Προλογικό σημείωμα: συνομιλώντας για την πανδημία


Alex Afouxenidis
https://orcid.org/0000-0003-3425-284X
Sotiris Chtouris
https://orcid.org/0000-0003-3938-9140
Abstract

Στο παρόν –ένθετο– τεύχος της Επιθεώρησης, θα βρείτε κείμενα (μικρά ή μεγαλύτερα) σχετικά με την πανδημία και τις κοινωνικές επιπτώσεις αυτής λόγω της βαθιάς κρίσης που προκλήθηκε. Το τεύχος θα παραμείνει ανοικτό για όσο καιρό διαρκεί αυτή η κρίση έτσι ώστε κοινωνικοί και πολιτικοί επιστήμονες να μπορούν να γράψουν και να εκφράσουν την άποψη τους. Όλες και όλοι, ανεξάρτητα από την ειδικότητα τους, μπορούν να συνεισφέρουν στο διάλογο. Να σημειώσουμε εδώ ότι πολλά από τα κείμενα του τεύχους έχουν δοθεί σε τελική μορφή κατά τη περίοδο της καραντίνας και, συνεπώς, εκφράζουν μια (φωτογραφική) στιγμή της απώλειας της κανονικότητας.    

Η κρίση φυσικά αφορά τη χώρα μας, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο και, ακριβώς, λόγω της παγκοσμιοποιημένης φύσης της έχει πολλαπλά χαρακτηριστικά (που εκφράζονται σε συλλογικό ή ατομικό επίπεδο) και αμέτρητες δυσκολίες ως προς το πώς αντιμετωπίζεται. Με αναφορά σε αυτό το ζήτημα, στο ακόλουθο κείμενο αποτυπώνονται ορισμένες σκέψεις –υπό τη μορφή διαλόγου– των συγγραφέων, καταλήγoντας σε μια (νέα;) πρόταση δέκα βασικών σημείων για την κοινωνιολογία και την έρευνα.   

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biographies
Alex Afouxenidis, National Centre for Social Research (EKKE), Athens, Greece
Researcher, National Centre for Social Research (EKKE), Athens, Greece
Sotiris Chtouris, Univesity of the Aegean
Professor, Univesity of the Aegean
Most read articles by the same author(s)