| More

Πολεοδομία και πανδημία στη συμπαγή πόλη της Μεσογείου: Ανθρωπογεωγραφικές παράπλευρες απώλειες του Covid-19

Views: 2931 Downloads: 1428
Lila Leontidou
Lila Leontidou

Περίληψη


Οι παράπλευρες απώλειες από τα μέτρα κοινωνικής απομόνωσης συνοψίζονται στην απώλεια της ίδιας της πόλης, που δεν μπορεί να συγκροτηθεί συλλογικά από έγκλειστους πολίτες, και επεκτείνονται στην σφράγιση των ελεύθερων δημόσιων και κοινών χώρων. Αυτοί θα αποτελούσαν αντίδοτο στο συνωστισμό της συμπαγούς πόλης και στις επιδημίες, που έθεσαν και τις αρχές της πολεοδομικής νομοθεσίας και των παρεμβάσεων στις ευρωπαϊκές πόλεις ήδη από τον 19ο αιώνα. Παρακολουθούμε εδώ τις δυστοπίες που προέκυψαν σε τρεις πολεοδομικές κλίμακες – παγκόσμια και ευρωπαϊκή, αστική, ιδιωτική (Μένουμε Σπίτι) – και, στη συνέχεια, προεκτείνουμε στην ευρύτερη κοινωνική συγκρότηση, που μεταλλάσσεται από το κοινωνικό κράτος στο οργουελιανό, με την απώλεια δικαιωμάτων του πολίτη με την ευκαιρία της πανδημίας. Το άρθρο αυτό γράφτηκε πριν τελειώσει η καραντίνα και πριν ανακοινωθεί η πολεοδομική παρέμβαση των πεζοδρομήσεων στην Αθήνα, που θα έδινε ένα ακόμα έναυσμα για μια κριτική προσέγγιση της πολεοδομίας σε καιρό πανδημίας.


Λέξεις κλειδιά


δυστοπία; πάρκα; αστικό πράσινο; κοινωνικό κράτος; οργουελιανό κράτος; χαρτογράφηση; αστική επέκταση; εγκλεισμός; κυβερνοχώρος

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αφουξενίδης, Α., Γκιάλης, Σ., Ιωσηφίδης, Θ. και Κουρλιούρος, Η. (επιμ.) (2019). Γεωγραφίες στην εποχή της ρευστότητας: Κριτικά δοκίμια για το χώρο, την κοινωνία και τον πολιτισμό προς τιμήν της Λίλας Λεοντίδου. Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός.

Μαραβέγιας, Ν. (2020). Η Ευρωπαϊκή ενότητα στην εποχή της πανδημίας. Real News 21.04.2020,https://www.real.gr/real_editors_guest_editor/arthro/h_europaiki_enotita_stin_epoxi_tis_pandimias-629965/ (πρόσβαση 24.4.20).

Χωριανόπουλος, Γ. και Παγώνης, Α. (2019). Συνέχειες και ασυνέχειες στην πορεία της μεσογειακής πόλης: όψεις της αστικής διάχυσης και πολιτικής στην Αθήνα. Στο Αφουξενίδης, Α. κ.ά. (επιμ.), Γεωγραφίες στην εποχή της ρευστότητας: Κριτικά δοκίμια για το χώρο, την κοινωνία και τον πολιτισμό προς τιμήν της Λίλας Λεοντίδου (276-294). Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός.

Agamben, G. (2020). Lo stato d’eccezione provocato da un’ emergenza immotivata. Il Manifesto – Quotidiano Comunista, 25.2.2020.

Ashworth, W. (1965). The genesis of modern Βritish town planning: Α study in economic and social history of the nineteenth century and twentieth centuries. London: Routledge & Kegan Paul.

Castells, M. (2012). Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age. Cambridge: Polity Press.

Davis, Μ. (2020). The Monster Enters. New Left Review, 22, March-April, pp. 7-14.

D’Eramo, M. (2020). The Philosopher’s Epidemic. New Left Review, 22, March-April, pp. 23-28.

Engels, F. (1845/ 1969 edn). The condition of the working class in England. London: Panther.

ESPON-SIESTA (2013). Territorial Dimensions of the ‘‘Europe 2020’’ Strategy. Luxemburg: ESPON, EU, http://www.espon.eu/main/Menu_Publications/Menu_ATLAS2020/ (access on 14.02.2017).

Foucault, Μ. (1995). Discipline and punish: The birth of the prison. London: Vintage Books.

Harvey, D. (2006). Paris, Capital of modernity. London: Routledge.

Kalandides, A. (2020a). Τhe epidemics behind urban planning. Retrieved 25 April 2020 from http://blog.placemanagement.org/2020/03/25/the-epidemics-behind-urban-planning1/ (Part 1) and from http://blog.placemanagement.org/2020/04/03/the-epidemics-behind-urban-planning2/ (Part 2) (βλ. και μτφρ. του 2ου μέρους στα ελληνικά, 23.4.2020, στo http://imerologiakarantinas.gr/).

Kalandides, A. (2020b). The importance of urban green in times of epidemics. Retrieved 24 April 2020 from http://blog.placemanagement.org/2020/04/11/the-importance-of-urban-green-in-times-of epidemics/?fbclid=IwAR0kgGCmZdJMt5o6UMKfFhqPupt9ZBqeS_HKk65uzMpikgAm-y84Hhk3xuM#more-2509

King, R. (2019). From Cadiz to Nicosia: more narratives for the Mediterranean city. Στο Αφουξενίδης, Α. κ.ά. (επιμ.), Γεωγραφίες στην εποχή της ρευστότητας: Κριτικά δοκίμια για το χώρο, την κοινωνία και τον πολιτισμό προς τιμήν της Λίλας Λεοντίδου (σελ. 98-109). Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός.

Lefebvre, H. (1968). Le Droit a la Ville. Paris: Anthropos.

Lefebvre, H. (trsl. 1991). The production of space. Oxford: Blackwell.

Leontidou, L. (1990/ 2006) (2nd ed.). The Mediterranean city in transition: Social change and urban development. Cambridge University Press.

Leontidou, L. (1993). Postmodernism and the city: Mediterranean versions. Urban Studies, 30 (6), pp. 949-965.

Leontidou, L. 2020. Mediterranean cities of hope: Grassroots creativity and hybrid urbanism resisting the crisis. City: Analysis of Urban Trends, Culture, Theory, Policy, Action, 24.

Leontidou, L., Afouxenidis, A., Gialis, S. and Stringli, A. (2013). Persisting Digital Society Territorial Divides. In Gonzalez, R.C.L. and Carril, V.P. (eds), ESPON-SIESTA - European Regions in the Strategy to Emerge from the Crisis: the Territorial Dimension of ‘‘Europe 2020’’ (pp. 101-117). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela Publicacions).

Leontidou, L., Gentileschi, M.L., Aru, A. and Pungetti, G. (1998). Urban expansion and littoralisation. In P. Mairota, J.B. Thornes and N. Geeson (eds), Atlas of Mediterranean environments in Europe: the desertification context (pp. 92-97). London: J. Wiley & Sons.

Leontidou, L. and Marmaras, E. (2001). From tourists to migrants: international residential tourism and the ‘‘littoralization’’ of Europe. In Y. Apostolopoulos, P. Loukissas and L. Leontidou (eds), Mediterranean tourism: Facets of socio-economic development and cultural change (pp. 257-267). London: Routledge.

Murphy, R.T. (2020). East and West: Geocultures and the Coronavirus. New Left Review, 22, March-April, pp. 58-64.

Orwell, G. (1949). 1984. London: Secker & Warburg.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.