. Cambridge: Polity.

Carey, J. W. (1992). Communication as Culture: Essays on Media and Society. New York, London: Routledge.

Galeano, E. (1998). Towards a non-communicative society. Cine Cubano, Magazine, 142, Havana.

Holden, J. (2015). The ecology of culture. Swindon: Arts and Humanities Research Council. https://ahrc.ukri.org/documents/projectreports-and-reviews/the-ecology-of-culture/

Howkins, J. (2009). Creative ecologies. Where thinking is a proper job. St Lucia: University of Queensland Press.

Kus, S. (1992). Towards an archaeology of body and soul. In C. Peebles and J.-C. Gardin, (eds), Symbolic, structural and semiotic approaches in archaeology. Indiana University Bloomington.

McIntosh, A. J., and Prentice, R. C. (1999). Affirming authenticity: consuming cultural heritage. Annals of Tourism Research, 26 (3), pp. 589-612.

Malpas, J., (2008). Cultural Heritage in the Age of New Media. In Yehuda Kalay, Thomas Kvan and Janice Affleck (eds), New heritage: New Media and cultural heritage (pp. 13–26). London/ New York: Routledge,

Miller, V. (2020). Understanding the digital culture. London: Sage Publications.

Turner, V. and Bruner, E. (1986). The Anthropology of experience. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.