| More

Ποιοι πιστεύουν στις θεωρίες συνωμοσίας για τον νέο κορωνοϊό;

Views: 5307 Downloads: 2176
Kostas Gemenis

Περίληψη


Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση των αποτελεσμάτων μιας έρευνας σχετικά με την απήχηση που βρίσκουν οι θεωρίες συνωμοσίας στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία διαδικτυακή έρευνα με δομημένο ερωτηματολόγιο, στην οποία οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να λάβουν μέρος μέσω ανακοινώσεων και καταχωρήσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα δεδομένα σταθμίστηκαν βάσει μιας τηλεφωνικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως ο κατεξοχήν ερμηνευτικός παράγοντας των θεωριών συνωμοσίας για τον νέο κορωνοϊό είναι ο βαθμός αποδοχής θεωριών συνωμοσίας που αφορούν εντελώς διαφορετικά θέματα (π.χ. την κρίση της ελληνικής οικονομίας). Τα αποτελέσματα συγκλίνουν στο ότι οι πεποιθήσεις γύρω από τις θεωρίες συνωμοσίας οφείλονται σε βαθύτερα ψυχολογικά αίτια, με σαφείς συνέπειες ως προς τη χάραξη πολιτικών ενάντια στην παραπληροφόρηση.


Λέξεις κλειδιά


θεωρίες συνωμοσίας; COVID-19; παραπληροφόρηση; μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αντωνίου, Γ., Κοσμίδης, Σ., Ντίνας, Η. και Σαλτιέλ, Λ. (2017). Ο αντισημιτισμός στην Ελλάδα σήμερα: Εκφάνσεις, αίτια και αντιμετώπιση του φαινομένου. Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας.

Βαβουγυιός, Γ. και Γουργουλιάνης, Ι. (2020, Μαΐος 27). Η πανδημία κακής ενημέρωσης. Η Καθημερινή, σελ. 8.

Ball, P. and Maxmen, A. (2020). The epic battle against coronavirus misinformation and conspiracy theories. Nature, 581 (7809), pp. 371-374.

Conger, K. (2020, June 12). Twitter deletes accounts linked to Chinese misinformation efforts. The New York Times, Section B, p. 4.

Earnshaw, V.A., Bogart, L.M., Klompas, M. and Katz, I. T. (2019). Medical mistrust in the context of Ebola: Implications for intended care-seeking and quarantine policy support in the United States. Journal of Health Psychology, 24 (2), pp. 219–228.

Erceg, N., Ružojčić, M., and Galic, Z. (2020). Misbehaving in the corona crisis: The role of anxiety and unfounded beliefs. https://doi.org/10.31234/osf.io/cgjw8

Goertzel, T. (1994). Belief in conspiracy theories. Political Psychology, 15 (4), pp. 731-742.

Hainmueller, J. (2012). Entropy balancing for causal effects: A multivariate reweighting method to produce balanced samples in observational studies. Political Analysis, 20 (1), pp. 25-46.

Imhoff, R. and Lamberty, P. (2020). A bioweapon or a hoax? The link between distinct conspiracy beliefs about the Coronavirus disease (COVID-19) outbreak and pandemic behavior. Social Psychological and Personality Science. https://doi.org/10.31234/osf.io/ye3ma

Klofstad, C.A., Uscinski, J.E., Connolly, J.M., and West, J. P. (2019). What drives people to believe in Zika conspiracy theories?. Palgrave Communications, 5 (1), pp. 1-8.

Maltezou, H.C., Gkentzi, D., Grivea, I., Chaliasos, N., Galanakis, E., Pavli, A., Katerelos, P., Syrogrannopoulos, G., Roilides, E. and Theodoridou, M. (2015). Experience with parental vaccination refusal and attitudes about vaccinations of pediatricians in Greece. Journal of Advances in Medicine and Medical Research, 5 (8), pp. 971-977.

Nyhan, B. and Reifler, J. (2010). When corrections fail: The persistence of political misperceptions. Political Behavior, 32 (2), pp. 303-330.

Schonlau, M. and Couper, M.P. (2017). Options for conducting web surveys. Statistical Science, 32 (2), pp. 279-292.

Setbon, M. and Raude, J. (2010). Factors in vaccination intention against the pandemic influenza A/H1N1. European Journal of Public Health, 20 (5), pp. 490-494.

Skoulariki, A. (2018). Conspiracy theories before and after the Greek crisis: Discursive patterns and political use of the “enemy” theme. Επιστήμη και Κοινωνία, 37, σελ. 73-108.

Swami, V. and Barron, D. (2020). Analytic thinking, rejection of Coronavirus (COVID-19) conspiracy theories, and compliance with mandated social-distancing: Direct and indirect relationships in a nationally representative sample of adults in the United Kingdom. https://doi.org/10.31219/osf.io/nmx9w

Uscinski, J.E., Enders, A.M., Klofstad, C., Seelig, M., Funchion, J., Everett, C., Wuchty, S., Premaratne, K. and Murthi, M. (2020). Why do people believe COVID-19 conspiracy theories?. Harvard Kennedy School Misinformation Review, 1 (3). https://doi.org/10.37016/mr-2020-015

Uscinski, J.E., Klofstad, C. and Atkinson, M.D. (2016). What drives conspiratorial beliefs? The role of informational cues and predispositions. Political Research Quarterly, 69 (1), pp. 57-71.

Van Prooijen, J.W. and Douglas, K.M. (2018). Belief in conspiracy theories: Basic principles of an emerging research domain. European Journal of Social Psychology, 48 (7), pp. 897-908.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.