Για το βιβλίο: Αρανίτου Βάλια (2018). Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα την εποχή των μνημονίων: Μεταξύ κατάρρευσης και ανθεκτικότητας. Αθήνα: Θεμέλιο, 262 σελ.


Alex Afouxenidis
https://orcid.org/0000-0003-3425-284X
Abstract
Παρουσίαση από τον Αλέξανδρο Αφουξενίδη του βιβλίου της Βάλιας Αρανίτου (2018). Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα την εποχή των μνημονίων: Μεταξύ κατάρρευσης και ανθεκτικότητας. Αθήνα: Θεμέλιο.
Article Details
  • Section
  • Book reviews
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Alex Afouxenidis, National Centre for Social Research
Researcher, National Centre for Social Research
Most read articles by the same author(s)