| More

Diversity. A critical approach

Views: 668 Downloads: 276
Thomas Maloutas

Περίληψη


Σε αυτό το κείμενο ο όρος «ετερότητα» εξετάζεται κάτω από τέσσερις διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η πρώτη την τοποθετεί σε μια γενεαλογία επιστημονικών και πολιτικών εννοιολογικών εργαλείων τα οποία περιγράφουν και αποτιμούν τις κοινωνίες των σύγχρονων πόλεων και επισημαίνει ότι η χρησιμοποίηση της έννοιας «ετερότητα» σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα απομάκρυνσης από εξισωτικούς λόγους και πολιτικές. Η δεύτερη διερευνά τη σχέση μεταξύ ετερότητας και ανισότητας, εμπνευσμένη από τις επεξεργασίες του François Dubet (2010) όσον αφορά τη σχέση μεταξύ άνισων ταξικών θέσεων και άνισων ευκαιριών. Στο πλαίσιο της τρίτης οπτικής συζητείται η σχέση μεταξύ ετερότητας και χωρικής κινητικότητας, με επικέντρωση στην εμποδιζόμενη κινητικότητα της εργασίας, την οποία νομιμοποιεί κυρίως η ουσιοκρατική αντίληψη της ατομικής ετερότητας. Η τέταρτη και τελευταία οπτική γωνία αφορά σε ένα σχόλιο για τη σχέση ετερότητας και δημοκρατίας, το οποίο επικεντρώνεται στο ότι η αυξημένη χρήση του όρου «ετερότητα» στον πολιτικό λόγο συμβαδίζει όλο και περισσότερο με τον περιορισμό της δημοκρατίας όσον αφορά τις ουσιαστικές επιλογές, αλλά και τον περιορισμό εκείνων των πολιτικών δικαιωμάτων που κυρίως ενσαρκώνουν αυτή την ετερότητα. Συνολικά, το κείμενο τονίζει την αμφίσημη σχέση μεταξύ πολιτικών και λόγων που προωθούν την ετερότητα, από τη μια πλευρά, και προγραμμάτων για περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων, από την άλλη, όταν τα δικαιώματα των ομάδων στις οποίες αναφέρεται η ετερότητα βασίζονται σε παγιωμένες ταυτότητες και σε ουσιοκρατικά αντιληπτές διαφορές. 


Λέξεις κλειδιά


ετερότητα; ανισότητα; κινητικότητα; δημοκρατία; συγκείμενο

Πλήρες Κείμενο:

PDF (English)

Αναφορές


Anthias, F. (2013). Moving beyond the Janus face of integration and diversity discourses: towards an intersectional framing. The Sociological Review, 61 (2), pp. 323-343. doi: 10.1111/1467-954X.12001.

Arblaster, A. (1991). Democracy. Milton Keynes: Open University Press.

Barber, R. B. (1998). A passion for democracy. Princeton: Princeton University Press.

Bassand, M., Kaufmann, V., Joye, D. (2007). Enjeux de la sociologie urbaine. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes.

Benn, M. W. (2008). Against diversity. New Left Review, 52, pp. 33-36.

Bertossi, C. (2016). La citoyenneté à la française. Valeurs et réalités. Paris: Editions CNRS.

Benhabib, S. (Ed.) (1996). Democracy and difference. Princeton: Princeton University Press.

Brenner, N. and Theodore, N. (2002). Cities and the geographies of ‘‘actually existing neoliberalism”. Antipode, 34 (3), pp. 349-379. doi: 10.1111/1467-8330.00246

Çaglar, A. (2016). Still ‘‘migrants’’ after all those years: foundational mobilities, temporal frames and emplacement of migrants. Journal of Ethnic and Migration Studies, 42 (6), pp. 952-969.

doi: 10.1080/1369183X.2015.1126085

Crouch, C. (2004). Post-Democracy. Cambridge: Polity.

Dubet, F. (2010). Les places et les chances. Repenser la justice sociale. Paris: Seuil.

Glick Schiller, N. (2014). Displacements, global constraints and transnational futures. Keynote paper presented at Tricud Migration & Change Final International Conference, Université de Liège, May 14-16.

Glick Schiller, N. and Caglar, A. (2016). Displacement, emplacement and migrant newcomers: Rethinking urban sociabilities within multiscalar power. Identities, 23 (1), pp. 1-16. doi:10.1080/ 1070289X.2015.1016520

Grefmeyer, Y. and Joseph, I. (1984). La ville-laboratoire et le millieu urbain. In Yves Grefmeyer and Isaac Joseph (Eds), L'école de Chicago, naissance de l’écologie urbaine (pp. 5-52). Paris: Aubier.

Hahnel, R. and Wright, E. O. (2016). Alternatives to capitalism. London: Verso.

Hall, S. (2002). Democracy, globalization, and difference. In Okwui Enwezor (Ed.), Documenta 11_Platform 1: Democracy Unrealized. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz.

Harvey, D. (2003). The new imperialism. Oxford: Oxford University Press.

Häussermann, H. (2005). The end of the European city?. European Review, 13 (2): pp. 237-249.

Häussermann, H. and Haila, A. (2008). The European city: A conceptual framework and normative project.” In Yuri Kazepov (Ed.), Cities of Europe (pp. 43-63). Oxford: Blackwell.

Hern, A. (2017 February 6). Apple, Google, Facebook and Microsoft file opposition to Trump's travel ban. The Guardian, https://www.theguardian.com/technology/2017/feb/06/apple-google-facebook-microsoft-file-opposition-to-donald-trump-immigration-ban

Jessop, B. (2004). Spatial fixes, temporal fixes, and spatio-temporal fixes. On-line papers—Lancaster University https://www.lancaster.ac.uk/fass/resources/sociology-online-papers/papers/jessop-spatio-temporal-fixes.pdf

Lenoir, R. (1974). Les exclus. Un Français sur dix. Paris: Seuil.

Macpherson, Crawford B. (1973). Democratic theory: Essays in retrieval. Oxford: Oxford University Press.

Malleson, T. (2014). After occupy. Oxford: Oxford University Press.

Maloutas, Th. (2004). Segregation and residential mobility spatially entrapped social mobility and its impact on segregation in Athens. European Urban and Regional Studies, 11 (3), pp. 195–211. doi:10.1177/0969776404041422

Maloutas, Th. and Pantelidou Malouta, M. (2004). The glass menagerie of urban governance and social cohesion: concepts and stakes/concepts as stakes. International Journal of Urban and Regional Research, 28 (2), pp. 449-465. doi: 10.1111/j.0309-1317.2004.00528.x

Maloutas, Th. and Pantelidou Malouta, M. (2012). Fragmented ideologies: blending egalitarian beliefs and liberalism across Europe. Paper presented at the Second ESS Conference Cross-National Evidence from European Social Survey: Exploring Public Attitudes, Informing Public Policy in Europe, European University of Cyprus. Nicosia, November 23-25.

Mazzucato, M. (2013). The entrepreneurial state: Debunking private vs. public sector myths. London: Anthem.

Milanovic, Br. (2016). Global inequality. A new approach for the age of globalization. Cambridge MA: Belknap/Harvard University Press.

Mouffe, Ch. (1993). The return of the political. London: Verso.

Mouffe, Ch. (2013). Agonistics. Thinking the world politically. London: Verso.

Mudde, C. and Rovira Kaltwasser, C. (2017). Populism. A very short introduction. Oxford: Oxford University Press.

Nash, K. (1998). Beyond liberalism? Feminist theories of democracy. In Vicky Randall and Georgina Waylen (Eds), Gender, politics and the state (pp. 45-57). London: Routledge.

Noack, R. (2015, December 14). Multiculturalism is a sham, says Angela Merkel. The Washington Post https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/12/14/angela-merkel-multiculturalism-is-a-sham/

Pantelidou Maloutas, M. (2006). The gender of democracy. London: Routledge.

Pateman, C. (1989). The disorder of women. Cambridge: Polity Press.

Piketty, Th. (2014). Capital in the 21st Century. Cambridge: Harvard Univ. Press.

Raco, M. and Kesten J. (2016). The politicisation of diversity planning in a global city: Lessons from London. Urban Studies, doi: 10.1177/0042098016674869.

Recchi, E. (2015). Mobile Europe. The theory and practice of free movement in the EU. London: Palgrave Macmillan.

Savage, M. (2015). Social class in the 21st Century. London: Penguin Random House.

Tasan-Kok, T., van Kempen, R., Raco, M. and Bolt, G. (2013). Towards hyper-diversified european cities: A critical literature review. Utrecht: Utrecht University.

Tissot, S. (2015). Good neighbors. Gentrifying diversity. London: Verso.

Urry, J. (2014). Offshoring. Cambridge: Polity.

Vertovec, St. (2007). Super-diversity and its implications. Ethnic and racial studies, 30 (6), pp. 1024-1054. doi: 10.1080/01419870701599465

Vertovec, St. (2010). Towards post-multiculturalism? Changing communities, conditions and contexts of diversity. International Social Science Journal, 61 (199), pp. 83-95. doi: 10.1111/j.1468-2451.2010.01749.x

Young, I. M. (1987). Impartiality and the civic public. In Seyla Benhabib and Drucilla Cornell (Eds), Feminism as critique (pp. 56-76). Cambridge: Polity Press.

Young, I. M. (1990). Polity and group difference: A critique of the ideal of universal citizenship. In Cass R Sunstein (Ed.), Feminism and political theory (pp. 117-142). C. Chicago: University of Chicago Press.

Wacquant, L. (Ed.) (2005). Pierre Bourdieu and democratic politics. Cambridge: Polity Press.

Walzer, M. (1997). On toleration, New Haven: Yale University Press.

Weaver, M. (2010, October 17). Angela Merkel: German multiculturalism has ‘‘utterly failed’’. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2010/oct/17/angela-merkel-german-multiculturalism-failed

Wood, P. (2003). Diversity. The inception of a concept. San Francisco: Encounter Books.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.