2020: 154: Dedicated issue on Covid-19 pandemic

Published: 2020-05-21

Στο παρόν –ένθετο– τεύχος της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών θα βρείτε κείμενα (μικρά ή μεγαλύτερα) σχετικά με την πανδημία και τις κοινωνικές επιπτώσεις αυτής λόγω της βαθιάς κρίσης που προκλήθηκε.